Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  rozwiń
 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  rozwiń

Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  zwiń
  1. narzędzia do pracy grupowej

   Pierwszym zadaniem narzędzi do pracy grupowej jest umożliwienie sprawnej komunikacji, wymiany danych i plików oraz dyskusji. Możliwość organizowania się w zespoły, które dysponują wydzielonym obszarem roboczym w przestrzeni wirtualnej, własnym systemem organizacji zadań i mechanizmem powiadamiania o ważnych wydarzeniach czy nadchodzących terminach to niewątpliwe zalety zintegrowanych środowisk pracy grupowej. Aplikacje z tej grupy ułatwiają wspólną realizację projektów zarówno w dużych, rozproszonych geograficznie korporacjach, jak i w warunkach szkoły czy uczelni. Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, możliwość publikowania komentarzy audio i video ułatwia wymianę opinii, dyskutowanie nowych pomysłów i szybsze wypracowywanie rozwiązań dla omawianych problemów.

   Grupy Google

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Grupy tworzone przez użytkowników, oferujące listy mailingowe, łatwe udostępnianie treści oraz archiwum z funkcją przeszukiwania. Za pomocą aplikacji Grupy Google można udostępniać kalendarze, dokumenty, witryny i filmy wideo.

   więcej

   Grupy Google

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Grupy tworzone przez użytkowników, oferujące listy mailingowe, łatwe udostępnianie treści oraz archiwum z funkcją przeszukiwania. Za pomocą aplikacji Grupy Google można udostępniać kalendarze, dokumenty, witryny i filmy wideo.

   Adres www

   http://groups.google.com/grphp?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • W jaki sposób mogę korzystać z Grup dyskusyjnych Google?
    „Organizacja spotkań, konferencji lub imprez w oparciu o prywatną listę członków grupy. Współpraca nad projektami lub prezentacjami za pomocą dostosowywanych stron Wiki i sekcji przechowywania plików. Odnajdywanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, hobby lub pochodzeniu. Poszerzanie wiedzy w interesującej nas dziedzinie, np. sport, zdrowie czy filozofia. Utrzymywanie kontaktu z dawnymi kolegami ze szkoły, współpracownikami i znajomymi.”
    http://groups.google.bj/support/bin/answer.py?hl=pl&answer=69235

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna
   • angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://groups.google.com/intl/pl/googlegroups/tour3/page2.html
   • prezentacja: http://www.google.com/apps/intl/pl/business/groups.html
   • pomoc: http://groups.google.com/support/?hl=pl
   ukryj

   Wiggio

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie dedykowane pracy grupowej, pozwala na komunikowanie się poprzez: email, sms-y, pocztę głosową – wiadomości mogą docierać jednocześnie do wielu osób. Umożliwia spotkania i konferencje online, grupowe czaty. Ma wbudowany kalendarz, który można dzielić z innymi. Posiada moduł magazynowania plików w jednym wspólnym folderze. Umożliwia też tworzenie list zadań do wykonania i bazy zasobów. Pozwala na tworzenie szybkich sond w czasie rzeczywistym oraz wirtualnych „przyklejanych karteczek”. Narzędzie niezwykle przyjazne i intuicyjne.

   więcej

   Wiggio

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie dedykowane pracy grupowej, pozwala na komunikowanie się poprzez: email, sms-y, pocztę głosową – wiadomości mogą docierać jednocześnie do wielu osób. Umożliwia spotkania i konferencje online, grupowe czaty. Ma wbudowany kalendarz, który można dzielić z innymi. Posiada moduł magazynowania plików w jednym wspólnym folderze. Umożliwia też tworzenie list zadań do wykonania i bazy zasobów. Pozwala na tworzenie szybkich sond w czasie rzeczywistym oraz wirtualnych „przyklejanych karteczek”. Narzędzie niezwykle przyjazne i intuicyjne.

