Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  rozwiń
 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  rozwiń

Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  zwiń
  1. poczta e-mail

   Poczta internetowa jest obecnie szeroko rozpowszechniona, użytkownicy internetu często posiadają konta pocztowe w kilku domenach. W poniższym opracowaniu znaczną część prezentowanych narzędzi stanowią aplikacje stworzone przez Google, do których dostęp zwykle możliwy jest dzięki jednemu loginowi (adres e-mail w domenie Gmail), zatem zaprezentowany został tylko jeden przykład narzędzia pocztowego, którym jest właśnie Gmail.

   Gmail

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Bezpieczna skrzynka e-mail o dużej pojemności (7 GB), posiada wydajny filtr spamu i wyszukiwarkę wiadomości. Skrzynka posiada wbudowany czat: tekstowy, głosowy i wideo (Google Talk). Wiadomości mogą być porządkowane dzięki etykietom i filtrom oraz grupowane w wątki – cała korespondencja na dany temat łączona jest w zbiór, co znacznie ułatwia zapoznanie się z pełną treścią „rozmowy”, niezależnie od liczby osób, które w niej uczestniczyły.

   więcej

   Gmail

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Bezpieczna skrzynka e-mail o dużej pojemności (7 GB), posiada wydajny filtr spamu i wyszukiwarkę wiadomości. Skrzynka posiada wbudowany czat: tekstowy, głosowy i wideo (Google Talk). Wiadomości mogą być porządkowane dzięki etykietom i filtrom oraz grupowane w wątki – cała korespondencja na dany temat łączona jest w zbiór, co znacznie ułatwia zapoznanie się z pełną treścią „rozmowy”, niezależnie od liczby osób, które w niej uczestniczyły.

   Adres www

   http://gmail.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Gmail jest tym co studenci znają i czego chcą używać
    25% studentów Uniwersytetu Clemson przesyłała swoje e-maile z poczty uniwersyteckiej na konta Gmail uznając go za bardziej wiarygodny, oferujący więcej miejsca i łatwiej dostępny.
    http://arstechnica.com/business/news/2007/08/gmail-adoption-driving-google-apps.ars
   • • Szkolna poczta gmailowa w Brown Alpert Medical School
    Przekazywanie ważnych informacji na temat zajęć, pomocy finansowej, pomocy lekarskiej.
    http://med.brown.edu/admissions/class-of-2014/gmail

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/mobile/mail/index.html
   • tutorial: http://mail.google.com/mail/help/intl/pl/about.html
   • pomoc: http://mail.google.com/support/?ctx=about&hl=pl
   ukryj


  2. czat

   Internetowe pogawędki w czasie rzeczywistym mogą mieć także zastosowanie w edukacji. Obecnie aplikacje pozwalające czatować często umożliwiają również komunikację głosową, a także łączenie się poprzez przekaz wideo. Proste narzędzia do czatowania wbudowane są także do licznych serwisów społecznościowych.

   Skype

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pozwala na komunikowania się w czasie rzeczywistym za pomocą błyskawicznych wiadomości tekstowych oraz głosowych, w tym także darmowych rozmów wideo i telekonferencji. Możliwe jest również prowadzenie za pośrednictwem Skype’a rozmów telefonicznych z osobami, które korzystają z telefonów stacjonarnych.

   więcej

   Skype

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pozwala na komunikowania się w czasie rzeczywistym za pomocą błyskawicznych wiadomości tekstowych oraz głosowych, w tym także darmowych rozmów wideo i telekonferencji. Możliwe jest również prowadzenie za pośrednictwem Skype’a rozmów telefonicznych z osobami, które korzystają z telefonów stacjonarnych.

   Adres www

   http://www.skype.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Kursy językowe poprzez Skype
    Liczne szkoły językowe wzbogacają swoją ofertę wprowadzając możliwość nauki języka online. Konwersacje pomiędzy nauczycielem i uczniami odbywają się właśnie za pośrednictwem Skype’a. Szkoły mogą w ten sposób docierać do uczniów z różnych krajów. Na podobnych zasadach powadzone są także korepetycje z różnych przedmiotów.
    http://edoo.pl/
    http://www.kursy-online.pl/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/
   • zakładanie konta: https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading
   • dostęp mobilny (wiele rodzajów telefonów): http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-mobile/?cm_mmc=m105
   • wymagania: połączenie internetowe, głośniki/ słuchawki, kamera internetowa (do rozmów wideo)
   • pomoc: https://support.skype.com/
   ukryj

   Gadu-gadu

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pierwszy polski komunikator internetowy – powstał 10 lat temu. Jest to proste i wygodne narzędzie umożliwiające komunikację przez internet – obecnie nie tylko za pomocą wiadomości tekstowych ale także głosowych i wideo, pozwala także na przesyłanie plików. W aktualnej wersji Gadu Gadu zintegrowane jest z licznymi dodatkowymi aplikacjami, takim jak: radio internetowe, gry, portal informacyjny, poczta GG, czy możliwość umieszczenia na własnej stronie kontaktu poprzez GG – każdy kto wejdzie na taką stronę może od razu połączyć się, nawet bez logowania, z osobą odpowiedzialną za stronę.

   więcej

   Gadu-gadu

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pierwszy polski komunikator internetowy – powstał 10 lat temu. Jest to proste i wygodne narzędzie umożliwiające komunikację przez internet – obecnie nie tylko za pomocą wiadomości tekstowych ale także głosowych i wideo, pozwala także na przesyłanie plików. W aktualnej wersji Gadu Gadu zintegrowane jest z licznymi dodatkowymi aplikacjami, takim jak: radio internetowe, gry, portal informacyjny, poczta GG, czy możliwość umieszczenia na własnej stronie kontaktu poprzez GG – każdy kto wejdzie na taką stronę może od razu połączyć się, nawet bez logowania, z osobą odpowiedzialną za stronę.

   Adres www

   http://www.gadu-gadu.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Konsultacje online na GG
    W trakcie tworzenia prac z biologii uczniowie mieli możliwość konsultowania się z nauczycielem na temat tworzonego projektu.
    http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/pdp/iszkola/pdp1534/Multimedia/Wykorzystanie komputera na lekcjach biologii.doc

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: (wiele rodzajów telefonów): http://mobilne.gadu-gadu.pl/
   • zakładanie konta: https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading
   • dostęp mobilny (wiele rodzajów telefonów): http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-mobile/?cm_mmc=m105
   • wymagania: procesor: zalecany co najmniej Pentium III 800 MHz, pamięć RAM: zalecane co najmniej 512MB, wolne miejsce na dysku twardym: zalecane co najmniej 80MB, system operacyjny: Windows XP/ Windows Vista / Windows 7
   • pomoc: http://komunikator.gadu-gadu.pl/pomoc
   ukryj

   Google Talk

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Komunikator internetowy, pozwalający na komunikowanie się w czasie rzeczywistym przez internet za pomocą wiadomości tekstowych. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość przesyłania plików, pocztę głosową oraz rozmowy głosowe. Zintegrowane jest z pocztą Gmail, dzięki czemu wiadomość przesłana do użytkownika będącego w trybie offline dociera do niego w postaci wiadomości pocztowej w ramach Gmail. Google Talk umożliwia także komunikację grupową – jednocześnie z kilkoma osobami.

   więcej

   Google Talk

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Komunikator internetowy, pozwalający na komunikowanie się w czasie rzeczywistym przez internet za pomocą wiadomości tekstowych. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość przesyłania plików, pocztę głosową oraz rozmowy głosowe. Zintegrowane jest z pocztą Gmail, dzięki czemu wiadomość przesłana do użytkownika będącego w trybie offline dociera do niego w postaci wiadomości pocztowej w ramach Gmail. Google Talk umożliwia także komunikację grupową – jednocześnie z kilkoma osobami.

   Adres www

   http://www.google.com/talk/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Google Talk dla e-learningu
    Omawianie pracy studenta.
    http://docpam.blogspot.com/2007/06/google-talk.html
   • Google Talk w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
    http://spigksw.pl/nowosc

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174816
   • przewodnik : http://services.google.com/apps/resources/overviews/welcome/topicTalk/
   • pomoc: http://www.google.com/support/talk/?hl=en
   ukryj


  3. wideokonferencje i narzędzia do interaktywnej współpracy w czasie rzeczywistym

   Wideokonferencje są łatwo dostępne i mogą być przeprowadzane dzięki aplikacjom internetowym, bez konieczności zakupu drogiego oprogramowania. Ten element jest ważny z perspektywy zdalnej edukacji i związanych z nią ograniczeniami w kontaktach bezpośrednich między nauczycielem a uczniem/studentem. Możliwość zobaczenia się nawzajem dzięki kamerze internetowaj może w pewien sposób rekompensować brak kontaktu bezpośredniego. Nowoczesne aplikacje zaprojektowane specjalnie do celów edukacyjnych pozwalają na tworzenie wirtualnych klas, które oprócz funkcji wideokonferencji posiadają dodatkowe opcje wspomagające pracę podczas zajęć, jak np. wirtualna tablica, możliwość omawiania prezentacji na żywo, komentowanie tego, co pojawia się na ekranie, wspólne edytowanie dokumentów.

