Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Struktura kapitału intelektualnego jako kontekst dla tworzenia strategii szkół wyższych

Kapitał intelektualny szkoły wyższej powstaje w wyniku interakcji pomiędzy jej interesariuszami (m.in. studentami, nauczycielami akademickimi, władzami uczelni, absolwentami, pracodawcami, przedsiębiorstwami). Stanowi twór dynamiczny, a jednocześnie osiąga największą wartość dzięki wieloletniej akumulacji i tradycji.

czytaj dalej »

Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym

Wprowadzenie w 2010 r. przez firmę Apple tabletu iPad nadało nowy wymiar technologiczny organizowaniu i udostępnianiu informacji, ale także zapoznawaniu się z elektronicznymi dokumentami. Coraz większa liczba aplikacji dedykowanych temu urządzeniu, jak również swoista pozycja lidera wśród dostępnych na rynku tabletów sprawiają, że mamy do czynienia ze stale powiększającą się gamą możliwości zastosowania iPada jako narzędzia przydatnego w komunikacji, ale także nauce i edukacji.

czytaj dalej »

Budowa e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Autorzy opisują w zarysie elektroniczne postępowania upominawcze (tzw. e-sąd w Lublinie), elektroniczne protokołowanie rozpraw w postępowaniu cywilnym (tzw. e-protokół), internetowe bazy orzeczeń różnych rodzajów polskich sądów oraz plany dotyczące elektronicznych ksiąg wieczystych. Wskazują niektóre wady i zalety poszczególnych rozwiązań, a także przedstawiają perspektywy dalszych zmian w obszarze elektronizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

czytaj dalej »

Porównanie form prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzycy w kontekście zarządzania wiedzą pacjentów i podnoszenia jakości samokontroli

Zarządzanie wiedzą w medycynie związane jest m.in. z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących przebiegu chorób pacjentów. Nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii informacyjnych i coraz powszechniej wykorzystywane urządzenia mobilne oddziałują na sposób pozyskiwania danych oraz ich jakość, a także umożliwiają ich automatyczne przetwarzanie, dzięki czemu możliwe staje się np. skuteczniejsze dostosowanie procesu leczenia pacjenta do przebiegu choroby.

czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zapraszamy do udziału w konferencji "Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?", która odbędzie się 22 maja 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

[zapoznaj się z komunikatem]
[wypełnij kartę zgłoszeniową]

Nowe na blogu

Harvard University: testy zwiększają efektywność samodzielnej nauki

Tematem dzisiejszego wpisu będzie efektywność nauki samodzielnej i sposoby jej zwiększania. Różnego rodzaju samokształcenie (…) opanowało od niedawna sylabusy akademickie w związku z koniecznością wyliczania tzw. bilansu pracy studenta. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 15-16.05.2013, Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji, Dąbrowa Górnicza
  • 16-17.05.2013, Wyzwania współczesnej gospodarki regionalnej. Wiedza, władza, innowacje, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • 28-29.06.2013, Finansowanie szkolnictwa wyższego - W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji, Warszawa

zobacz inne wydarzenia »