Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

mam przyjemność przedstawić Państwu ostatni w 2022 roku numer "e-mentora", w którym przeplatają się tematy związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz z konsekwencjami pandemii COVID-19 w edukacji i zarządzaniu.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dotyczący kryteriów robotyzacji procesów biznesowych, prezentujący - poza studium literatury - wyniki badania opinii ekspertów, na podstawie których zidentyfikowano przykłady praktyk realizowanych w polskich podmiotach. Czytelnikom zainteresowanym technologiami w sektorze bankowym polecam tekst o wpływie rozwoju FinTech, m.in. systemu płatności BLIK, na stacjonarne oddziały instytucji bankowych w Polsce, zaś wszystkich śledzących nowe trendy w zarządzaniu zachęcam do lektury artykułów na temat: projektowania efektywnego transferu wiedzy w organizacji, kompetencji cyfrowych w miejscu pracy oraz wartości organizacyjnych w warunkach kryzysowych.

Drugim obszarem tematycznym w aktualnym numerze są różnorodne skutki pandemii COVID-19. Mogą Państwo porównać swoje obserwacje dotyczące edukacji w pandemii z opisanymi przez Autorki doświadczeniami edukacyjnymi w Polsce na tle Belgii, Francji i Grecji, czyli krajów realizujących projekt KEEP. Kolejne opracowanie poświęcone jest preferencjom dotyczącym pracy zdalnej po pandemii COVID-19 wśród przedstawicieli pokolenia BB, X, Y i Z. Zachęcam również do zapoznania się z artykułem na temat aktywności zawodowej i sytuacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami w świetle pandemii COVID-19 i refleksji nad nieoczywistymi wynikami badań. Serdecznie zapraszam do lektury!

Tradycyjnie w piątym numerze publikujemy listę Recenzentów, którzy współpracowali z nami w mijającym roku. Serdecznie dziękuję wszystkim Recenzentom i zapraszam do dalszej współpracy. W 2022 roku recenzowali dla "e-mentora"...


więcej »


UWAGA KONKURS - do wygrania tłumaczenie polskojęzycznego artykułu na język angielski

Spośród artykułów w języku polskim terminowo zgłoszonych do numeru trzeciego, Redakcja wybierze jeden, który zostanie przetłumaczony na język angielski i opublikowanych w kolejnym anglojęzycznym numerze Czasopisma. Pod uwagę będą brane oceny Recenzentów, oryginalność tematu i atrakcyjność dla Czytelników zagranicznych.


Zapraszamy do śledzenia naszej strony w serwisie LinkedIn!

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma „e-mentor” w międzynarodowym środowisku naukowym” – projekt finansowany na podstawie umowy nr RCN/SP/0361/2021/1 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” w wysokości 54 tysięcy złotych.

 

Polecamy w nim szczególnie:

Monika Łada, Kryteria robotyzacji procesów biznesowych: badania eksploracyjne

W artykule przedstawiono wyniki eksploracyjnych badań jakościowych skierowanych na rozszerzenia dominującego normatywnego podejścia do kryteriów kwalifikacji procesów biznesowych do robotyzacji. Z uwagi na nowatorstwo badanych praktyk organizacyjnych w literaturze zaprezentowano przede wszystkim ogólne rekomendacje. Robotyzacja jest zalecana w masowych, powtarzalnych procesach informacyjno-transakcyjnych o dużej stabilności i wysokim stopniu standaryzacji. Badania treści opinii ekspertów pozwoliły na zidentyfikowanie przykładów praktyk realizowanych w polskich podmiotach, których charakterystyki są rozbieżne z normatywnymi zaleceniami. Studia zwróciły uwagę na szerokie spektrum i złożoność doboru kryteriów.
czytaj dalej »


Elżbieta Stolarska-Szeląg, Kinga Jarząbek, Aktywność zawodowa i sytuacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnościami w świetle pandemii COVID-19

Jedną z najważniejszych aktywności każdego człowieka jest aktywność zawodowa. Dla osób z niepełnosprawnościami możliwość wykonywania pracy ma dodatkowo wymiar rehabilitacji społecznej. Pomimo istnienia wielu form pomocy i prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia ich ze społeczeństwa, wciąż borykają się one z problemem podjęcia odpowiedniej aktywności zawodowej. Dodatkowym utrudnieniem stała się pandemia COVID-19. Jak więc aktualnie przedstawia się aktywność zawodowa i sytuacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnościami? W kontekście luki badawczej starano się odpowiedzieć na pytanie badawcze: Czy pandemia COVID-19 doprowadziła do spadku aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i pogorszenia się ich sytuacji ekonomicznej? Głównym celem badania była ocena sytuacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami i ich aktywności zawodowej w dwóch obszarach czasowych – przed i w trakcie pandemii COVID-19.
czytaj dalej »

Magdalena Rogacka, Kompetencje cyfrowe w miejscu pracy - perspektywa pracowników i pracodawców

Kompetencje cyfrowe – ze względu na relacyjny i relatywny charakter – od dawna stanowią wyzwanie dla badaczy chcących stworzyć ich ramowy katalog. Wraz z rozwojem technologii i zmianami w środowisku pracy, zadanie to staje się trudniejsze, a gradacja kompetencji cyfrowych – coraz mniej klarowna. Podobne wątpliwości towarzyszą pracodawcom i menedżerom: Co to znaczy, że pracownik ma kompetencje cyfrowe? Jak zweryfikować ich poziom? Jak sprawdzić, czy posiadane przez pracownika e-umiejętności pomogą mu w realizacji powierzonych zadań? Od pandemii COVID-19 jeszcze mocniej podkreśla się wagę kompetencji cyfrowych pracowników. Wiele firm dopasowało sposób działania do nowych warunków (praca zdalna, praca hybrydowa). Pomimo licznych opracowań merytorycznych trudno doszukać się ujednoliconego sposobu badania kompetencji cyfrowych we współczesnych miejscach pracy. Autorka w artykule przedstawia wyniki badań kompetencji cyfrowych pracowników w wybranej firmie finansowej. Podstawą merytoryczną był model DigComp, dzięki któremu zdiagnozowano kompetencje cyfrowe w poszczególnych, konkretnych obszarach (badania ilościowe).
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje