Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

numer, który mam przyjemność Państwu przedstawić, jest w dużej mierze poświęcony zagadnieniom z zakresu zarządzania. Autorzy mierzą się z wyzwaniem związanym z definiowaniem i rozumieniem pojęć oraz obszaru badań dotyczących ambidexterity i zaufania międzyorganizacyjnego. W bieżącym numerze znajdą Państwo także relację z szeroko zakrojonych badań empirycznych na temat uwarunkowania myślenia twórczego pracowników branży IT oraz wykorzystania outsourcingu w rekrutacji z perspektywy pracodawców. Czytelnikom śledzącym nowe trendy w zarządzaniu szczególnie polecam lekturę artykułu na temat cyrkularnych modeli biznesowych w miastach, w którym Autorka podejmuje próbę ich identyfikacji na przykładzie wybranych miast w Szwecji i Holandii.

W wydaniu nie brakuje opracowań z obszaru nowoczesnej edukacji. Wspólnie z Autorami zachęcam Państwa do reflekcji nad możliwością stosowania metody PhotoVoice w działaniach edukacyjnych online skierowanych do nastolatków oraz nad modelem odwróconej klasy (flipped classroom) w ujęciu glottodydaktycznym w warunkach szkoły językowej.

Powszechność zdalnego kształcenia wywołana pandemią COVID-19 zaowocowała wieloma publikacjami dotyczącymi jego przebiegu i skuteczności. W tym numerze znajdą Państwo ciekawe rozwinięcie tego problemu uwzględniające stosowane przez studentów strategie uczenia się, sposoby wartościowania zajęć dydaktycznych realizowanych online oraz emocje odczuwane w sytuacji uczenia się.

Serdecznie zapraszam do spędzania jesiennych wieczorów z "e-mentorem", mając nadzieję, że lektura będzie dla Państwa interesująca. Równocześnie liczę, że w przyszłości zechcą Państwo podzielić się wynikami własnej pracy naukowej właśnie na łamach "e-mentora" i czekam na Państwa zgłoszenia.

Małgorzata Marchewka
Redaktor prowadzący

Wydarzenia objęte patronatem medialnym „e-mentora”

e-learing fusion


czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Karolina Zioło-Pużuk, PhotoVoice - rozważania nad zastosowaniem metody w pracy online w klasie czwartej szkoły podstawowej. Wyzwania i rozwiązania

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy metoda PhotoVoice może być stosowana w działaniach edukacyjnych online prowadzonych z dziećmi w wieku 10–11 lat. Autorka opisuje cele i założenia PhotoVoice oraz procedurę działania prowadzonego tą metodą. Pokazuje też, przed jakimi wyzwaniami etycznymi i organizacyjnymi stoi badacz i organizator projektu pragnący stosować PhotoVoice. Przeprowadzony projekt pilotażowy nie dał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie badawcze, ale wskazał kierunki, w których powinny być prowadzone dalsze eksploracje.
czytaj dalej »


Renata Krzewska, Ambidexterity w polskiej terminologii z zakresu zarządzania

W polskiej literaturze, w naukach o zarządzaniu istnieje wiele tłumaczeń angielskiego pojęcia ambidexterity. Niektórzy autorzy stosują termin oburęczność, inni wszechstronność, obustronność, dualność czy bipolarność. Pozostawiana jest także nazwa w angielskim brzmieniu. Celem artykułu jest porównanie odwzorowania głównych wymiarów ambidexterity w stosowanych w języku polskim terminach. Metodyka została podzielona na dwie fazy. W fazie pierwszej dokonano podsumowania sposobów definiowania ambidexterity i jego kluczowych wymiarów na podstawie artykułów o liczbie cytowań powyżej 500 według bazy Web of Science w latach 1991–2021. W fazie drugiej z polskiej literatury naukowej wyodrębniono stosowane terminy, ich zastosowania w naukach o zarządzaniu, kontekst użycia, znaczenia lingwistyczne i możliwości interpretacyjne.
czytaj dalej »

Justyna Świrk, Cyrkularne modele biznesowe w miastach szwedzkich i holenderskich

Współczesne problemy związane ze złym stanem środowiska naturalnego wymuszają zmiany w modelach gospodarowania. Dotychczasowa gospodarka reprezentowała model liniowy – wysoce konsumpcyjny, prowadzący do wzrostu ilości odpadów i zanieczyszczeń, w konsekwencji do nieuwzględniania dobra wszystkich interesariuszy. Ponieważ miasta borykają się z wieloma problemami (m.in. stale rosnąca liczba ludności, zanieczyszczenia, zapotrzebowanie na surowce itp.), powinny zmienić sposób zarządzania. Celem artykułu jest próba identyfikacji cyrkularnych modeli biznesowych w miastach Szwecji i Holandii oraz wskazanie, które z nich są najczęściej wykorzystywane przez te miasta.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje