Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

SEM - ewolucja, główne koncepcje oraz możliwości implementacji w praktyce polskich uczelni

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych koncepcji SEM i ich ewolucji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, a także próba nakreślenia nowego kierunku badań dotyczących zastosowania podejścia SEM w praktyce polskich uczelni publicznych.
czytaj dalej »


Biblioteka 2.0 w 2014 r. - analiza zjawiska

Web 2.0 to zjawisko, którego istnienie i rolę w przetwarzaniu informacji trudno jest dzisiaj kwestionować. Pojawiają się również takie terminy jak kultura 2.0, edukacja 2.0, humanistyka 2.0, dziennikarstwo 2.0, ale i miasta 2.0, szkoła 2.0, zdrowie 2.0, biblioteka 2.0 (Library 2.0), a nawet bibliografia 2.0 i książka 2.0.
czytaj dalej »

Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych w procesie zarządzania wiedzą w organizacji gospodarczej

W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania wiedzą w organizacji gospodarczej z wykorzystaniem kognitywnych programów agentowych. W pierwszej części dokonano analizy procesu zarządzania wiedzą. Następnie scharakteryzowano architekturę kognitywnego programu agentowego Learning Intelligent Distribution Agent (LIDA). W ostatniej części artykułu przedstawiono sposób funkcjonowania agenta LIDA w odniesieniu do realizacji poszczególnych podprocesów zarządzania wiedzą.
czytaj dalej »

AMP: A Tool for Characterizing the Pedagogical Approaches of MOOCs

This article reports on the development and validation of a tool for characterizing the pedagogical approaches taken in MOOCs (Massive Open Online Courses). The Assessing MOOC Pedagogies (AMP) tool characterizes MOOC pedagogical approaches on ten dimensions. Preliminary testing on 17 different MOOCs demonstrated >80% inter-reliability and the facility of the measure to distinguish differing pedagogical patterns.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zapraszamy do rezerwacji terminu na kolejną, już XI edycję konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", która odbędzie się 13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
[zobacz stronę konferencyjną]

Nowe na blogu

Lunch & learn 2.0

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się forma podwyższania kwalifikacji pracowników o nazwie lunch & learn. Opiera się ona na organizacji krótkich sesji szkoleniowych połączonych z lunchem, a więc częścią wspierającą rozwijanie relacji i komunikacji między pracownikami. Atmosfera takich spotkań wzmacnia postawy otwartości i dzielenia się wiedzą. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 12-13.05.2014, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkolnictwie wyższym, Akademia Ignatianum w Krakowie
  • 05-06.06.2014, Technologie edukacyjne 2014, Dom Pracy Twórczej Akademii Morskiej, Świnoujście
  • 25-26.06.2014, XIV Konferencja "Uniwersytet Wirtualny", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zobacz inne wydarzenia »