   Wiziq

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Program WiZiQ zapewnia możliwość dzielenia ekranu i pulpitu, rejestracji sesji do późniejszego przeglądania, dzielenia się nagraniami w serwisie Youtube. Ważnym elementem jest interaktywna tablica, na której uczestnicy lekcji mogą wspólnie pracować, jeśli nauczyciel nada im odpowiednie uprawnienia. WiZiQ stworzony został specjalnie do prowadzenia różnego typu lekcji i przeznaczony jest dla współpracy nauczyciel-student. Aplikacja pozwala nauczycielom i studentom przeszukiwać wcześniej nagrane spotkania i bazy kursów innych nauczycieli. Nauczyciel może upublicznić swoje wykłady, za lekcje realizowane w ten sposób może pobierać opłaty. Nie wszystkie wykłady są udostępniane publicznie.

   więcej

   Wiziq

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Program WiZiQ zapewnia możliwość dzielenia ekranu i pulpitu, rejestracji sesji do późniejszego przeglądania, dzielenia się nagraniami w serwisie Youtube. Ważnym elementem jest interaktywna tablica, na której uczestnicy lekcji mogą wspólnie pracować, jeśli nauczyciel nada im odpowiednie uprawnienia. WiZiQ stworzony został specjalnie do prowadzenia różnego typu lekcji i przeznaczony jest dla współpracy nauczyciel-student. Aplikacja pozwala nauczycielom i studentom przeszukiwać wcześniej nagrane spotkania i bazy kursów innych nauczycieli. Nauczyciel może upublicznić swoje wykłady, za lekcje realizowane w ten sposób może pobierać opłaty. Nie wszystkie wykłady są udostępniane publicznie.

   Adres www

   http://www.wiziq.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Biologia online
    Materiały dydaktyczne z zakresu biologii.
    http://www.wiziq.com/polishbiology
   • Zajęcia przez internet, w których uczestniczą osoby z całego świata
    Na stronie można wyszukać kursy z rozmaitych dziedzin, które przeprowadzane są przez osoby z całego świata. W niektórych z nich można uczestniczyć bepłatnie
    http://www.wiziq.com/classes/

   Dodatkowe informacje

   • w wersji podstawowej całkowicie darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player
   • prezentacja: http://www.wiziq.com/students-tour
   • przewodnik: http://www.wiziq.com/tutorial/38202-Jak-uzywac-WiZiQ
   • pomoc: http://www.wiziq.com/help/
   ukryj


  4. blogi, mikroblogi

   Blog to rodzaj strony internetowej, na której autor publikuje chronologicznie wpisy, „dziennik prowadzony przez internautę na stronach WWW” (słownik PWN). Blog charakteryzuje się:

   • wpisami wyświetlanymi chronologicznie - najczęściej od najnowszego,
   • systemem archiwizacji wpisów,
   • możliwością komentowania wpisów przez czytelników,
   • zestawem linków, które autor może polecać (blogi innych autorów lub innego rodzaju strony WWW, tradycyjnie umieszczane w bocznej kolumnie),
   • wpisami, które mogą zawierać zarówno tekst, jak i zdjęcia czy filmy.

   Słowo ”blog” pochodzi od angielskiego wyrażenia web log – „dziennik internetowy”.

   Mikroblogi – to serwisy, które umożliwiają tworzenie krótkich wpisów (do 140 - 160 znaków) i emitowanie ich w czasie rzeczywistym. Treści wpisu mogą być prezentowane w formie tekstu, obrazów a nawet krótkich filmów. Mikroblog pozwala na bieżąco aktualizować informacje, które w danym momencie absorbują inne osoby. Daje możliwość stałego kontaktu z innymi. Użytkownicy mogą śledzić wzajemnie swoje wpisy oraz komentować je. Niektóre portale społecznościowe udostępniają usługę mikroblogu w ramach swojego serwisu (Np. Nasza-Klasa - Śledzik)

   Blogger

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Do logowania się na Bloggerze używane jest konto Google, dające także dostęp do innych usług: Gmail, iGoogle itd. Szybkie zakładanie bloga dla posiadaczy kont pocztowych Gmail. Obecnie dostępny jest w 41 językach. Możliwość zarabiania poprzez umieszczanie reklam AdSense. Możliwość dodawania gadżetów jak np. ankiety, pokazy slajdów. Utworzenie i prowadzenie bloga jest proste, system posiada intuicyjny interfejs oraz wiele gotowych projektów szablonów.

   więcej

   Blogger

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Do logowania się na Bloggerze używane jest konto Google, dające także dostęp do innych usług: Gmail, iGoogle itd. Szybkie zakładanie bloga dla posiadaczy kont pocztowych Gmail. Obecnie dostępny jest w 41 językach. Możliwość zarabiania poprzez umieszczanie reklam AdSense. Możliwość dodawania gadżetów jak np. ankiety, pokazy slajdów. Utworzenie i prowadzenie bloga jest proste, system posiada intuicyjny interfejs oraz wiele gotowych projektów szablonów.

   Adres www

   http://www.blogger.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Blogowanie w szkole
    Pomysły na wykorzystanie bloga w szkole: tworzenie grup projektowych, ePortfolio, gazetki szkolne, strony klasowe, pisanie kreatywne, pytania i komentarze.
    http://www.slideshare.net/dannynic/blogging-in-schools-presentation

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: (iPhone, iPod Touch, smartphone)
   • tutorial: http://www.blogger.com/tour_start.g
   • FAQ: http://www.google.com/support/blogger/?hl=pl
   ukryj

   Edublogs

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Przeznaczony wyłącznie dla celów edukacji, zapewnione wsparcie techniczne i dostęp do ogólnodostępnego forum edublogs, wbudowana opcja wiki, niedostępny dla innych blogów. Swoje blogi w tym serwisie posiadają m.in. Stanford University, Cornell University.

   więcej

   Edublogs

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Przeznaczony wyłącznie dla celów edukacji, zapewnione wsparcie techniczne i dostęp do ogólnodostępnego forum edublogs, wbudowana opcja wiki, niedostępny dla innych blogów. Swoje blogi w tym serwisie posiadają m.in. Stanford University, Cornell University.

   Adres www

   http://edublogs.org/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 10 pomysłów na wykorzystanie Edublogs w kształceniu
    http://edublogs.org/10-ways-to-use-your-edublog-to-teach/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy do 20 MB,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://help.edublogs.org/user-guide/
   • FAQ: http://help.edublogs.org/
   ukryj

   Wordpress

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kolejne środowisko do tworzenia blogów, wygodne i proste w obsłudze, z wbudowanymi licznymi szablonami graficznymi. Pomoc techniczna dostępna 24/7. System statystyk umożliwia śledzenie liczby wejść na blog, skąd pochodzą czytelnicy i który wpis jest najbardziej popularny.

   więcej

   Wordpress

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kolejne środowisko do tworzenia blogów, wygodne i proste w obsłudze, z wbudowanymi licznymi szablonami graficznymi. Pomoc techniczna dostępna 24/7. System statystyk umożliwia śledzenie liczby wejść na blog, skąd pochodzą czytelnicy i który wpis jest najbardziej popularny.

   Adres www

   http://wordpress.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jak wykorzystywać blog w klasie?
    Blog edukacyjny, który zawiera przykłady zastosowań narzędzi internetowych w kształceniu. Autor dzieli się swoją wiedzą, udziela wskazówek, zaprasza także innych edukatorów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i edytowania m. in wspólnych map matematycznych (nauczyciele zaznaczają na mapie obiekt lub miejsce i tworzą pytania bądź zadania dla uczniów, zadania nawiązują do danego miejsca: „Pas startowy w Madrycie ma długość ok. 4350m. Samolot Boeing 747 ma długość 75m. Jak dużo samolotów może ustawić się jeden za drugim na całej długości pasa”.
    http://edte.ch/blog/interesting-ways/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja polska http://pl.wordpress.com/,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: BlackBerry, Android, iPhone,
   • pomoc: http://en.support.wordpress.com/
   ukryj

   Twitter

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Nazwa serwisu pochodzi od angielskiego słowa twitter, które oznacza świergot, ćwierkanie. Jest to najpopularniejszy serwis mikroblogowy na świecie, pozwala na publikowanie krótkich wpisów (twittów), maksymalnie do 140 znaków. Wykorzystywany jest do przekazywania krótkich komunikatów – często wykorzystywany też przez instytucje i firmy do zainteresowania określonym wydarzeniem lub usługą. Serwis oferuje możliwość zamieszczania i śledzenia wpisów za pomocą urządzeń mobilnych lub aplikacji zewnętrznych, posiada dodatkowe usprawnienia np. pozwalające na prezentowanie zdjęć, czy PollyTrade do zakupów w Internecie.

   więcej

   Twitter

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Nazwa serwisu pochodzi od angielskiego słowa twitter, które oznacza świergot, ćwierkanie. Jest to najpopularniejszy serwis mikroblogowy na świecie, pozwala na publikowanie krótkich wpisów (twittów), maksymalnie do 140 znaków. Wykorzystywany jest do przekazywania krótkich komunikatów – często wykorzystywany też przez instytucje i firmy do zainteresowania określonym wydarzeniem lub usługą. Serwis oferuje możliwość zamieszczania i śledzenia wpisów za pomocą urządzeń mobilnych lub aplikacji zewnętrznych, posiada dodatkowe usprawnienia np. pozwalające na prezentowanie zdjęć, czy PollyTrade do zakupów w Internecie.

   Adres www

   http://www.twitter.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Twitter in Hell
    W University Laboratory High School, Illinois nauczyciel Steve Rayburn aby zaangażować uczniów w czytanie Boskiej komedii poprosił aby przy pomocy Twittera opisywali każdy poziom piekła, tak jakby pisał to Dante do swojej ukochanej Beatrice.
    http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6647718.html
   • Twitter Experiment
    Monika Rankin, profesor historii przez rok realizowała „Eksperyment Twitter” podczas swoich zajęć na uczelni. Ponad 300 studentów poprzez Twittera przesyłało informacje organizacyjne, zagadnienia do omówienia, prowadziło dyskusje, zadawało pytania. Do każdych zajęć przypisany był odrębny hashtag, studentom łatwiej było odnaleźć właściwy i zindeksować. Podczas zajęć na żywo wszystkie wpisy wyświetlane były na dużym ekranie projektora, aby każdy mógł je widzieć.
    http://www.politicsdaily.com/2009/7/17/twitter-101-social-medias-move-to-college-classrooms/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://support.twitter.com/groups/34-mobile
   • wymagania: Flash Player,
   • pomoc: http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics
   ukryj

   Blip

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Najpopularniejsza polska wersja mikrobloga. Nazwa BLIP to akronim pochodzący od słów: bardzo lubię informować przyjaciół.

   więcej

   Blip

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Najpopularniejsza polska wersja mikrobloga. Nazwa BLIP to akronim pochodzący od słów: bardzo lubię informować przyjaciół.

   Adres www

   http://blip.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Popularyzowanie edukacji otwartej
    Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Jej celem jest popularyzowanie idei edukacji otwartej w Polsce.
    http://koed.blip.pl/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny:
   • tutorial: http://blip.pl/biznes/
   • FAQ: http://blip.pl/pages/help
   ukryj

   Edmodo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Rozbudowana aplikacja, której rdzeniem jest mikroblog stworzony specjalnie do celów edukacyjnych. Umożliwia tworzenie prywatnych kont. Konta są zabezpieczone – nie ma możliwości publikowania treści otwartych dla wszystkich użytkowników portalu. Krótkie wiadomości publikowane są w centralnej części strony i mogą zawierać linki oraz załączniki. Program zawiera wirtualny dziennik, kalendarz, oraz możliwość tworzenia krótkich testów. Umożliwia monitorowanie aktywności studentów.

   więcej

   Edmodo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Rozbudowana aplikacja, której rdzeniem jest mikroblog stworzony specjalnie do celów edukacyjnych. Umożliwia tworzenie prywatnych kont. Konta są zabezpieczone – nie ma możliwości publikowania treści otwartych dla wszystkich użytkowników portalu. Krótkie wiadomości publikowane są w centralnej części strony i mogą zawierać linki oraz załączniki. Program zawiera wirtualny dziennik, kalendarz, oraz możliwość tworzenia krótkich testów. Umożliwia monitorowanie aktywności studentów.

   Adres www

   http://www.edmodo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wspomaganie lekcji angielskiego
    Queensland Australia, wykorzystanie aplikacji do wspomagania lekcji angielskiego w szkole podstawowej. Uczniowie publikowali własne rymowanki, jako uzupełnienie zajęć o rymach.
    http://blog.edmodo.com/2009/08/13/one-teachers-edmodo-experience-with-a-student/
   • Badanie efektywności Edmodo i wpływu aplikacji na zaangażowanie i wyniki studentów.
    http://www.scribd.com/doc/27372047/Edmodo-Research

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPhone, iPod Touch, smart phone (http://www.edmodo.com/m/),
   • tutorial: http://www.edmodo.com/guide/
   ukryj

   Google Buzz

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Jest rodzajem mikrobloga lecz umożliwia publikowanie większej liczby znaków niż 140. Jest zintegrowany ze skrzynką odbiorczą Gmail, komentarze trafiają do tej właśnie skrzynki odbiorczej. Tworzy miniatury zdjęć przy postach, które następnie można oglądać na pełnym ekranie. Obsługuje takie witryny jak: Twitter, Flickr, Czytnik Google i Picasa. Wysoki poziom zabezpieczenia.

   więcej

   Google Buzz

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Jest rodzajem mikrobloga lecz umożliwia publikowanie większej liczby znaków niż 140. Jest zintegrowany ze skrzynką odbiorczą Gmail, komentarze trafiają do tej właśnie skrzynki odbiorczej. Tworzy miniatury zdjęć przy postach, które następnie można oglądać na pełnym ekranie. Obsługuje takie witryny jak: Twitter, Flickr, Czytnik Google i Picasa. Wysoki poziom zabezpieczenia.

   Adres www

   http://www.google.com/buzz?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 7 sposobów na wykorzystanie Buzz w edukacji
    Nauczyciele mogą prowadzić konwersacje z wybranymi studentami, mogą tworzyć grupy i zachęcić studentów do dzielenia się zasobami.
    http://www.learningsolutionsmag.com/articles/418/seven-possible-ways-to-use-google-buzz-for-education
   • Publiczny profil Buzz nauczyciela grafiki i metodyka nauczania
    http://www.google.com/profiles/vestjeremy#buzz

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/intl/pl/mobile/buzz/
   • tutorial: http://groups.google.com/intl/pl/googlegroups/tour3/page2.html
   • prezentacja: http://www.youtube.com/watch?v=yi50KlsCBio&cc_load_policy=1&hl=pl
   • pomoc: http://mail.google.com/support/bin/topic.py?topic=27291&ctx=buzz&hl=pl
   ukryj


 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  zwiń
  1. narzędzia do pracy grupowej

   Pierwszym zadaniem narzędzi do pracy grupowej jest umożliwienie sprawnej komunikacji, wymiany danych i plików oraz dyskusji. Możliwość organizowania się w zespoły, które dysponują wydzielonym obszarem roboczym w przestrzeni wirtualnej, własnym systemem organizacji zadań i mechanizmem powiadamiania o ważnych wydarzeniach czy nadchodzących terminach to niewątpliwe zalety zintegrowanych środowisk pracy grupowej. Aplikacje z tej grupy ułatwiają wspólną realizację projektów zarówno w dużych, rozproszonych geograficznie korporacjach, jak i w warunkach szkoły czy uczelni. Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, możliwość publikowania komentarzy audio i video ułatwia wymianę opinii, dyskutowanie nowych pomysłów i szybsze wypracowywanie rozwiązań dla omawianych problemów.

   Grupy Google

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Grupy tworzone przez użytkowników, oferujące listy mailingowe, łatwe udostępnianie treści oraz archiwum z funkcją przeszukiwania. Za pomocą aplikacji Grupy Google można udostępniać kalendarze, dokumenty, witryny i filmy wideo.

   więcej

   Grupy Google

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Grupy tworzone przez użytkowników, oferujące listy mailingowe, łatwe udostępnianie treści oraz archiwum z funkcją przeszukiwania. Za pomocą aplikacji Grupy Google można udostępniać kalendarze, dokumenty, witryny i filmy wideo.

   Adres www

   http://groups.google.com/grphp?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • W jaki sposób mogę korzystać z Grup dyskusyjnych Google?
    „Organizacja spotkań, konferencji lub imprez w oparciu o prywatną listę członków grupy. Współpraca nad projektami lub prezentacjami za pomocą dostosowywanych stron Wiki i sekcji przechowywania plików. Odnajdywanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, hobby lub pochodzeniu. Poszerzanie wiedzy w interesującej nas dziedzinie, np. sport, zdrowie czy filozofia. Utrzymywanie kontaktu z dawnymi kolegami ze szkoły, współpracownikami i znajomymi.”
    http://groups.google.bj/support/bin/answer.py?hl=pl&answer=69235

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna
   • angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://groups.google.com/intl/pl/googlegroups/tour3/page2.html
   • prezentacja: http://www.google.com/apps/intl/pl/business/groups.html
   • pomoc: http://groups.google.com/support/?hl=pl
   ukryj

   Wiggio

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie dedykowane pracy grupowej, pozwala na komunikowanie się poprzez: email, sms-y, pocztę głosową – wiadomości mogą docierać jednocześnie do wielu osób. Umożliwia spotkania i konferencje online, grupowe czaty. Ma wbudowany kalendarz, który można dzielić z innymi. Posiada moduł magazynowania plików w jednym wspólnym folderze. Umożliwia też tworzenie list zadań do wykonania i bazy zasobów. Pozwala na tworzenie szybkich sond w czasie rzeczywistym oraz wirtualnych „przyklejanych karteczek”. Narzędzie niezwykle przyjazne i intuicyjne.

   więcej

   Wiggio

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie dedykowane pracy grupowej, pozwala na komunikowanie się poprzez: email, sms-y, pocztę głosową – wiadomości mogą docierać jednocześnie do wielu osób. Umożliwia spotkania i konferencje online, grupowe czaty. Ma wbudowany kalendarz, który można dzielić z innymi. Posiada moduł magazynowania plików w jednym wspólnym folderze. Umożliwia też tworzenie list zadań do wykonania i bazy zasobów. Pozwala na tworzenie szybkich sond w czasie rzeczywistym oraz wirtualnych „przyklejanych karteczek”. Narzędzie niezwykle przyjazne i intuicyjne.

   Adres www

   http://wiggio.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wiggio w kształceniu nauczycieli
    National Instytut of Areospace – wykorzystuje Wiggo w trakcie kształcenia nauczycieli. Ciekawa prezentacja dotycząca nowoczesnych technologii w edukacji:
    http://www.slideshare.net/swbowers/psti-monday-4731639

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostęp mobilny: przesyłanie wiadomości i powiadomień,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: przesyłani wiadomości i powiadomień,
   • demo: http://wiggio.com/#tpl=posts_430821
   • FAQ: http://wiggio.com/#tpl=faq_0
   ukryj

   VoiceThread

   <częściowo-darmowa> <saas>

   VoiceThread to aplikacja do grupowej konwersacji i współpracy. Multimedialne slajdy, zawierające obrazy, dokumenty i wideo pozwalają ludziom nawigować między stronami i komentować materiały na pięć sposobów – używając głosu (mikrofonu bądź telefonu), tekstu, pliku audio lub wideo (przez kamerę internetową). Istnieje możliwość podkreślania na komentowanym materiale istotnych fragmentów, na które chcemy zwrócić uwagę. Dostępna jest także funkcja powiększania ekranu. Publikowanie: kod osadzony do publikowania na stronie internetowej, link, szybka publikacja w serwisach społecznościowych.

   więcej

   VoiceThread

   <częściowo-darmowa> <saas>

   VoiceThread to aplikacja do grupowej konwersacji i współpracy. Multimedialne slajdy, zawierające obrazy, dokumenty i wideo pozwalają ludziom nawigować między stronami i komentować materiały na pięć sposobów – używając głosu (mikrofonu bądź telefonu), tekstu, pliku audio lub wideo (przez kamerę internetową). Istnieje możliwość podkreślania na komentowanym materiale istotnych fragmentów, na które chcemy zwrócić uwagę. Dostępna jest także funkcja powiększania ekranu. Publikowanie: kod osadzony do publikowania na stronie internetowej, link, szybka publikacja w serwisach społecznościowych.

   Adres www

   http://voicethread.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przełamywanie lodów
    Narzędzie wykorzystane do ćwiczenia zapoznawczego na rozpoczęcie kursu – studenci mieli się zaprezentować i przedstawić.
    http://voicethread4education.wikispaces.com/College
   • Zbiór przykładów zastosowań Voicethrad w edukacji
    http://sites.google.com/site/myweb20adventures/voicethread-for-education
   • Rozwój kompetencji czytania, liczenia oraz innych przy pomocy Voicethread
    http://vodpod.com/watch/1896181-voicethread-examples-in-education-via-activehistory-co-uk-classtools-net
   • Wiki zawierające przykłady zastosowań Voicethread
    Przykłady zastosowania Voicethrad na różnych szczeblach edukacji.
    http://voicethread4education.wikispaces.com/
   • 7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Voicethread
    http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7050.pdf

   Dodatkowe informacje

   • 3 darmowe projekty i 75 MB przechowywania,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • pomoc i tutorial: http://voicethread.com/support/
   ukryj


  2. wspólne redagowanie dokumentów i stron internetowych

   Typowym dla Web 2.0 środowiskiem do wspólnego redagowania treści są strony wiki – „strony z przyciskiem edytuj”. Niewątpliwie najbardziej znanym przykładem wykorzystania tego mechanizmu jest Wikipedia czyli darmowa encyklopedia redagowana przez użytkowników internetu. Warto jednak pamiętać, że sama Wikipedia jest produktem a nie aplikacją. Podobnych rezultatów wspólnych prac redakcyjnych można wymienić więcej, również z obszaru edukacji (np. wikinomics lub serwis ważniak z UW – zawierający treści programowe dla wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów informatycznych I i II stopnia). W oparciu o dostępne narzędzia wiki powstają strony internetowe, których zawartość może tworzyć, edytować i zmieniać wielu użytkowników równocześnie, udostępniając rezultaty swojej pracy poprzez przeglądarkę internetową. Rezultaty te są widoczne dla każdego członka grupy, aczkolwiek często stosuje się też funkcję moderatora, który odpowiada za poprawność merytoryczną tworzonych treści oraz koordynuje współpracę. Słabym ogniwem w tym systemie współpracy zdalnej jest bowiem rzetelność i kompletność informacji, co ma szczególne znaczenie w kontekście zastosowań edukacyjnych.

   Wiki Wiki w języku hawajskim oznacza bardzo szybko. Autorem pojęcia i koncepcji jest Ward Cunningham.

   Pbworks

   <darmowa> <saas>

   Darmowa przestrzeń do współpracy online dla klas. Pozwala na publikowanie ogłoszeń, plików typu Power Point, harmonogramów oraz przykładów prac uczniów, wspólne budowanie stron, dyskusje i komentarze. Umożliwia włączenie rodziców do projektów klasowych. Studenci mogą posiadać własne strony z materiałami, które sami stworzą, na których mogą publikować zadania domowe, dzielić się pracami. Umożliwia także współpracę z innymi klasami czy grupami na całym świecie.

   więcej

   Pbworks

   <darmowa> <saas>

   Darmowa przestrzeń do współpracy online dla klas. Pozwala na publikowanie ogłoszeń, plików typu Power Point, harmonogramów oraz przykładów prac uczniów, wspólne budowanie stron, dyskusje i komentarze. Umożliwia włączenie rodziców do projektów klasowych. Studenci mogą posiadać własne strony z materiałami, które sami stworzą, na których mogą publikować zadania domowe, dzielić się pracami. Umożliwia także współpracę z innymi klasami czy grupami na całym świecie.

   Adres www

   http://pbworks.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Promowanie ważnych społecznych wartości
    Wiki promujące sprawiedliwy handel (fair trade).
    http://efte.pbworks.com/w/page/FrontPage

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (dla celów edukacyjnych umożliwia pracę max 100 osób),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://pbworks.com/content/edu+features?utm_campaign=nav-tracking&utm_source=Top%20navigation
   • pomoc: http://pbworks.com/help
   ukryj

   Wikispaces

   <darmowa> <saas>

   Aplikacja pozwalająca na wspólne redagowanie dokumentów w przestrzeni online - do celów edukacyjnych w szkołach powszechnych zapewniony jest dostęp darmowy, poza tym jedno wiki za darmo – więcej w zależności od wybranego planu opłat. Możliwe jest tworzenie kont studenckich bez adresów e-mail. Zapewniona ochrona prywatności– możliwość ograniczenia dostępu do strony tylko dla wybranych osób.

   więcej

   Wikispaces

   <darmowa> <saas>

   Aplikacja pozwalająca na wspólne redagowanie dokumentów w przestrzeni online - do celów edukacyjnych w szkołach powszechnych zapewniony jest dostęp darmowy, poza tym jedno wiki za darmo – więcej w zależności od wybranego planu opłat. Możliwe jest tworzenie kont studenckich bez adresów e-mail. Zapewniona ochrona prywatności– możliwość ograniczenia dostępu do strony tylko dla wybranych osób.

   Adres www

   http://www.wikispaces.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Lekcje literatury z wykorzystaniem wiki
    Każdy student posiadał własną przestrzeń wiki i został przeszkolony jak umieszczać linki, kody, zdjęcia itp. Studenci otrzymywali polecenia w postaci menu, z którego mogli wybrać polecenia, np.: „stwórz interaktywny quiz zawierający 10 pytań dotyczących treści książki i zamieść go na swojej stronie wiki, stwórz mapę myśli umieszczając w niej bohaterów książki i ich powiązania, mapę zamieść na swojej stronie wiki”.
    http://mhoward118.wikispaces.com/Homework+Menu
   • Słownik języka obcego
    Tworzenie słownika do konkretnych tematów podczas nauki języka obcego. Studenci mogą tłumaczyć słowa, dawać przykłady zastosowań w zdaniu, określać formę gramatyczną.
    http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/
   • Inne przykłady: http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (do 2 GB),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik: http://help.wikispaces.com/New+Wiki
   • pomoc: http://help.wikispaces.com/
   ukryj

   Wetpaint Central

   <darmowa> <saas>

   Zawiera cechy forum, wiki, bloga, społeczności internetowej. Umożliwia tworzenie i edytowanie stron internetowych przez wielu użytkowników. Na stronie oprócz treści można zamieszczać zdjęcia, filmy, ankiety. Dobre rozwiązanie dla grup osób, które łączą wspólne zainteresowania oraz potrzebują przestrzeni do współpracy, dzięki czemu mogą budować wspólny zasób wiedzy. Specjalna wersja dla celów edukacyjnych (po utworzeniu specjalnego konta nie wyświetlają się reklamy) http://wikisineducation.wetpaint.com/.

   więcej

   Wetpaint Central

   <darmowa> <saas>

   Zawiera cechy forum, wiki, bloga, społeczności internetowej. Umożliwia tworzenie i edytowanie stron internetowych przez wielu użytkowników. Na stronie oprócz treści można zamieszczać zdjęcia, filmy, ankiety. Dobre rozwiązanie dla grup osób, które łączą wspólne zainteresowania oraz potrzebują przestrzeni do współpracy, dzięki czemu mogą budować wspólny zasób wiedzy. Specjalna wersja dla celów edukacyjnych (po utworzeniu specjalnego konta nie wyświetlają się reklamy) http://wikisineducation.wetpaint.com/.

