Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Analiza graficzna danych edukacyjnych z wykorzystaniem języka Python

Choć analiza danych edukacyjnych kojarzona jest często ściśle z gigadanymi, bardzo wartościowe źródło stanowią dla niej niewielkie zbiory danych edukacyjnych, dostępne każdemu nauczycielowi. Do badania zbiorów o niewielkim rozmiarze szczególnie dobrze nadaje się analiza graficzna, która w ich przypadku jest w stanie dostarczyć wyniki nie tylko przejrzyste, ale także precyzyjne. W niniejszym opracowaniu posłużono się demonstracyjnym studium przypadku, aby ukazać przydatność i łatwość wykorzystania na tym polu języka programowania Python.
czytaj dalej »


Metodyka zarządzania ryzykiem wdrożeniowym innowacyjnych produktów technicznych

Z punktu widzenia budowy gospodarki opartej na wiedzy istotne znaczenie ma opracowanie innowacyjnych produktów wpływających na podniesienie poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki kraju, jak również na zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem. Między innymi z tego względu perspektywa finansowa UE 2014-2020 podkreśla konieczność realizacji przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć przy współpracy jednostek naukowych. Głównym celem podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań jest realne wdrożenie opracowanych produktów do gospodarki. Aby produkty mogły zostać wdrożone, niezbędna jest szczegółowa analiza czynników przesądzających o ich sukcesie lub porażce, m.in. poziomu ryzyka wdrożeniowego.
czytaj dalej »

Transformacja starszych kobiet pod wpływem oddziaływań edukacyjnych uniwersytetu trzeciego wieku

Współczesne prognozy demograficzne powodują, że nie tylko Polska, ale i cała Europa stoją przed wyzwaniami w obszarze aktywizowania osób starszych. Inspiracją do podjęcia tego tematu stały się bezpośrednie obserwacje starszych kobiet - słuchaczek uniwersytetu trzeciego wieku (UTW). Autorki, na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych, dążyły do ustalenia, w jakim zakresie aktywność edukacyjna wpływa na autopercepcję i transformację postaw seniorek uczęszczających na UTW oraz w jaki sposób przekłada się na poprawę jakości ich życia.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery”
[e-edukacja.net]