   Adres www

   http://wiggio.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wiggio w kształceniu nauczycieli
    National Instytut of Areospace – wykorzystuje Wiggo w trakcie kształcenia nauczycieli. Ciekawa prezentacja dotycząca nowoczesnych technologii w edukacji:
    http://www.slideshare.net/swbowers/psti-monday-4731639

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostęp mobilny: przesyłanie wiadomości i powiadomień,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: przesyłani wiadomości i powiadomień,
   • demo: http://wiggio.com/#tpl=posts_430821
   • FAQ: http://wiggio.com/#tpl=faq_0
   ukryj

   VoiceThread

   <częściowo-darmowa> <saas>

   VoiceThread to aplikacja do grupowej konwersacji i współpracy. Multimedialne slajdy, zawierające obrazy, dokumenty i wideo pozwalają ludziom nawigować między stronami i komentować materiały na pięć sposobów – używając głosu (mikrofonu bądź telefonu), tekstu, pliku audio lub wideo (przez kamerę internetową). Istnieje możliwość podkreślania na komentowanym materiale istotnych fragmentów, na które chcemy zwrócić uwagę. Dostępna jest także funkcja powiększania ekranu. Publikowanie: kod osadzony do publikowania na stronie internetowej, link, szybka publikacja w serwisach społecznościowych.

   więcej

   VoiceThread

   <częściowo-darmowa> <saas>

   VoiceThread to aplikacja do grupowej konwersacji i współpracy. Multimedialne slajdy, zawierające obrazy, dokumenty i wideo pozwalają ludziom nawigować między stronami i komentować materiały na pięć sposobów – używając głosu (mikrofonu bądź telefonu), tekstu, pliku audio lub wideo (przez kamerę internetową). Istnieje możliwość podkreślania na komentowanym materiale istotnych fragmentów, na które chcemy zwrócić uwagę. Dostępna jest także funkcja powiększania ekranu. Publikowanie: kod osadzony do publikowania na stronie internetowej, link, szybka publikacja w serwisach społecznościowych.

   Adres www

   http://voicethread.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przełamywanie lodów
    Narzędzie wykorzystane do ćwiczenia zapoznawczego na rozpoczęcie kursu – studenci mieli się zaprezentować i przedstawić.
    http://voicethread4education.wikispaces.com/College
   • Zbiór przykładów zastosowań Voicethrad w edukacji
    http://sites.google.com/site/myweb20adventures/voicethread-for-education
   • Rozwój kompetencji czytania, liczenia oraz innych przy pomocy Voicethread
    http://vodpod.com/watch/1896181-voicethread-examples-in-education-via-activehistory-co-uk-classtools-net
   • Wiki zawierające przykłady zastosowań Voicethread
    Przykłady zastosowania Voicethrad na różnych szczeblach edukacji.
    http://voicethread4education.wikispaces.com/
   • 7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Voicethread
    http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7050.pdf

   Dodatkowe informacje

   • 3 darmowe projekty i 75 MB przechowywania,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • pomoc i tutorial: http://voicethread.com/support/
   ukryj


  2. wspólne redagowanie dokumentów i stron internetowych

   Typowym dla Web 2.0 środowiskiem do wspólnego redagowania treści są strony wiki – „strony z przyciskiem edytuj”. Niewątpliwie najbardziej znanym przykładem wykorzystania tego mechanizmu jest Wikipedia czyli darmowa encyklopedia redagowana przez użytkowników internetu. Warto jednak pamiętać, że sama Wikipedia jest produktem a nie aplikacją. Podobnych rezultatów wspólnych prac redakcyjnych można wymienić więcej, również z obszaru edukacji (np. wikinomics lub serwis ważniak z UW – zawierający treści programowe dla wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów informatycznych I i II stopnia). W oparciu o dostępne narzędzia wiki powstają strony internetowe, których zawartość może tworzyć, edytować i zmieniać wielu użytkowników równocześnie, udostępniając rezultaty swojej pracy poprzez przeglądarkę internetową. Rezultaty te są widoczne dla każdego członka grupy, aczkolwiek często stosuje się też funkcję moderatora, który odpowiada za poprawność merytoryczną tworzonych treści oraz koordynuje współpracę. Słabym ogniwem w tym systemie współpracy zdalnej jest bowiem rzetelność i kompletność informacji, co ma szczególne znaczenie w kontekście zastosowań edukacyjnych.

   Wiki Wiki w języku hawajskim oznacza bardzo szybko. Autorem pojęcia i koncepcji jest Ward Cunningham.