   Adres www

   http://www.wetpaintcentral.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zajęcia na Virginia Tech związane z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.
    Strona budowana w oparciu o Wetpaint zawiera materiały dydaktyczne, wspiera komunikację między studentami, pozwala na zamieszczanie filmów wideo (także stworzone przez studentów „video storytelling”), umożliwia także osobom spoza kursu włączenie się do dyskusji na omawiane tematy.
    http://natureamericanvalues.wetpaint.com/
   • Zajęcia z technologii projektowania
    Studenci tworzyli wiki na konkretny temat – wykorzystania energii słonecznej. Studenci w mniejszych grupach opracowywali zagadnienia w ramach głównego tematu. Dzięki temu powstał materiał – książka online zawierająca przekrój wszystkich tematów z obszaru energii słonecznej. Na koniec semestru studenci dyskutowali na żywo i prezentowali swoją wiedzę z zakresu opracowywanego tematu
    http://solarresearch.wetpaint.com/
   • Więcej przykładów: http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://www.wetpaintcentral.com/page/Help+Videos
   • FAQ: http://www.wetpaintcentral.com/page/FAQ
   ukryj

   Knol

   <darmowa> <saas>

   Serwis stworzony przez Google, którego celem jest gromadzenie opracowań z różnych dziedzin wiedzy. Autorem może zostać każdy, ale musi podać swoje kwalifikacje i dane osobowe. Artykuły mogą być współtworzone przez wiele osób, ale inicjator, autor ma decydujący głos komu zezwoli na edytowanie swojego artykułu i jest odpowiedzialny za ostateczną wersję. Artykuł to tzw. Knol – jednostka wiedzy (a unit of knowledge). Serwis Knol to swoista baza wiedzy tworzonej przez specjalistów.

   więcej

   Knol

   <darmowa> <saas>

   Serwis stworzony przez Google, którego celem jest gromadzenie opracowań z różnych dziedzin wiedzy. Autorem może zostać każdy, ale musi podać swoje kwalifikacje i dane osobowe. Artykuły mogą być współtworzone przez wiele osób, ale inicjator, autor ma decydujący głos komu zezwoli na edytowanie swojego artykułu i jest odpowiedzialny za ostateczną wersję. Artykuł to tzw. Knol – jednostka wiedzy (a unit of knowledge). Serwis Knol to swoista baza wiedzy tworzonej przez specjalistów.

   Adres www

   http://knol.google.com/k

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Knol na zaliczenie
    Napisanie knola jest wymagane przy zaliczeniach kursów z zakresu neuronauki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
    http://knol.google.com/k/anonymous/jak-napisa%C4%87-knola-na-zaliczenie-z/2kr40zo36o3z1/1#
   • Computer-Supported Collaborative Learning
    Opis projektu i badania z zakresu komputerowego wspomagania uczenia się poprzez współpracę w grupie w wielokulturowym środowisku.
    http://knol.google.com/k/computer-supported-collaborative-learning#

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://knol.google.com/k/knol/knol/Help#
   ukryj

   Storybird

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie do grupowego redagowania prac w formie narracji, opowiadań (storytelling). Opowiadania uzupełniane są ilustracjami i mogą być drukowane i publikowane w serwisie oraz podlegać komentarzom innych użytkowników. Każda osoba zaangażowana w opowieść może dodać coś od siebie.

   więcej

   Storybird

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie do grupowego redagowania prac w formie narracji, opowiadań (storytelling). Opowiadania uzupełniane są ilustracjami i mogą być drukowane i publikowane w serwisie oraz podlegać komentarzom innych użytkowników. Każda osoba zaangażowana w opowieść może dodać coś od siebie.

   Adres www

   http://storybird.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Storytelling w edukacji specjalnej
    http://www.mangomon.com/blog/bid/20760/Simple-Storytelling-for-Special-Education-Students-with-Storybird
   • Stosowanie Storybird przy urozmaicaniu nauki języka
    http://h30411.www3.hp.com/projects/86478

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://storybird.com/tour/
   • pomoc: http://storybird.com/help/
   ukryj

   Witryny Google (Google Sites )

   <darmowa> <saas> <polska>

   Pozwala na tworzenie zaawansowanych stron internetowych w łatwy sposób, to daje możliwość gromadzenia różnych informacji w jednym miejscu. Twórca strony decyduje o nadawaniu innym uprawnień do edycji i przeglądania materiałów zamieszczonych na stronie, strony mogą być edytowane grupowo za pomocą narzędzia wiki. Edytowanie strony jest uproszczone, nie wymaga znajomości języka HTML. Narzędzie oferuje gotowe wzory stron, np. stronę z ogłoszeniami, repozytorium plików, które można personalizować.

   więcej

   Witryny Google (Google Sites )

   <darmowa> <saas> <polska>

   Pozwala na tworzenie zaawansowanych stron internetowych w łatwy sposób, to daje możliwość gromadzenia różnych informacji w jednym miejscu. Twórca strony decyduje o nadawaniu innym uprawnień do edycji i przeglądania materiałów zamieszczonych na stronie, strony mogą być edytowane grupowo za pomocą narzędzia wiki. Edytowanie strony jest uproszczone, nie wymaga znajomości języka HTML. Narzędzie oferuje gotowe wzory stron, np. stronę z ogłoszeniami, repozytorium plików, które można personalizować.

   Adres www

   https://sites.google.com/?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Witryny dla nauczycieli
    Strona w języku angielskim prezentuje przykłady wykorzystania Witryn w szkole, m.in.: strony organizowanych wycieczek, szkolne strony internetowe, strony pomocne przy organizowaniu ważnych wydarzeń, strony klasowe i strony różnych projektów.
    http://www.google.com/support/sites/bin/answer.py?hl=en&answer=153055
   • Strona klasowa pani Richau
    Na stronie stworzonej przez nauczycielkę znajdują się ogłoszenia klasowe, lista literatury do przeczytania, ważne daty, ważne dokumenty szkolne, słowo dnia, zadania do ćwiczenia wymowy i pisowni dla dzieci.

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik (w j. angielskim): http://www.youtube.com/watch?v=fD-4FRTzxkI&feature=player_embedded#!
   • prezentacja: http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html
   • pomoc: https://www.google.com/support/sites/?hl=pl
   ukryj

   Google Wave

   <darmowa> <saas>

   Ciekawa inicjatywa Google – Wave to jednocześnie rozmowa i dokument. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować przy tworzeniu dokumentu z tekstem, zdjęciami, filmami, mapami. Każdy zaproszony do „rozmowy” uczestnik może ustosunkować się do którejkolwiek z wcześniejszych wypowiedzi ale może też je edytować. Proces tworzenia fali jest rejestrowany, można go odtwarzać na każdym etapie powstawania. Uczestnicy śledzą na żywo, w trybie synchronicznym zmiany wprowadzane przez innych, mogą też wracać do tworzonej treści w dowolnym momencie.

   Program jest ciekawym rozwiązaniem i zastosowano w nim innowacyjne technologie, nie będzie jednak rozwijany.

   więcej

   Google Wave

   <darmowa> <saas>

   Ciekawa inicjatywa Google – Wave to jednocześnie rozmowa i dokument. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować przy tworzeniu dokumentu z tekstem, zdjęciami, filmami, mapami. Każdy zaproszony do „rozmowy” uczestnik może ustosunkować się do którejkolwiek z wcześniejszych wypowiedzi ale może też je edytować. Proces tworzenia fali jest rejestrowany, można go odtwarzać na każdym etapie powstawania. Uczestnicy śledzą na żywo, w trybie synchronicznym zmiany wprowadzane przez innych, mogą też wracać do tworzonej treści w dowolnym momencie.

   Program jest ciekawym rozwiązaniem i zastosowano w nim innowacyjne technologie, nie będzie jednak rozwijany.

