Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Walidacja kompetencji społecznych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Artykuł dotyczy specyfiki pomiaru, oceny i walidacji kompetencji społecznych o charakterze adaptacyjnym i emancypacyjno-krytycznym. W opracowaniu omówiono trudności związane z walidacją wyróżnionych rodzajów kompetencji, które wynikają z ontologicznych i epistemologicznych założeń dotyczących ich istoty, a także celu oraz sposobu ich badania. Ponadto wskazano trzy podejścia do badania, ewaluacji i walidacji kompetencji społecznych.
czytaj dalej »


Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie formuły kursu e-learningowego

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że może ona być użyteczna dla humanistycznych kursów na uczelniach technicznych. Odnosząc się do obowiązującego stanu prawnego, a także Krajowych Ram Kwalifikacji, autorka prezentuje, w jaki sposób można zaprojektować formę oraz warstwę treściową kursu poświęconego etyce nowych technologii.
czytaj dalej »

Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global

W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w ramach dwuletniego projektu poświęconego zarządzaniu wiedzą w organizacjach born global na przykładzie polskich producentów gier elektronicznych.
czytaj dalej »

iPad dla czytelników i bibliotekarzy - możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych

W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania tabletów iPad przez bibliotekarzy i czytelników bibliotek. Skoncentrowano się przy tym na zagadnieniach dotyczących interaktywnej i multimedialnej prezentacji zbiorów będących w posiadaniu tych instytucji, tworzeniu dokumentów przez użytkowników, a także na możliwościach wyszukiwania informacji o zasobach poszczególnych placówek bibliotecznych i bezpośrednim do nich dostępie.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zapraszamy do zapoznania się z referatami i filmami z X jubileuszowej konferencji "X Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", która odbyła się 21 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

[zobacz stronę konferencyjną]

Nowe na blogu

E-learning a programy operacyjne na lata 2014-2020

We wrześniu i październiku br. rząd przekazał do konsultacji społecznych założenia dwóch dużych programów operacyjnych na lata 2014-2020: PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz PO Polska Cyfrowa. Obecnie projekty trafiają do Komitetu Stałego Rady Ministrów, tak by były gotowe do negocjacji z Komisją Europejską w pierwszej połowie 2014 r. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 10.01.2014, Mobile Central Europe, Warszawa
  • 15.01.2014, Knowledge Management - umiejętne wykorzystanie wiedzy kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa, Warszawa
  • 23-24.01.2014, e-learning symposium 2014, Southampton, Wielka Brytania

zobacz inne wydarzenia »