E-learning jako sposób wprowadzenia studenta w rzeczywistość start’up-u

Andrzej Wodecki

E-learning może dodać wartość do procesu dydaktycznego na wiele różnych sposobów. W tym poście pokażę, jak wykorzystać go do wprowadzenia studenta w rzeczywistość start-up’u: nauczyć zarządzania czasem, projektem i pracować w grupie.

Od wielu lat uczę studentów przedmiotów z szeroko rozumianych systemów informatycznych: biznesu elektronicznego, e-marketingu, ale też mediów społecznościowych czy systemów Business Intelligence. Staram się eksperymentować z różnymi metodami i technikami e-learning. Od około roku na zajęciach z e-marketingu i mediów społecznościowych (interdyscyplinarne studia na uniwersytecie, 2 i 3 rok studiów dziennych) pracujemy metodą projektową: studenci podzieleni na grupy realizują wybrany projekt od A do Z. Jako środowisko pracy wykorzystują Dokumenty Google i www.asana.com (system do zarządzania projektami w metodykach elastycznych). Warto w tym miejscu podkreślić, że są to studenci kierunków humanistycznych: dość dobrze orientujący się w technologiach www i silnie zmotywowani do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. 

Po prezentacji celów i zakresu zajęć, zaczynamy od prostych czynności organizacyjnych:
1. wypełnienia arkusza Google z danymi kontaktowymi + informacjami o zainteresowaniach studentów („w czym jesteś dobra/y?”, „Twoja pasja?”)
2. założenia wspólnego katalogu plików na Dysku Google
3. ustalenia reguł komunikacji.

Pracę ze studentami zaczynam od podziału na grupy (ok. 3-4 grup po średnio 4 osoby). Każda z grup generuje ok. 20 pomysłów na projekt (trwa to ok. 1h), po czym je prezentuje i otrzymuje odpowiedź zwrotną (od wszystkich). Prezentacja i dyskusja pomysłów zajmuje ok. 3 godzin. 

Mając przemyślany pomysł studenci przechodzą dalej do możliwie ścisłego opisu rezultatu i produktów cząstkowych. Wykorzystują w tym celu dokumenty Google. W tym miejscu uczą się też prostej, ale ważnej metody pracy zespołowej nad ideami:
1. Każdy produkt cząstkowy ma swojego właściciela
2. Właściciel tworzy pierwszą wersję dokumentu (online, dokument Google współdzielony z grupą > inni użytkownicy mogą tylko komentować)
3. Prosi współpracowników o naniesienie komentarzy do określonego dnia (najlepszy horyzont czasowy: 3-5 dni). 
4. Członkowie grupy nanoszą swoje komentarze (pytania, propozycje, uwagi, etc). Są też proszeni o skomentowanie co najmniej 2 komentarzy innych osób (to silnie motywuje do sensownych wpisów)
5. Po upływie terminu właściciel dokumenty uwzględnia (bądź nie) uwagi z komentarzy w finalnym dokumencie, i je zamyka (funkcja zamknij komentarz w dokumentach Google): w efekcie komentarze są archiwizowane, i znikają z widoku głównego dokumentu.

Taka metoda pracy (ver 1.0 > komentarze > ver. final) sprawdza się w życiu: dokumenty Google są tylko narzędziem. 

Mniej więcej na 3 wykładzie udaje mi się przekonać studentów, że w biznesie elektronicznym świetny pomysł wart jest ok. 5%: pozostałe 95% to sztuka realizacji pomysłu w praktyce (przedsiębiorczość dla mnie to zdolność do zrealizowania czegoś, co się zaplanowało. Tylko tyle, i aż tyle). Aby przejść magiczną barierę realizacji pomysłu, warto pracować według metod sprawdzonych przez start-up’y, w szczególności stosować tzw. metodyki zwinne (np. różne wariacje SCRUM’u). Najlepiej posiąść te umiejętności realizując praktyczne projekty w środowisku zaprojektowanym dokładnie pod potrzeby start-up’ów pracujących „zwinnie”. Na potrzeby moich zajęć wybrałem Asanę (www.asana.com), której sam używam we własnych projektach. 

Asana jest dostępna przez www i aplikację mobilną. Umożliwia zarządzanie zadaniami własnymi oraz projektami. Do 15 użytkowników jest darmowa, można założyć w niej wiele różnych organizacji i projektów. Jest przy tym świetnie zintegrowana z dokumentami Google i Dropboxem. 

Kluczową wartością systemu jest poradnik, jak korzystać z niej w praktyce (https://asana.com/guide). I nie chodzi tu tylko o możliwości systemu, ale przede wszystkim wiele bardzo praktycznych porad z zakresu produktywności osobistej (jak zarządzać własnym czasem, zadaniami) i zespołowej (jak komunikować się w grupie? organizować spotkania? etc.). Autorzy pokazują tam wiele przykładów użycia wziętych z życia, a nie wyobraźni. Wskazówki podzielone są na 3 kategorie: dla początkujących, zaawansowanych i ekspertów. Szczerze polecam - porady są świetne i mega praktyczne (czas spokojnej lektury ok. 2h).

Po opracowaniu kształtu produktów studenci wprowadzają pogrupowane na kroki milowe zadania w www.asana.com. Zakładają odpowiednią przestrzeń, dodają projekt(y), wprowadzają zadania, przypisują do nich osoby odpowiedzialne i „przypinają” linki do dokumentów Google, w których gromadzone są rezultaty zadań. Zapraszają też mnie, bym mógł na bieżąco śledzić postępy projektu. 

Z czasem (po ok. 5-6 tygodniach) nasze tradycyjne spotkania sprowadzają się do przeglądów („weekly SCRUM”): każda z grup referuje co zrobiła, co planuje zrobić w przyszłym tygodniu i co w międzyczasie się wydarzyło (problemy? nowe pomysły? inne rzeczy, o których wszyscy powinni wiedzieć?). Odpowiednie zadania są oznaczone jako zrealizowane, na bieżąco widać postępy prac. 

Na koniec studenci prezentują swoje wyniki: często naprawdę inspirujące. 

Dla mnie jedną z ważniejszych wartości dodanych tych zajęć jest przybliżenie studentów realiów pracy start-up’ów: często dynamicznej, pewnej niepewności, realizowanej przez rozproszone zespoły młodych i bardzo różnych osób. Przedstawiona wyżej kombinacja dokumentów Google i Asana.com jest bardzo efektywna, i sprawdzona nie tylko na zajęciach, ale też w wielu realnych projektach start-up’owych, nie tylko realizowanych przeze mnie, ale też wiele zaprzyjaźnionych firm. 

Zainteresowanym polecam taki eksperyment. Miłej zabawy :)

serdecznie pozdrawiam

aw 

Data dodania: 23.05.2014

Andrzej Wodecki

Dr nauk fizycznych (fizyka teoretyczna), absolwent MBA (University of Central Lancashire, UK). Dyrektor Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Inicjator i koordynator wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Konsultant w zakresie wdrożeń systemów informacyjnych biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i e-learning. Wieloletnia praktyka szkoleniowa w zakresie systemów IT w zarządzaniu, e-biznesu i marketingu internetowego.