Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy w tym roku numer "e-mentora". Zawarte w nim artykuły doskonale oddają charakter naszego czasopisma poprzez połączenie problematyki związanej z edukacją i nowymi trendami w zarządzaniu. Znakomitym tego przykładem jest tekst ilustrujący wykorzystanie diagramu Ishikawy w dydaktyce akademickiej. Autorka zaprezentowała próbę zastosowania diagramu do diagnozowania przyczyn złożonych problemów przez studentów specjalności nauczycielskiej, dowodząc wartości tego narzędzia - od lat znanego w zarządzaniu - także w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Innym aktualnym tematem poruszonym w bieżącym numerze są konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze studium przypadku ukazującym transformację cyfrową przedsiębiorstwa produkcyjnego. Autor szczegółowo opisał proces przemian według modelu referencyjnego RAMI 4.0, który może stać się inspiracją w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań.

Dynamicznemu rozwojowi technologii towarzyszy również dyskusja na temat kompetencji, które powinny być efektem kształcenia na różnych poziomach edukacji. W tym wydaniu "e-mentora" mogą Państwo przeczytać o badaniach nad samoorganizacją pracy i planowaniem działań wśród młodzieży, które były prowadzone na podstawie założeń metody assesment center oraz o badaniach na temat roli kompetencji cyfrowych w edukacji językowej z perspektywy pokolenia digital natives.


czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Magdalena Kuczaba-Flisak, Diagram Ishikawy w dydaktyce akademickiej na specjalnościach nauczycielskich

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność włączenia w obręb dyskusji o dydaktyce akademickiej problemu wykształcenia u studentów specjalności nauczycielskich kompetencji do diagnozowania przyczyn złożonych problemów z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi takich jak diagram Ishikawy. W części teoretycznej wykazano, dlaczego ta umiejętność jest istotnym elementem pracy nauczyciela – zwrócono uwagę na heterogeniczność środowiska szkolnego i jego zależność od sieci relacji ze środowiskiem rodzinnym, społecznym oraz kondycji psychicznej i fizycznej poszczególnych uczniów. Następnie omówiono przemiany w konstruowaniu diagramu Ishikawy i podano przykłady jego modyfikacji w różnych dziedzinach wiedzy.
czytaj dalej »


Beata Gałan, Rola kompetencji cyfrowych w procesie glottodydaktycznym z perspektywy przedstawicieli społeczności digital natives

Kompetencje cyfrowe, obejmujące odpowiedzialne i krytyczne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych obszarach naszego życia, stanowią jedne z kluczowych kompetencji XXI wieku. Wobec postępującej rewolucji cyfrowej rośnie również ich znaczenie w rozmaitych dziedzinach kształcenia. Celem artykułu jest ukazanie roli kompetencji cyfrowych w edukacji językowej z perspektywy pokolenia aktywnych użytkowników nowoczesnych technologii. Opierając się na teoretycznych aspektach dyskutowanych zagadnień, przeprowadzono badania ankietowe, których głównym celem była analiza osobistych opinii uczących się (przedstawicieli społeczności digital natives) na temat roli kompetencji cyfrowych w różnorodnych działaniach procesu glottodydaktycznego.
czytaj dalej »

Adam Ostrowski, RAMI 4.0 w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa - studium przypadku

Celem artykułu jest ukazanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, prowadzonej według modelu referencyjnego architektury przemysłu czwartej generacji RAMI 4.0, w zakresie akwizycji danych produkcyjnych, z zastosowaniem panelu operatorskiego HMI. Zagadnienia te zostaną omówione na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji farb i lakierów sektora MŚP, w którym autor artykułu podczas stażu wdrożył rozwiązanie akwizycji danych produkcyjnych, dotychczas dostarczanych w technologii papierowej. Cyfrowa transformacja danych w przedsiębiorstwie MŚP 4.0 została zamodelowana według aktualnych trendów Przemysłu 4.0. Model wdrożeniowy opracowano według modelu referencyjnego RAMI 4.0.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje