Przyszłość edukacji, część 1.

Andrzej Wodecki

Tym razem będzie o przyszłości edukacji.

 

Dla osób, które przeraża długość tego postu, najważniejsze inspiracje w punktach:
- sporo (39%) osób nie wierzy w drastyczne zmiany.
- edukacja on-line spowoduje zmiany w metodach dydaktycznych. Kluczowe trendy: większy nacisk na proces i aktywności, a nie miejsce; zindywidualizowany just-in-time learning, zindywidualizowany proces ewaluacji nauczania, efektywniejsze wykorzystanie wiedzy eksperckiej
- ciekawa myśl w pkt. 4: kryzys finansowy może spowodować nowy podział: podział edukacyjny
- najciekawsza myśl w pkt. 5: internet może znieść paradygmat lokalności w tradycyjnej edukacji i powrót do modelu sokratejskiego.

 

A teraz szczegóły. W lipcu tego roku Pew Internet [1] opublikował wnioski z wywiadów i ankiet ok. 1000 osób na temat przyszłości edukacji. Poniżej podsumowanie (w oparciu o [2]):

 

1. 39% respondentów nie wierzy w jakieś drastyczne zmiany w edukacji do roku 2020 (w sumie to tylko 8 lat...). Będziemy oczywiście mieli dostęp do dużo większej ilości zasobów edukacyjnych w klasie za pośrednictwem telekonferencji, technologii multimedialnych i urządzeń mobilnych - niemniej większość uniwersytetów wymagać będzie osobistej obecności na tradycyjnych zajęciach. Metody oceny poziomu wiedzy (zaliczenia, egzaminy) pozostaną bez zmian.

 

2. 60% respondentów jest natomiast przekonanych, że zmiany będą poważniejsze. Technologie informatyczne będą na szeroką skalę wykorzystywane w celu lepszego wykorzystania wiedzy eksperckiej. Duża część aktywności edukacyjnych odbywać się będzie w formule zindywidualizowanego nauczania Just-In-Time. Modele nauczania będą migrować w kierunku blended-learning: coraz więcej zajęć odbywać się będzie on-line, coraz mniej: tradycyjnie. Zindywidualizuje się też proces ewaluacji wiedzy (personalized assessment, customized outcomes).

 

3. Pojawią się nowe czynniki wymuszające zmiany metod nauczania (w kierunku e-learning). Wśród nich najważniejsze to coraz lepsze możliwości i efektywność dydaktyczna nowych technologii, nowe oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz po prostu kryzys finansowy, który dotknie coraz mniej efektywne ekonomicznie tradycyjne zajęcia w klasie.

 

4. Globalny kryzys finansowy (będący przyczyną rosnącej niedostępności edukacji wyższej dla osób uboższych) spowoduje, że realizowana na wysokim poziomie tradycyjna (F2F) edukacja wyższa będzie przywilejem niewielu, zaś zestandaryzowana, prawie darmowa edukacja on-line będzie na dużo niższym poziomie. Może być to czynnik kolejnego podziału: podziału edukacyjnego.

 

5. Jednym z poważniejszych, nieuświadamianych często paradygmatów edukacji tradycyjnej jest powiązanie z miejscem. Ludzi, którzy grupują się w roczniki i klasy, nie łączy często nic oprócz wspólnej daty urodzenia oraz przypisania do miejsca. To z jednej strony ogromne ograniczenie (dużo ważniejsze są umiejętności i pasje), z drugiej zaś strony szansa dla przypadku. Niemniej, coraz popularniejsza edukacja on-line może zlikwidować paradygmat lokalizacji i spowodować przejście do modelu sokratejskiego (wąskie grupy studentów z dedykowanym mentorem) z tym, że teraz funkcję Akropolu pełnić będą wąskie przestrzenie społeczne w Internecie.

 

W kolejnym poście kilka refleksji o nowych modelach ekonomicznych edukacji wyższej.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

aw

 

Źródła:
[1] Raport Pew Internet, "The Future of Higher Education",
http://pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-Higher-Education/Overview.aspx
[2] Podsumowanie raportu Pew Internet i kilka ciekawych inspiracji:
http://www.fastcoexist.com/1680277/what-higher-education-will-look-like-in-2020

Data dodania: 24.08.2012

Andrzej Wodecki

Dr nauk fizycznych (fizyka teoretyczna), absolwent MBA (University of Central Lancashire, UK). Dyrektor Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Inicjator i koordynator wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Konsultant w zakresie wdrożeń systemów informacyjnych biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i e-learning. Wieloletnia praktyka szkoleniowa w zakresie systemów IT w zarządzaniu, e-biznesu i marketingu internetowego.