   Adres www

   http://wave.google.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przykłady zastosowania aplikacji Google w edukacji
    http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/customers.html http://blogwave.pl/2010/01/15/google-wave-w-edukacji/
   • 19 pomysłów na zastosowanie Google Wave w szkole
    Autor podaje pomysły na zastosowanie Google Wave, m.in.: komunikowanie w jednostce, tworzenie list zadań do wykonania, planowanie rozwoju jednostki, dzielenie się zasobami z sieci.
    http://www.soyouwanttoteach.com/the-power-of-potential-19-educational-uses-for-google-wave/
   • Tworzenie wierszy w języku obcym
    http://teachpaperless.blogspot.com/2010/03/using-google-wave-in-foreign-language.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=Kx045SafNjY
    http://www.youtube.com/watch#!v=rDu2A3WzQpo&feature=fvw
   • pomoc: http://www.google.com/support/wave/
   ukryj


  3. tworzenie map myśli

   Mapa myśli to diagram reprezentujący pojęcia, pomysły, zadania i inne obiekty powiązane ze sobą, odpowiednio uporządkowane wokół głównego słowa czy idei umieszczonej w centralnej części mapy. Mapy myśli to także technika notowania i porządkowania wiedzy, zaproponowana przez Toniego Buzana. Technika ta uruchamia obydwie półkule mózgu - lewą, która zawiera ośrodki mowy, języka, zdolności matematycznych i logicznego myślenia oraz prawą półkulę - odpowiedzialną za wyobraźnię, postrzeganie wymiarów, kolorów, przestrzeni, odczuwanie rytmu. Dzięki temu możliwości umysłu są wykorzystywane w optymalny sposób. Technika pobudza umysł do twórczej pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych notatek nie jest linearna. Pomaga uporządkować i wizualizować proces rozwiązywania problemu lub plan realizacji określonego zadania. Od kilku lat dostępne są również darmowe wersje programów do tworzenia map myśli, niektóre z nich (np. Mindomo) pozwalają na wspólne tworzenie mapy przez wielu użytkowników bezpośrednio w sieci i przechowywanie danych na serwerze udostępnionym przez twórców programu. Zapewnia to stały dostęp do mapy z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

   Bubbl

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia tworzenie kolorowych map myśli online, zamieszczanie aktywnych linków, aczkolwiek jej możliwości graficzne są uproszczone. Pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów online, dzielenie się wiedzą i wspólną pracę w grupie, zamieszczanie stworzonej mapy na stronie internetowej, blogu, przesyłanie mailem, zapisanie na komputerze w formacie graficznym.

   więcej

   Bubbl

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia tworzenie kolorowych map myśli online, zamieszczanie aktywnych linków, aczkolwiek jej możliwości graficzne są uproszczone. Pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów online, dzielenie się wiedzą i wspólną pracę w grupie, zamieszczanie stworzonej mapy na stronie internetowej, blogu, przesyłanie mailem, zapisanie na komputerze w formacie graficznym.

   Adres www

   http://bubbl.us/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wykorzystanie Bubbl do gromadzenia pomysłów na dokonanie przeglądu książki.
    http://web2teachingtools.wikispaces.com/Bubbl.us
   • Oceniania zagadnień podejmowanych podczas zajęć.
    Studenci na początku zajęć mogą stworzyć mapę myśli aby uporządkować swoją dotychczasową wiedzę na omawiany podczas zajęć temat. W trakcie trwania zajęć studenci mogą rewidować swoją mapę, dodawać nowe elementy, powiązane z nową wiedzą, którą nabyli podczas lekcji. Nauczyciel może wykorzystać mapy studentów pod koniec zajęć do zidentyfikowania ewentualnych braków.

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • otwarty dostęp (open source),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • dostęp mobilny:
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=I2nrVVqikjE
    http://www.wikihow.com/Brainstorm-Using-Bubbl.Us
   ukryj

   Mindmeister

   <częściowo-darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia utworzenie za darmo trzech mapy myśli. Dopuszcza także możliwość symultanicznej pracy online w grupach – zmiany i zaznaczenia wprowadzane przez poszczególnych użytkowników są widoczne dla wszystkich a funkcja czatu pozwala na dyskusję i uzgadnianie wprowadzanych zmian. Wersja dla instytucji edukacyjnych http://www.mindmeister.com/home/academic.

   więcej

   Mindmeister

   <częściowo-darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia utworzenie za darmo trzech mapy myśli. Dopuszcza także możliwość symultanicznej pracy online w grupach – zmiany i zaznaczenia wprowadzane przez poszczególnych użytkowników są widoczne dla wszystkich a funkcja czatu pozwala na dyskusję i uzgadnianie wprowadzanych zmian. Wersja dla instytucji edukacyjnych http://www.mindmeister.com/home/academic.

   Adres www

   http://www.mindmeister.com/home/editions

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Burza mózgów nad projektem
    Po sesji zbierania pomysłów i zadań do projektu mapa pozostaje dostępna dla każdego, pomysły mogą być stale doskonalone i przeformułowywane. Powiadomienia informują o dokonywanych zmianach.
    http://www.mindmeister.com/content/uses_in_education
   • Wspomaganie uczenia się osób z dysleksją
    Mapy myśli sprawdzają się także w tworzeniu notatek, prezentacji, ułatwiają zapamiętywanie.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/1926739.stm
   • „Najlepsze narzędzia do współpracy”
    http://www.mindmeister.com/12213323/best-online-collaboration-tools-2010-robin-good-s-collaborative-map
   • Przykład mapy: przedmiot Psychologia
    http://www.mindmeister.com/23522638/psychologia

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (3 mapy),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone,iPod,
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial I pomoc: http://www.mindmeister.com/help
   ukryj

   FreeMind

   <darmowa>

   Za pomocą FreeMind można tworzyć system folderów, umieszczać odnośniki (do stron www lub folderów lokalnych) w węzłach. Węzły można wyróżniać poprzez zmianę kolorów i czcionek. Utworzoną mapę można przesuwać poprzez przeciąganie jej tła. Możliwe jest eksportowanie mapy do formatu HTML. Tryb folderów pozwala na uporządkowanie struktury folderów na własnym komputerze, według mapy myśli. Zasadniczo jedna mapa tworzona jest przez jednego użytkownika, ale możliwe jest opracowywanie wspólnych projektów.

   więcej

   FreeMind

   <darmowa>

   Za pomocą FreeMind można tworzyć system folderów, umieszczać odnośniki (do stron www lub folderów lokalnych) w węzłach. Węzły można wyróżniać poprzez zmianę kolorów i czcionek. Utworzoną mapę można przesuwać poprzez przeciąganie jej tła. Możliwe jest eksportowanie mapy do formatu HTML. Tryb folderów pozwala na uporządkowanie struktury folderów na własnym komputerze, według mapy myśli. Zasadniczo jedna mapa tworzona jest przez jednego użytkownika, ale możliwe jest opracowywanie wspólnych projektów.

   Adres www

   http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Galeria map myśli
    Studenci tworzą własne mapy myśli na temat osobistego środowiska uczenia się, galeria na stronie:
    http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Mind_Map_Gallery/Personal_Learning_Environment

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • otwarty dostęp (open source),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
   • wymagania: 13 MB wolnego miejsca na dysku, Java Runtime Environment 1.4, minimum 512 MB wolnej pamięci na dysku.
   • FAQ: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Asked_questions
   ukryj


 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  zwiń
  1. mapy, wizualizacja przestrzeni

   Internetowe mapy mogą być efektywnym narzędziem do edukacji - ułatwiają lokalizację obiektów, umożliwiają wizualizację przestrzeni i przekazywanie informacji o świecie. Oprócz map topograficznych, dostępne są także mapy satelitarne oraz lokalizatory, pozwalające na umiejscowienie w przestrzeni danego obiektu. Do zajęć związanych z orientacją w terenie można wykorzystywać także GPS (Global Positioning System), który jest systemem nawigacyjnym umożliwiającym określenie położenia dzięki sygnałowi przesyłanemu przez satelity. Dostępny coraz powszechniej w nowoczesnych telefonach komórkowych staje się nie tylko użyteczną pomocą w podróży ale także przydatnym narzędziem dydaktycznym.

