Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Gdy przekazywałam w Państwa ręce pierwszy numer „e-mentora” w 2020 roku, nikt chyba nie przypuszczał, że rok później pandemia nadal będzie nam towarzyszyć, a perspektywa jej zakończenia pozostanie bliżej nieokreślona. Po pierwszym szoku wywołanym szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaczęliśmy się adaptować do nowej rzeczywistości, w publikacjach pojawił się nowy obszar tematyczny związany z nauką i pracą zdalną w sytuacji pandemii. Jest on widoczny również w bieżącym numerze. Pierwszy z tekstów w tej grupie zatytułowano Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej. Jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał, że nauczanie na odległość obejmie nawet kilkuletnie dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać i, mimo że technologie towarzyszą im od urodzenia, to jednak kontaktowanie się online z nauczycielem i rówieśnikami może stanowić dla nich duże wyzwanie.
czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Anna Karmańska, Alicja Obrębska, Świadomość etyczna młodzieży studenckiej w uczelni ekonomicznej. Wyniki sondażu

Tytułowe zagadnienie podjęto w wyniku zidentyfikowania luki badawczej w obszarze poglądów i postaw etycznych młodzieży akademickiej. Problem uznano za ważny ze względu na znaczenie etyki w biznesie i – z tego powodu – potrzebę skoncentrowania uwagi na zagadnieniu etyki w kształceniu ekonomicznym na poziomie akademickim. Badanie empiryczne przeprowadzono wśród studentów pierwszego roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w formule sondażu. Jego wyniki mogą posłużyć dokumentowaniu stanu świadomości etycznej młodzieży studenckiej będącej na początkowym etapie edukacji w uczelni ekonomicznej i, dodatkowo, w początkowym okresie sytuacji kryzysowej spowodowanej przez pandemię COVID-19.
czytaj dalej »


Justyna Wiśniewska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej

W artykule podjęto problematykę relacji w edukacji zdalnej. Tematyka ta jest istotna, gdyż dobre kontakty są jednym z najważniejszych czynników determinujących zarówno jakość, jak i rezultaty kształcenia. Nowe warunki edukacyjne wywołane przez pandemię koronawirusa stały się zagrożeniem dla budowania i wzmacniania więzi w społeczności szkolnej. Konieczność przejścia z dnia na dzień na kształcenie zdalne stanowiła ogromne wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Początkowo uwaga większości nauczycieli skupiła się przede wszystkim na kwestiach technicznych oraz poszukiwaniu sposobów realizacji podstawy programowej. Istniało ryzyko, że w kształceniu zdalnym, gdzie kontakt jest zapośredniczony, niełatwo będzie troszczyć się o relacje.
czytaj dalej »

Dominka P. Brodowicz, Inteligentne rozwiązania w miastach w czasie pandemii - wybrane obszary, funkcje i zastosowania

Zarządzanie miastem i zapewnienie funkcjonowania transportu, administracji publicznej czy służby zdrowia w sposób prawidłowy, a więc niezakłócony, szczególnie w warunkach pandemii stanowi istotne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za te obszary. Nie jest to jednak sytuacja zupełnie nowa i wyjątkowa. Nierzadko pandemie powodowały, że lokalne władze musiały wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom i funkcjonowanie miast, w tym służb i usług miejskich, w sposób jak najmniej zakłócony. Obecną sytuację od wcześniejszych, w tym na przykład od zagrożenia zakażeniem SARS, odróżnia czas trwania stanu epidemii oraz szybkość i skala rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Nowe na blogu

Nauczyciel przyszłości pilnie poszukiwany

O potrzebie głębokich zmian w edukacji mówi się już od wielu lat. O konieczności przygotowania nauczycieli do tych zmian podobnie. Podejmowane są też pewne działania w kierunku poprawy sytuacji, jednak dopiero wybuch pandemii i wymuszone przez nią przejście na zdalny tryb nauczania uwypukliły znaczące braki w zakresie kompetencji nauczycieli. I to nie tylko kompetencji cyfrowych. Jeremy Zhang z Johns Hopkins University School of Education opracował listę pożądanych cech osobowości oraz wiedzy i umiejętności jako podpowiedź dla władz uczelni, chcących zatrudnić nauczycieli akademickich.
czytaj dalej »