   Pbworks

   <darmowa> <saas>

   Darmowa przestrzeń do współpracy online dla klas. Pozwala na publikowanie ogłoszeń, plików typu Power Point, harmonogramów oraz przykładów prac uczniów, wspólne budowanie stron, dyskusje i komentarze. Umożliwia włączenie rodziców do projektów klasowych. Studenci mogą posiadać własne strony z materiałami, które sami stworzą, na których mogą publikować zadania domowe, dzielić się pracami. Umożliwia także współpracę z innymi klasami czy grupami na całym świecie.

   więcej

   Pbworks

   <darmowa> <saas>

   Darmowa przestrzeń do współpracy online dla klas. Pozwala na publikowanie ogłoszeń, plików typu Power Point, harmonogramów oraz przykładów prac uczniów, wspólne budowanie stron, dyskusje i komentarze. Umożliwia włączenie rodziców do projektów klasowych. Studenci mogą posiadać własne strony z materiałami, które sami stworzą, na których mogą publikować zadania domowe, dzielić się pracami. Umożliwia także współpracę z innymi klasami czy grupami na całym świecie.

   Adres www

   http://pbworks.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Promowanie ważnych społecznych wartości
    Wiki promujące sprawiedliwy handel (fair trade).
    http://efte.pbworks.com/w/page/FrontPage

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (dla celów edukacyjnych umożliwia pracę max 100 osób),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://pbworks.com/content/edu+features?utm_campaign=nav-tracking&utm_source=Top%20navigation
   • pomoc: http://pbworks.com/help
   ukryj

   Wikispaces

   <darmowa> <saas>

   Aplikacja pozwalająca na wspólne redagowanie dokumentów w przestrzeni online - do celów edukacyjnych w szkołach powszechnych zapewniony jest dostęp darmowy, poza tym jedno wiki za darmo – więcej w zależności od wybranego planu opłat. Możliwe jest tworzenie kont studenckich bez adresów e-mail. Zapewniona ochrona prywatności– możliwość ograniczenia dostępu do strony tylko dla wybranych osób.

   więcej

   Wikispaces

   <darmowa> <saas>

   Aplikacja pozwalająca na wspólne redagowanie dokumentów w przestrzeni online - do celów edukacyjnych w szkołach powszechnych zapewniony jest dostęp darmowy, poza tym jedno wiki za darmo – więcej w zależności od wybranego planu opłat. Możliwe jest tworzenie kont studenckich bez adresów e-mail. Zapewniona ochrona prywatności– możliwość ograniczenia dostępu do strony tylko dla wybranych osób.

   Adres www

   http://www.wikispaces.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Lekcje literatury z wykorzystaniem wiki
    Każdy student posiadał własną przestrzeń wiki i został przeszkolony jak umieszczać linki, kody, zdjęcia itp. Studenci otrzymywali polecenia w postaci menu, z którego mogli wybrać polecenia, np.: „stwórz interaktywny quiz zawierający 10 pytań dotyczących treści książki i zamieść go na swojej stronie wiki, stwórz mapę myśli umieszczając w niej bohaterów książki i ich powiązania, mapę zamieść na swojej stronie wiki”.
    http://mhoward118.wikispaces.com/Homework+Menu
   • Słownik języka obcego
    Tworzenie słownika do konkretnych tematów podczas nauki języka obcego. Studenci mogą tłumaczyć słowa, dawać przykłady zastosowań w zdaniu, określać formę gramatyczną.
    http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/
   • Inne przykłady: http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (do 2 GB),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik: http://help.wikispaces.com/New+Wiki
   • pomoc: http://help.wikispaces.com/
   ukryj

   Wetpaint Central

   <darmowa> <saas>

   Zawiera cechy forum, wiki, bloga, społeczności internetowej. Umożliwia tworzenie i edytowanie stron internetowych przez wielu użytkowników. Na stronie oprócz treści można zamieszczać zdjęcia, filmy, ankiety. Dobre rozwiązanie dla grup osób, które łączą wspólne zainteresowania oraz potrzebują przestrzeni do współpracy, dzięki czemu mogą budować wspólny zasób wiedzy. Specjalna wersja dla celów edukacyjnych (po utworzeniu specjalnego konta nie wyświetlają się reklamy) http://wikisineducation.wetpaint.com/.