   Mapy Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To serwis pozwalający na przeszukiwanie map całego świata poprzez przeglądarkę internetową. Mapy dostępne są również w postaci zdjęć satelitarnych. Nawigowanie po mapie jest bardzo proste – możliwe jest szybkie przybliżanie i oddalanie wybranych miejsc na mapie. Serwis połączony z wyszukiwarką ułatwia odnalezienie lokalizacji instytucji lub przedsiębiorstw wraz z danymi do kontaktu i wskazówkami dojazdu. Opcja „Moje mapy” pozwala na tworzenie kolekcji własnych map i zaznaczanie miejsc, dróg i połączeń między punktami, pozwala opisywać miejsca i wzbogacać je zdjęciami lub filmami wideo. Swoje mapy można także zobaczyć w pokrewnym serwisie – Google Earth. Mapy niektórych miast posiadają dodatkową opcję tzw. „Street View” – poprzez maksymalne zbliżenie widoku można sprawdzić jak wygląda miasto ulica po ulicy i odbyć wirtualny spacer (Londyn, Dublin, Madryt).

   więcej

   Mapy Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To serwis pozwalający na przeszukiwanie map całego świata poprzez przeglądarkę internetową. Mapy dostępne są również w postaci zdjęć satelitarnych. Nawigowanie po mapie jest bardzo proste – możliwe jest szybkie przybliżanie i oddalanie wybranych miejsc na mapie. Serwis połączony z wyszukiwarką ułatwia odnalezienie lokalizacji instytucji lub przedsiębiorstw wraz z danymi do kontaktu i wskazówkami dojazdu. Opcja „Moje mapy” pozwala na tworzenie kolekcji własnych map i zaznaczanie miejsc, dróg i połączeń między punktami, pozwala opisywać miejsca i wzbogacać je zdjęciami lub filmami wideo. Swoje mapy można także zobaczyć w pokrewnym serwisie – Google Earth. Mapy niektórych miast posiadają dodatkową opcję tzw. „Street View” – poprzez maksymalne zbliżenie widoku można sprawdzić jak wygląda miasto ulica po ulicy i odbyć wirtualny spacer (Londyn, Dublin, Madryt).

   Adres www

   http://maps.google.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Trzęsienia ziemi na bieżąco
    Strona prezentuje mapę świata z zaznaczonymi miejscami, w których wystąpiły trzęsienia ziemi w danym tygodniu. Oprócz miejsc, zaznaczona jest siła wystąpienia zjawiska, a także krótki opis.
    http://earthquakes.tafoni.net/
   • Historia sztuki na mapie
    Zdjęcia słynnych muzeów (np. Louvre) zamieszczone na mapach tworzonych przez studentów
    http://www.google.com/educators/p_maps.html
   • Pomysły na wykorzystanie Map Google
    http://www.google.com/educators/p_maps.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.pl/mobile/maps/index.html
   • przewodnik (j. ang): http://www.google.com/help/maps/tour/
   • pomoc: http://www.google.com/support/places/?hl=pl&rd=1
   ukryj

   Google Earth

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Google Earth umożliwia wyświetlenie zdjęć satelitarnych, map ukształtowania terenu, budynków w formacie 3D. Można oglądać nie tylko obiekty na powierzchni ziemi ale również eksplorować dna oceanów. Możliwe jest przeglądanie bogatych materiałów geograficznych, oznaczanie wybranych miejsc i udostępnianie swoich map innym. Dodatkowe funkcje programu to: oglądanie wybranych miejsc w różnych okresach czasu (na podstawie zbioru historycznych obrazów z różnych stron świata) oraz wirtualne wycieczki zarówno po dnie oceanu jak i w przestrzeni kosmicznej.

   więcej

   Google Earth

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Google Earth umożliwia wyświetlenie zdjęć satelitarnych, map ukształtowania terenu, budynków w formacie 3D. Można oglądać nie tylko obiekty na powierzchni ziemi ale również eksplorować dna oceanów. Możliwe jest przeglądanie bogatych materiałów geograficznych, oznaczanie wybranych miejsc i udostępnianie swoich map innym. Dodatkowe funkcje programu to: oglądanie wybranych miejsc w różnych okresach czasu (na podstawie zbioru historycznych obrazów z różnych stron świata) oraz wirtualne wycieczki zarówno po dnie oceanu jak i w przestrzeni kosmicznej.

   Adres www

   http://earth.google.com/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie – studium zjawiska
    Wizualizacja zmian klimatycznych przygotowana w ramach projektu Educational Global Climate Modeling realizowanego przez NASA.
    http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/
    Global_Historical_Temperatures.xml
   • Matematyka w prawdziwym świecie
    Strona przeznaczona dla nauczycieli, którzy poszukują ciekawych pomysłów na nauczanie matematyki. Zawiera propozycje zajęć i aktywności opartych na wykorzystaniu pomocą Google Earth np. pomiar przemieszczania się tajfunu.
    http://www.realworldmath.org/Real_World_Math/RealWorldMath.org.html
   • Google Earth Outreach
    Liczne przykłady wykorzystania opracowane przez organizacje non-profit, które prezentują istotne kwestie przy pomocy narzędzia Google Earth. Przykłady uporządkowane są w kategoriach, np. prawo, zdrowie, edukacja i kultura.
    http://earth.google.com/outreach/index.html
   • Biblioteka scenariuszy zajęć zawierających wykorzystanie Google Earth
    http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/classroom-resources/lesson-plan-library
   • Blog na temat Google Earth
    http://www.gearthblog.com/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://earth.google.com/intl/pl/download-earth.html
   • dostęp mobilny: http://earth.google.com/support/bin/answer.py?hl=pl&answer=182654
   • przewodnik: http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=guide_toc.cs
   • prezentacja (j.ang): http://earth.google.com/intl/pl/tour.html
   • pomoc: http://earth.google.com/support/?hl=pl
   ukryj


  2. kalendarze, harmonogramy

   Kalendarze często występują jako moduły innych aplikacji internetowych, istnieją także samodzielnie. Wirtualne kalendarze pełnią szczególnie ważną rolę we wspieraniu pracy grupowej, umożliwiając planowanie terminów i koordynację spotkań oraz wydarzeń.

   Kalendarz Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kalendarz Google pozwala na łatwe zarządzanie planem dnia, tygodnia itd., tworzenie harmonogramów, udostępnianie kalendarzy online osobom zainteresowanym i synchronizowanie kalendarzy z urządzeniami przenośnymi. Zmiany naniesione w kalendarzu widoczne są automatycznie u wszystkich osób, które mają do niego dostęp. Możliwe jest ustawianie osobnych kalendarzy dla każdej klasy, czy grupy i udostępnianie ich rodzicom bądź innym zainteresowanym osobom. W kalendarzu można ustawiać terminy nadsyłania prac, daty egzaminów, wycieczek itp., możliwe jest także ustawienie powiadomień, które system przysyła z wyprzedzeniem na skrzynkę mailową, bądź jako sms na telefon komórkowy. Kalendarz pomaga w planowaniu spotkań, sprawdzaniu informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowaniu wykorzystania pomieszczeń i zasobów.

   więcej

   Kalendarz Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kalendarz Google pozwala na łatwe zarządzanie planem dnia, tygodnia itd., tworzenie harmonogramów, udostępnianie kalendarzy online osobom zainteresowanym i synchronizowanie kalendarzy z urządzeniami przenośnymi. Zmiany naniesione w kalendarzu widoczne są automatycznie u wszystkich osób, które mają do niego dostęp. Możliwe jest ustawianie osobnych kalendarzy dla każdej klasy, czy grupy i udostępnianie ich rodzicom bądź innym zainteresowanym osobom. W kalendarzu można ustawiać terminy nadsyłania prac, daty egzaminów, wycieczek itp., możliwe jest także ustawienie powiadomień, które system przysyła z wyprzedzeniem na skrzynkę mailową, bądź jako sms na telefon komórkowy. Kalendarz pomaga w planowaniu spotkań, sprawdzaniu informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowaniu wykorzystania pomieszczeń i zasobów.

   Adres www

   http://www.google.com/calendar?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jeden kalendarz dla wszystkich w szkole
    Nauczyciele z East Palo Alto Academy w USA zaczęli korzystać z Kalendarza Google
    dzieląc się z kolegami w pracy informacjami o wydarzeniach szkolnych czy spotkaniach. Włączenie uczniów oraz rodziców do korzystania z Kalendarza Google pozwala na bieżąco informować ich o harmonogramach, wydarzeniach sportowych i innych, mających miejsce w szkole.
    http://www.google.com/educators/p_calendar.html
   • “Wiślacki kalendarz” – kalendarz klubu sportowego
    http://www.wislaportal.pl/kalendarz_google.php

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.pl/mobile/calendar/index.html
   • tutorial: http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html
   ukryj

   Calendarfly

   <darmowa> <saas>

   Darmowe narzędzie do tworzenia harmonogramów, szczególnie przeznaczone dla potrzeb edukacyjnych – szkół, grup sportowych, rodzin. Automatycznie aktualizuje wydarzenia w kalendarzach wszystkich użytkowników mających dostęp do danego kalendarza. Wysoki priorytet polityki prywatności.

   więcej

   Calendarfly

   <darmowa> <saas>

   Darmowe narzędzie do tworzenia harmonogramów, szczególnie przeznaczone dla potrzeb edukacyjnych – szkół, grup sportowych, rodzin. Automatycznie aktualizuje wydarzenia w kalendarzach wszystkich użytkowników mających dostęp do danego kalendarza. Wysoki priorytet polityki prywatności.

