Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska, Małgorzata Skibińska, Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchomiono studia o charakterze e-learningowym na kierunku pedagogika medialna. Co to oznacza? Większość godzin zajęciowych można zrealizować w domu lub w innym dogodnym dla studentów miejscu. Ta forma zajęć wymaga: aktywności osób uczestniczących w kursie e-learningowym oraz stałego kontaktu z nauczycielami akademickimi za pośrednictwem sieci. Dzięki temu umożliwia łączenie nauki i pracy, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych uczących się. Opisywany kierunek studiów stanowi przykład łączenia pedagogiki ogólnej z nowymi mediami, tradycji z nowoczesnością oraz znanych od lat pomocy dydaktycznych z innowacyjnymi technologiami informacyjnymi.
czytaj dalej »


Grażyna Penkowska, Interpretacja materiałów wizualnych w badaniach naukowych

Wizualność w edukacji wykracza poza tradycyjną poglądowość, dlatego wymaga nowego spojrzenia zarówno na jej miejsce w procesie dydaktycznym, jak i w badaniach naukowych. Głównym celem podjęcia problematyki wizualności w badaniach jest włączenie się do dyskusji na temat kultury wizualnej - poddanie namysłowi wybranych metod analizy oraz interpretacji materiałów wizualnych.
czytaj dalej »

Karina Maszewska, Wojciech Pokojski, Edukacja na odległość w zakresie geoinformatyki

Technologie e-learningu oraz MOOC dają nie tylko duże możliwości edukacji geoinformatycznej (GIS), ale mogą także wpływać na wzrost zainteresowania tą tematyką. Umożliwiają one zainteresowanym poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności przetwarzania i analizowania informacji przestrzennej. Autorzy artykułu podjęli badania poświęcone problematyce kształcenia zdalnego w zakresie geoinformatyki.
czytaj dalej »

Jacob Mendel, Smart Grid Cyber Security Challenges: Overview and Classification

The Smart Grid is gradually attracting the attention of government, industry and academia. It is a next generation electricity network that depends on two-way communication between its elements, being more reliable, more efficient and self-healing, with automatic meter reading and dynamic pricing. Smart Grid technology presents new cyber security threats that should be addressed. Deploying a Smart Grid without suitable cyber security might result in serious consequences, such as grid instability, utility fraud, and the loss of user information and energy consumption data.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Wydarzenia/konferencje

  • 31 maja - 2 czerwca 2017 r., X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
  • 21-23 czerwca 2017 r., Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC), Badajoz, Hiszpania
  • 28-29 czerwca 2017 r., Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Warszawa

zobacz inne wydarzenia »

Nowe na blogu

Just Join IT: polscy programiści na świecie

O tym, że kompetencje polskich programistów są wysoko cenione za granicami kraju wiadomo nie od dzisiaj. Do pozytywnej opinii na temat polskich informatyków przyczyniają się z jednej strony sukcesy, jakie odnoszą reprezentanci naszego kraju np. podczas międzynarodowych konkursów i olimpiad programistycznych, z drugiej zaś obecność w Polsce największych firm z branży IT, które spośród zatrudnianych u siebie programistów wybierają najlepszych fachowców i zachęcają ich do migracji np. do siedziby głównej firmy, oferując nie tylko atrakcyjne zarobki, ale i wszelką pomoc związaną z przeniesieniem się do innego kraju.
czytaj dalej »