Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych. Przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników

W artykule przedstawiono różne odmiany wskaźników odnoszących się do pomiaru sukcesu absolwentów na rynku pracy. Przeanalizowano też ich ograniczenia oraz użyteczność i wskazano szacunkowe przedziały wartości, które osiągają.
czytaj dalej »


Assessment Center jako metoda rozwojowa - zastosowanie Assessment Center w procesie doradztwa kariery osób planujących wejście na rynek pracy

Artykuł przybliża zasady zastosowania sesji Assessment Center w doradztwie kariery osób wchodzących na rynek pracy. Przedstawione w opracowaniu spojrzenie na sesję Assessment Center pozwala ująć ją jako proces uczenia się osób dorosłych - nie tylko studentów. Uzyskiwane w ramach tego procesu wsparcie, szczególnie nastawione na identyfikację obszarów związanych z efektywnością wykonywanych obowiązków zawodowych, czyni AC ważnym narzędziem pracy doradców zawodowych, pod warunkiem zapewnienia im znacznie szerszych zasobów niż to ma miejsce w przypadku tradycyjnych biur karier.
czytaj dalej »

Using the Seven Futures Framework for Improving Educational Quality

One of education's defining features is that it exists to a large extent in a constant state of tension between stasis and change. Education is an inherently conservative institution in many ways, for instance regarding its function of transmitting preserved societal knowledge and its legendary ability to resist rapid change. At the same time, educational institutions are one of society's main ways of creating change through a variety of means such as groundbreaking research, discoveries, and ideas.
czytaj dalej »

Zarządzanie wiedzą 2.0 - rachunkowość finansowa kapitału intelektualnego jako baza informacyjna zarządzania kapitałem intelektualnym

Celem niniejszego artykułu jest próba zaprezentowania podstaw metodycznych zarządzania wiedzą drugiej generacji. Wyróżnienie pojęcia zarządzania wiedzą drugiej generacji ma swoje logiczne umocowanie w nowym dziale rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Artykuł zawiera alternatywne ujęcie problematyki zarządzania wiedzą w organizacji, uwzględniające najnowsze osiągnięcia teorii rachunkowości oraz postindustrialnej analizy finansowej.
czytaj dalej »

Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego

Digitalizacja kanałów dystrybucji oraz rozwój sprzedaży elektronicznej i mobilnej (e-commerce i m-business) zmieniły tryb zawierania transakcji rynkowych, co silnie wpłynęło na strukturę pośrednictwa turystycznego. Celem niniejszego opracowania jest analiza czynników i barier digitalizacji usług agentów turystycznych w Polsce oraz zmian struktury rynku pośrednictwa turystycznego. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, odwołuje się do literatury i wybranych wyników badań postrzegania celowości i atrakcyjności elektronicznych kanałów dystrybucji przez ich użytkowników (przedsiębiorców i turystów).
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i filmami z X jubileuszowej konferencji "X Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", która odbyła się 21 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
[zobacz stronę konferencyjną]

Nowe na blogu

Szkoła inżynierów czyli latająca miotła czarownicy zamiast lekcji kaligrafii

Po raz kolejny pragnę zainteresować czytelników tego bloga ciekawym przykładem szkoły, której sposób funkcjonowania jest wynikiem poszukiwań nowego modelu edukacji, ponieważ uważam, że jest to temat niezwykle ważny dla każdego społeczeństwa, które chciałoby mieć mądrych, myślących i twórczych obywateli. Kiedyś pisałam już o inicjatywie organizacji Vittra w Szwecji, natomiast dziś chciałabym krótko zaprezentować szkołę podstawową z Greenville, w stanie Południowa Karolina (USA). więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 11.04.2014, Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie
  • 30.04.2014, e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Politechnika Gdańska
  • 11-13.06.2014, Lifelong Learning Universities and the European Policies on Social Investment, SGH Warszawa

zobacz inne wydarzenia »