Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Anna Dolot, Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika

W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się zagadnieniu pracy zdalnej, jej zaletom oraz ograniczeniom. Niespotykana do tej pory sytuacja pandemii spowodowała znaczący wzrost liczby osób, które albo podjęły pracę zdalną w większym niż dotychczas wymiarze, albo zetknęły się z tą formą wypełniania obowiązków zawodowych po raz pierwszy. Konsekwencją powyższych może być zmiana w ocenie pracy zdalnej, podejściu oraz stosunku do niej.
czytaj dalej »


Marcin Gul, Profil kompetencyjny polskich interim managerów w świetle badań empirycznych

Współczesny, dynamiczny rynek wymusza na podmiotach gospodarczych stosowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim (Dźwigoł, 2016, s. 100). Koncepcja interim management (IM, zarządzanie czasowe), której cechą charakterystyczną jest zarządzanie zmianą (Oss i Hek, 2011, s. 145), doskonale wpisuje się w globalny trend rozwoju elastycznych form zatrudnienia (Wawer, 2016, s. 243). Artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników badań jakościowych dotyczących specyfiki pracy interim managera...
czytaj dalej »

Beata Gałan, Nauka języka obcego na odległość. Potencjał a skuteczność

W dobie nieustannego rozwoju technologicznego i rosnącej dostępności narzędzi cyfrowych, współczesna edukacja językowa coraz częściej sięga po metody i techniki kształcenia na odległość. W kontekście kształcenia akademickiego, ich status i zakres wykorzystania regulują rozporządzenia ministra (MNiSW, 2018), w obliczu których edukacja zdalna stanowi nie tylko alternatywne rozwiązanie dla zajęć odbywających się w klasycznych warunkach, ale również...
czytaj dalej »

Bakiera Lucyna, Gałecka Zuzanna, Poziom agresywności przyszłych psychologów w kontekście percypowanych postaw ich rodziców

W artykule zaprezentowane zostaną wyniki badań nad agresywnością studentów psychologii w kontekście percypowanych postaw wychowawczych ich rodziców. Omówienie obejmuje odpowiedź na pytanie badawcze o związek między postawami rodzicielskimi spostrzeganymi przez młodzież studiującą psychologię a ich agresywnością.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Wydarzenia/konferencje

  • 6-7 lipca 2020 r., online, EDULEARN2020 - 12 Międzynarodowa Konferencja – Edukacja i Nowe Technologie
  • 6 lipca 2020 r., online, APT2020 – 18 konferencja Academic Practice and Technology

zobacz inne wydarzenia »

Nowe na blogu

Siedemnaście lat polskiej e-edukacji z perspektywy czasopisma e-mentor

W tym roku mija 20 lat od powstania na Politechnice Warszawskiej Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO). Rok 2000 to również początek, poświęconej e-edukacji, konferencji Uniwersytet Wirtualny – Model, Narzędzia, Praktyka, która nieprzerwanie organizowana jest co roku, już przez dwadzieścia lat.
czytaj dalej »

Tony Bates online - dwa spotkania i dwa ważne tematy

Kilka dni temu polecałam post, w którym Tony Bates zachęca już teraz do przemyślenia działań, które będą niezbędne, gdy skończy się okres pandemii, a dokładniej – okres wymuszonej izolacji i zachowywania dystansu.
czytaj dalej »