Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Niniejszy numer "e-mentora" zamyka trudny rok 2020. Przyniósł on wszystkim wiele nieoczekiwanych zmian i zdarzeń, wśród których zdecydowanie najbardziej odczuwalnym jest pandemia COVID-19. Daje się to też zauważyć w tematyce zgłaszanych artykułów - w bieżącym numerze, podobnie jak w poprzednich, kilka opracowań dotyczy analizy wpływu pandemii na różne obszary działania firm oraz funkcjonowania edukacji.
Obok wspomnianych tekstów uwadze Państwa chciałabym też polecić felieton autorstwa Andrzeja Pawlaka zatytułowany Zapomniany geniusz. Profesor Marian Mazur i jego szkoła cybernetyki. Myślę, że bardzo niewielu przedstawicieli młodego pokolenia potrafiłoby odpowiedzieć na pytanie, czym jest lub czym się zajmuje cybernetyka, i między innymi z tego powodu autor felietonu postanowił przypomnieć najważniejsze prace profesora Mazura, szczególnie teorię systemów autonomicznych, z której wywiódł później cybernetyczną teorię ludzkich charakterów.
czytaj dalej »

Polecamy w nim szczególnie:

Andrzej Pawlak, Zapomniany geniusz. Prof. Marian Mazur i jego szkoła cybernetyki

Cybernetyka najczęściej bywa kojarzona z komputerami i robotami, ale jako nauka o sterowaniu przydatna jest w zarządzaniu oraz finansach i marketingu, ponieważ wprowadza do nich znajomość ludzkich charakterów, a dzięki temu także motywacji kryjącej się za decyzjami podejmowanymi przez różnych ludzi ze względu na ich interesy. Wiedząc, z jakim charakterem mamy do czynienia, potrafimy przewidzieć zachowanie danej osoby i powierzyć jej zadania, z których wywiąże się najlepiej. Jest to możliwe dzięki cybernetycznej teorii charakterów, opracowanej przez prof. Mariana Mazura.
czytaj dalej »


Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Svitlana Kohut, Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej

Edukacja zdalna realizowana w czasach kryzysu, wprowadzana w sposób nagły, bez uprzedniego przygotowania nauczycieli akademickich i uczelni, stanowiła dla wszystkich wykładowców nowe, nierzadko trudne doświadczenie. Konieczność korzystania z własnego sprzętu i domowego dostępu do internetu oraz brak czasu na przygotowanie realizowanych zajęć adekwatnie do wymogów technicznych i merytorycznych dydaktyki zdalnej sprawiły, że jakość edukacji uzależniona była od kompetencji i pomysłowości poszczególnych wykładowców. Proces nauczania utrudniał także brak gotowości studentów do podjęcia nauki w trybie zdalnym.
czytaj dalej »

Paweł Chudziński, Szymon Cyfert, Wojciech Dyduch, Maciej Zastempowski, Projekt Sur(vir)val: czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu

W obliczu nagłych zjawisk kryzysowych kadra zarządzająca często działa w pośpiechu i podejmuje nieplanowane decyzje w celu ochrony przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami kryzysu. Również kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa i zamknięciem większości sektorów zmusił przedsiębiorstwa do poszukiwania szybkich sposobów radzenia sobie w trudnym czasie. Artykuł przedstawia badania dotyczące pierwszych reakcji i decyzji menedżerskich podjętych po zamknięciu polskiej gospodarki, ze wskazaniem, które z nich okazały się najbardziej istotne dla przetrwania przedsiębiorstw.
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Nowe na blogu

Na fali zmian – czym różni się TDP od LXP i LMS?

Niezależnie od tego, w jakim zakresie uczenie się wróci do sal uniwersyteckich i szkoleniowych po opanowaniu pandemii, to chyba nikt już dziś nie ma wątpliwości, że nie będzie oznaczało całkowitej rezygnacji ze sprawdzonych form edukacji i szkoleń zdalnych. To, co nie udawało się przez ponad dwie dekady (od lat 90-tych dwudziestego wieku) stało się rzeczywistością w ciągu jednego roku - 2020. Technologie okazały się nie tylko pomocne, ale i niezbędne w trudnych miesiącach pandemii przyczyniając się do zmiany nastawienia przynajmniej części sceptyków odpowiedzialnych za edukację formalną i szkolenia w biznesie.
czytaj dalej »