Ukazał się nowy numer e-mentora. Polecamy w nim szczególnie:

Martyna Kobus, Dariusz Jemielniak, Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy - nowe kierunki badań społecznych

Artykuł przybliża zagadnienie ekonomii daru w społecznościach internetowych jako nowego, fascynującego obszaru badań. Pokazuje, że ekonomia daru i forma organizacji w społecznościach otwartej współpracy mogą być rozumiane jako nowy paradygmat relacji wymiany.
czytaj dalej »


Agnieszka Landowska, Agata Kołakowska, Anna Anzulewicz, Paweł Jarmołkowicz, Joanna Rewera, E-technologie w diagnozie i pomiarach postępów terapii dzieci z autyzmem w Polsce

Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości wsparcia technologicznego - w szczególności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - diagnozy i oceny postępów terapii dzieci z autyzmem. W ramach badań dokonano przeglądu istniejących rozwiązań wspierających diagnozę i pomiar postępów terapii oraz przeprowadzono ankietę w polskich ośrodkach zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi autyzmem.
czytaj dalej »

Marek Szelągowski, Konsekwencje dynamic BPM

Artykuł przedstawia oryginalne procesowe spojrzenie na organizację - z punktu widzenia ich podejścia do zarządzania wiedzą i wykorzystania kapitału intelektualnego. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji rozwiązania problemów dużych organizacji wynikających z nadmiernej ociężałości w adaptacji do zmieniających się wymagań klientów. Artykuł poddaje analizie skutki rozszerzenia tradycyjnego zarządzania procesowego zgodnie z koncepcją dynamic BPM.
czytaj dalej »

Michael A. Kolitsky, Reshaping teaching and learning with 3D printing technologies

3D printing technologies including 3D printers, 3D scanners and the 3Doodler pen have become more affordable for the consumer market and are appearing in greater numbers in schools, colleges, universities, libraries and museums worldwide. Software scanning options are also available and can provide ways for making 3D print files in a CAD-free environment. This paper reviews the many ways faculty and students have used 3D printing technologies for teaching and learning.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy również

Gorąco zachęcamy do udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji - środowiskowym spotkaniu osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, przygotowywanym na podstawie 10-letnich doświadczeń konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” (e-edukacja.net).
Kongres odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
[zobacz stronę Kongresu]

Nowe na blogu

E-learning jak e-booki?

Kilka dni temu zostałem zapytany, jak widzę e-learning za 10 lat. Odpowiedziałem szczerze, że nie wiem. Nie widzę żadnego wyraźnego trendu, nie pojawiło się także, moim zdaniem, żadne zastosowanie e-learningu, które stałoby się tzw. „killer application” tej formy kształcenia. Jeszcze do niedawna, wydawało się, że mogą nim być MOOC, ale ostatnio notuję coraz więcej głosów sceptycznych. więcej »

Wydarzenia/konferencje

  • 20-21.11.2014, Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym - stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • 27.11.2014, Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • 4-6.12.2014, Kapitał intelektualny i edukacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zobacz inne wydarzenia »