Subskrypcja

Zamów newsletter

E-mentor ukazuje się w dwóch formach: drukowanej i elektronicznej.

Do Czytelników wersji elektronicznej wysyłamy newsletter zawiadamiający o pojawieniu się nowego wydania.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem naszego newslettera, prosimy o podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną:

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych w tym miejscu danych osobowych będzie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, z siedzibą przy al. Niepodległości 162 w Warszawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu rozprzestrzeniania informacji nt. zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, organizowanych lub współorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową do momentu cofnięcia przeze mnie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądać dostępu do moich danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Główną Handlową, mogę prosić o ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie ich przetwarzania oraz przeniesienia.
 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W nawiązaniu do wymienionych przepisów informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Dane osobowe znajdujące się w serwisie (adres e-mail) przechowywane są i publikowane na mocy zgody osób, których dotyczą.

Osobom tym przysługują prawa opisane w naszej Polityce Prywatności, dlatego prosimy wszystkich użytkowników serwisu www.e-mentor.edu.pl o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu, który w sposób prosty i precyzyjny opisuje wszystkie zagadnienia związane z przetwarzaniem, jak również ochroną zgromadzonych danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundację, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl.

Wypisz mnie z listy subskrybentów »

Wersja drukowana w nakładzie 700 egzemplarzy dystrybuowana jest do ponad 285 ośrodków akademickich i instytucji zajmujących się edukacją, jak również wśród przedstawicieli środowiska biznesu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem "e-mentora" w wersji drukowanej, prosimy o przesłanie na adres
redakcja@e-mentor.edu.pl danych instytucji, wraz z adresem korespondencyjnym oraz profilem działania. Prośby o dodanie do listy subskrybentów będą rozpatrywane przez Kolegium Redakcyjne.

Zobacz newslettery

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.