Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Aneta Baranowska, Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole

Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania metody tutoringu w procesie stymulowania rozwoju zdolnych uczniów w szkole. Kształcenie jednostek o ponadprzeciętnych zdolnościach stanowi obecnie obszar pracy pedagogicznej często traktowany w sposób marginalny w wielu polskich placówkach oświatowych. Zważywszy na to, że sytuacja taka pociąga za sobą wiele negatywnych implikacji dla funkcjonowania poznawczego i społecznego zdolnych dzieci, kluczowe wydaje się szukanie rozwiązań, które poprawią jakość opieki dydaktyczno-wychowawczej nad uczniami zdolnymi.
czytaj dalej »


Daniel Korzan, FUNcube, czyli e-learning z kosmosu

Wiedza na temat przestrzeni kosmicznej oraz urządzeń i technologii w niej działających należy współcześnie do elementarnych kanonów ludzkiego poznania. Zdobywanie tej wiedzy powinno mieć charakter możliwie najbardziej praktyczny. Pozorną tylko barierę stanowią wysokie koszty realizacji zajęć wykorzystujących technologie satelitarne. Artykuł przedstawia sposób wykorzystania radioamatorskiego satelity FUNcube-1 (AO-73) w edukacji. W opracowaniu opisano prosty sprzęt i oprogramowanie potrzebne do realizacji zajęć w ramach projektu FUNcube, wskazano też możliwości ich edukacyjnych zastosowań.
czytaj dalej »

Jacek Miroński, Wyzwania zarządzania wiedzą w zespołach wirtualnych

Celem artykułu jest analiza wyzwań związanych z zarządzaniem wiedzą i pracownikami wiedzy w zespołach wirtualnych oraz przedstawienie propozycji rozwiązań pozwalających zmierzyć się z tymi wyzwaniami. W opracowaniu zestawiono wyniki badań na temat zespołów wirtualnych z omawianymi w literaturze cechami charakterystycznymi procesu zarządzania wiedzą, co pozwoliło na przedstawienie rekomendacji dotyczących dzielenia się wiedzą w zespołach wirtualnych.
czytaj dalej »

Vlad Wielbut, "Careful with that axe, Eugene"

With venture capital and entrepreneurs setting their sights on higher education as the next industry ripe for „disruption”, the revolutionary zeal being unleashed may have profound unintended consequences. In this article we argue for a more deliberate, evolutionary approach that seeks to involve higher education institutions as important participants in designing their own future.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacją z Kongresu Rozwoju Edukacji, a także z filmami ze wszystkich wystąpień w ramach tego środowiskowego spotkania osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji. Kongres odbył się w dniach 12-13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
[przeczytaj relację]

Nowe na blogu

E-learning jak e-booki?

Kilka dni temu zostałem zapytany, jak widzę e-learning za 10 lat. Odpowiedziałem szczerze, że nie wiem. Nie widzę żadnego wyraźnego trendu, nie pojawiło się także, moim zdaniem, żadne zastosowanie e-learningu, które stałoby się tzw. „killer application” tej formy kształcenia. Jeszcze do niedawna, wydawało się, że mogą nim być MOOC, ale ostatnio notuję coraz więcej głosów sceptycznych. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 8.01.2015, Konferencja "Knowledge Management - umiejętne wykorzystanie wiedzy kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa", Warszawa
  • 5.02.2015, Środki unijne dla bibliotek w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa
  • 25-27.03.2015, II Kongres Dyrektorów E-commerce, Kraków
  • 26-27.03.2015, XI Międzynarodowa Konferencja Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu, Częstochowa
  • zobacz inne wydarzenia »