   Adres www

   http://www.calendarfly.com/index.jsf

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Usprawnienie komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami
    Wpisy i informacje są automatycznie przekazywane i wyróżniane w kalendarzach uczniów i rodziców.
    http://www.calendarfly.com/index.jsf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • rejestracja: http://www.calendarfly.com/register?cid=584755
   • pomoc: http://www.calendarfly.com/help/index.jsf?cid=584762
   ukryj


  3. czytniki kanałów RSS

   RSS wywodzi się od słów: Really Simple Syndycation, co można tłumaczyć jako: naprawdę zwięzły komunikat. Jest to specjalny format informatyczny, pozwalający na regularne dostarczanie do użytkownika aktualnych i szybko zmieniających się treści internetowych. Czytnik kanałów RSS umożliwia bieżące śledzenie nagłówków wiadomości wraz z ich zwięzłym opisem oraz linkiem do strony, z której pochodzi informacja. Czytniki te pozwalają na śledzenie wielu kanałów jednocześnie, użytkownik może je organizować w grupy tematyczne. Udostępniane są w formie samodzielnych aplikacji, jak również w postaci tzw. wtyczek do innych programów – najczęściej przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

   Google Reader

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Czytnik Google regularnie sprawdza, czy na ulubionych stronach internetowych oraz blogach pojawiła się nowa treść. Czytnik Google oferuje stronę publiczną, na której możliwe jest udostępnianie wybranych informacji swoim znajomym. Śledzenie stron jest tak łatwe jak sprawdzanie poczty elektronicznej.

   więcej

   Google Reader

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Czytnik Google regularnie sprawdza, czy na ulubionych stronach internetowych oraz blogach pojawiła się nowa treść. Czytnik Google oferuje stronę publiczną, na której możliwe jest udostępnianie wybranych informacji swoim znajomym. Śledzenie stron jest tak łatwe jak sprawdzanie poczty elektronicznej.

   Adres www

   http://www.google.com/talk/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Google Reader w klasie
    Pomysły na wykorzystanie narzędzia, m.in. śledzenie blogów studentów z jednego miejsca, gromadzenie i oznaczanie artykułów do wspólnych projektów, dzielenie się nowymi artykułami itp.
    http://content.fusd1.org/tis/documents/google/crib_reader.pdf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174819
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/support/reader/?hl=pl
   • prezentacja (j. ang): http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y&feature=player_embedded
   ukryj

   Alerty Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Alerty Google to wysyłane pocztą e-mail informacje zawierające najnowsze wyniki wyszukiwania na wybrany przez użytkownika temat. Narzędzie pozwala na monitorowanie wydarzeń relacjonowanych w wiadomościach lub aktualizowanych informacji na innych stronach internetowych czy blogach.

   więcej

   Alerty Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Alerty Google to wysyłane pocztą e-mail informacje zawierające najnowsze wyniki wyszukiwania na wybrany przez użytkownika temat. Narzędzie pozwala na monitorowanie wydarzeń relacjonowanych w wiadomościach lub aktualizowanych informacji na innych stronach internetowych czy blogach.

   Adres www

   http://www.google.com/alerts?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Alerty dla szkoły
    Śledzenie informacji pojawiających się w internecie na temat swojej szkoły.
    http://socialmediaschools.com/using-google-alerts-to-monitor-your-school-online/2010/03/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174819
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/support/reader/?hl=pl
   ukryj


  4. tworzenie interaktywnych awatarów

   Awatar to reprezentacja użytkownika internetu w świecie wirtualnym. Z awatarów korzystają często uczestnicy forów dyskusyjnych lub gracze w grach komputerowych. Ich rola może być dwojaka – z jednej strony pomagają w identyfikowaniu zarejestrowanych użytkowników, z drugiej zaś stanowią sposób na wyrażenie siebie w rzeczywistości wirtualnej. Awatary mogą przyjmować różne formy - od prostych grafik, uproszczonych symboli, aż po trójwymiarowe modele, jak w przypadku gier komputerowych czy rzeczywistości wirtualnej (np. Second Life), gdzie użytkownicy mogą modelować nie tylko wygląd awatara ale także jego cechy psychofizyczne. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się awatary wykorzystywane na stronach internetowych w celu zarekomendowania zawartości serwisu, zwrócenia uwagi na oferowane usługi lub udzielania wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania.

   Voki

   <darmowa> <saas>

   Voki to serwis pozwalający na tworzenie spersonalizowanych, mówiących avatarów i zamieszczanie ich na blogu, w opisie profilu bądź w wiadomości e-mail.

   więcej

   Voki

   <darmowa> <saas>

   Voki to serwis pozwalający na tworzenie spersonalizowanych, mówiących avatarów i zamieszczanie ich na blogu, w opisie profilu bądź w wiadomości e-mail.

   Adres www

   http://www.voki.com/play.php

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Motywowanie studentów do nauki języka poprzez Voki
    http://www.teachers.tv/videos/online-communities-in-the-classroom
   • Awatary w edukacji
    Autor bloga prezentuje pomysły na wykorzystanie avatarów w edukacji, (wprowadzenie do zajęć, motywowanie nieśmiałych studentów do wyrażania myśli).
    http://www.squidoo.com/voki

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dodatkowe udogodnienia dla osób wykorzystujących Voki w celach edukacyjnych: https://vokipremium.wufoo.com/forms/z7x4a9/
   ukryj


  5. edytory tagów

   Tagi – etykiety, słowa kluczowe, których użytkownicy internetu używają do opisywania i porządkowania informacji i zasobów. Mogą tworzyć bogate zbiory, które przyjmują czasem formę ciekawych kompozycji graficznych, tzw. chmury tagów. Tagi są często linkami do odpowiednich części serwisu. Zwykle uszeregowane są alfabetycznie, natomiast wielkość czcionki zależy od ważności lub popularności danego słowa. Chmury tagów pomocne są w szybkim odnajdywaniu kategorii zarówno alfabetycznie, jak i według ważności. Można je generować w celu łatwiejszego dostępu do wybranych treści internetowych, ale można także pozwalać sobie na „zabawę” słowami w celach edukacyjnych. Tworzenie graficznych reprezentacji treści słynnych mów, bądź opracowań, czy też zgromadzenie słów kluczowych do tematu zajęć może być ciekawym, kształcącym doświadczeniem, pobudzającym kreatywność.

   Tagxedo

   <darmowa> <saas>

   Pozwala na tworzenie wyjątkowych chmur tagów ze zbioru słów, mogą one przyjąć rozmaite kształty, formować postaci bądź obrazy. Narzędzie akceptuje nie tylko łacińskie znaki, ale także wiele innych języków (arabski, rosyjski, grecki, hebrajski itd.)

   więcej

   Tagxedo

   <darmowa> <saas>

   Pozwala na tworzenie wyjątkowych chmur tagów ze zbioru słów, mogą one przyjąć rozmaite kształty, formować postaci bądź obrazy. Narzędzie akceptuje nie tylko łacińskie znaki, ale także wiele innych języków (arabski, rosyjski, grecki, hebrajski itd.)

   Adres www

   http://www.tagxedo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 101 przykładów zastosowań Tagxedo
    Np. tworzenie plakatu ze słów, urozmaicanie prezentacji Power Point, ćwiczenia integrujące, pozwalające na swobodną ekspresję – imiona studentów grupy umieszczane na jednym obrazie, każdy może zdecydować jakie kolory i kształty przybierze grupa imion, graficzno-słowne podsumowanie prezentacji.
    https://docs.google.com/present/view?id=0AQuLVd7HRkD_ZG4ycmdtOV8zaGRjZG1wZDQ&hl=en

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • wymagania: wtyczka Silverlight,
   • FAQ: http://www.tagxedo.com/faq.html
   ukryj

   Wordle

   <darmowa> <saas>

   Proste narzędzie do generowania chmury tagów. Nie tworzy obrazów, nie da się ułożyć postaci z tagów, ale można dobierać schematy kolorów, układ słów oraz krój pisma. Uwzględnia częstość występowania słów, także w języku polskim. Generuje chmurę tagów z tekstu wpisanego bezpośrednio do okna edycji lub z tekstu umieszczonego na stronie www pod wskazanym adresem. Możliwość drukowania wprost ze strony.

   więcej

   Wordle

   <darmowa> <saas>

   Proste narzędzie do generowania chmury tagów. Nie tworzy obrazów, nie da się ułożyć postaci z tagów, ale można dobierać schematy kolorów, układ słów oraz krój pisma. Uwzględnia częstość występowania słów, także w języku polskim. Generuje chmurę tagów z tekstu wpisanego bezpośrednio do okna edycji lub z tekstu umieszczonego na stronie www pod wskazanym adresem. Możliwość drukowania wprost ze strony.

   Adres www

   http://www.wordle.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 10 przykładów zastosowań Wordle w edukacji
    m.in: słynne przemowy zaprezentowane w postaci chmury tagów, przedstawienie informacji o sobie, podsumowanie lekcji – zaprezentowanie głównych tematów – haseł zawartych w lekcji.
    http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/58905.aspx
   • 48 ciekawych sposobów na wykorzystanie Wordle w klasie
    m.in. Pisanie o swoich mocnych stronach, tworzenie quizów.
    https://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_157dpbsg9c5

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • wymagania: Java
   • FAQ: http://www.wordle.net/faq
   ukryj


 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  zwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna