Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

A. Białek-Jaworska, R. Gabryelczyk, Podejście procesowe w nauczaniu rachunkowości - jak aktywizować studentów jako przyszłych mikroprzedsiębiorców

W artykule przedstawiono koncepcję kształcenia studentów - potencjalnych przedsiębiorców - w dziedzinie rachunkowości z wykorzystaniem procesowego podejścia do zarządzania. Motywacją do zaproponowania takiej koncepcji kształcenia były wytyczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV, doświadczenia autorek w realizacji międzynarodowego projektu FASTER oraz założenia Strategii Europa 2020.
czytaj dalej »


M. Rubin, M. Faderewski, D. Mikułowski, Badania stanu i potrzeb informatyzacji edukacji matematycznej uczniów niewidomych i słabowidzących w Polsce

W artykule omówiono wyniki badania dotyczącego problemów w nauczaniu matematyki uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w polskich specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach ogólnodostępnych, również z oddziałami integracyjnymi. Badania odnosiły się do potrzeb informatyzacji procesów edukacji matematycznej w klasie i w domu ucznia oraz edukacji zdalnej z wykorzystaniem internetu.
czytaj dalej »

K. Biełuszko, R. Kubicki, A. Pawlicz, Wpływ kategoryzacji na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji na przykładzie rynku usług hotelarskich w Unii Europejskiej

Jedną z najważniejszych przesłanek ustalania standardów jakości jest dążenie do zwiększenia efektywności rynku poprzez minimalizację jednej z głównych przyczyn jego zawodności, czyli asymetrii informacji. Standardy jakości mogą być ustalane administracyjnie przez podmioty publiczne lub przez organizacje branżowe. Wybór jednego z dwóch głównych rozwiązań może mieć kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej, zwłaszcza na poziomie mezoekonomicznym. Celem artykułu jest zbadanie zależności między przyjętym rozwiązaniem a rozwojem e-pośredników. Jako obszar badawczy wybrano rynek usług hotelarskich w Unii Europejskiej.
czytaj dalej »

G. Natividad, R. Mayes, J.I. Choi, J.M. Spector, Balancing stable educational goals with changing educational technologies: challenges and opportunities

While considerable academic efforts have focused on integrating cutting-edge educational technologies into learning and instruction, it is not yet clear what effect the implementation of these technologies have had on enduring educational goals. This article reminds educations stakeholders that any plan for technology implementations should be based on serving broad educational goals and reviews educational goals in several contexts to illustrate that while variations have evolved and many educational technologies have emerged, the basic educational goals have remained relatively stable. In reviewing the challenges and opportunities for emerging educational technologies, the basic argument herein is to begin with these basic educational goals rather than committing to the latest educational technological fad.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery”
[e-edukacja.net]

Nowe na blogu

My i maszyny - nieco refleksyjnie

Żyjemy w ciekawych czasach. Najlepsze umysły zaangażowaliśmy do tworzenia maszyn, które potrafią same się uczyć. Firma Boston Dynamics, będąca własnością Google, pokazała niedawno podobnego do psa robota, który z ogromną sprawnością i „wdziękiem” chodzi po całkiem trudnym terenie. Polecam obejrzeć film: w jednej ze scen człowiek wytrąca go z równowagi brutalnie kopiąc - nie wiem jak Wam, ale mi się zrobiło szkoda maszyny… Jej ruchy są tak podobne do ruchów żywego psa, że wzbudziły we mnie emocje. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 11 kwietnia 2014 r., Konferencja Edukacja ekonomiczna w XXI wieku, Warszawa
  • 11 maja 2015 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Current Trends in Management: Business and Public Administration, Siedlce
  • 9-11 czerwca 2015 r., Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń
  • 24-26 czerwca 2015 r., XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Warszawa

zobacz inne wydarzenia »