   więcej

   Wetpaint Central

   <darmowa> <saas>

   Zawiera cechy forum, wiki, bloga, społeczności internetowej. Umożliwia tworzenie i edytowanie stron internetowych przez wielu użytkowników. Na stronie oprócz treści można zamieszczać zdjęcia, filmy, ankiety. Dobre rozwiązanie dla grup osób, które łączą wspólne zainteresowania oraz potrzebują przestrzeni do współpracy, dzięki czemu mogą budować wspólny zasób wiedzy. Specjalna wersja dla celów edukacyjnych (po utworzeniu specjalnego konta nie wyświetlają się reklamy) http://wikisineducation.wetpaint.com/.

   Adres www

   http://www.wetpaintcentral.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zajęcia na Virginia Tech związane z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.
    Strona budowana w oparciu o Wetpaint zawiera materiały dydaktyczne, wspiera komunikację między studentami, pozwala na zamieszczanie filmów wideo (także stworzone przez studentów „video storytelling”), umożliwia także osobom spoza kursu włączenie się do dyskusji na omawiane tematy.
    http://natureamericanvalues.wetpaint.com/
   • Zajęcia z technologii projektowania
    Studenci tworzyli wiki na konkretny temat – wykorzystania energii słonecznej. Studenci w mniejszych grupach opracowywali zagadnienia w ramach głównego tematu. Dzięki temu powstał materiał – książka online zawierająca przekrój wszystkich tematów z obszaru energii słonecznej. Na koniec semestru studenci dyskutowali na żywo i prezentowali swoją wiedzę z zakresu opracowywanego tematu
    http://solarresearch.wetpaint.com/
   • Więcej przykładów: http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://www.wetpaintcentral.com/page/Help+Videos
   • FAQ: http://www.wetpaintcentral.com/page/FAQ
   ukryj

   Knol

   <darmowa> <saas>

   Serwis stworzony przez Google, którego celem jest gromadzenie opracowań z różnych dziedzin wiedzy. Autorem może zostać każdy, ale musi podać swoje kwalifikacje i dane osobowe. Artykuły mogą być współtworzone przez wiele osób, ale inicjator, autor ma decydujący głos komu zezwoli na edytowanie swojego artykułu i jest odpowiedzialny za ostateczną wersję. Artykuł to tzw. Knol – jednostka wiedzy (a unit of knowledge). Serwis Knol to swoista baza wiedzy tworzonej przez specjalistów.

   więcej

   Knol

   <darmowa> <saas>

   Serwis stworzony przez Google, którego celem jest gromadzenie opracowań z różnych dziedzin wiedzy. Autorem może zostać każdy, ale musi podać swoje kwalifikacje i dane osobowe. Artykuły mogą być współtworzone przez wiele osób, ale inicjator, autor ma decydujący głos komu zezwoli na edytowanie swojego artykułu i jest odpowiedzialny za ostateczną wersję. Artykuł to tzw. Knol – jednostka wiedzy (a unit of knowledge). Serwis Knol to swoista baza wiedzy tworzonej przez specjalistów.

   Adres www

   http://knol.google.com/k

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Knol na zaliczenie
    Napisanie knola jest wymagane przy zaliczeniach kursów z zakresu neuronauki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
    http://knol.google.com/k/anonymous/jak-napisa%C4%87-knola-na-zaliczenie-z/2kr40zo36o3z1/1#
   • Computer-Supported Collaborative Learning
    Opis projektu i badania z zakresu komputerowego wspomagania uczenia się poprzez współpracę w grupie w wielokulturowym środowisku.
    http://knol.google.com/k/computer-supported-collaborative-learning#

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://knol.google.com/k/knol/knol/Help#
   ukryj

   Storybird

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie do grupowego redagowania prac w formie narracji, opowiadań (storytelling). Opowiadania uzupełniane są ilustracjami i mogą być drukowane i publikowane w serwisie oraz podlegać komentarzom innych użytkowników. Każda osoba zaangażowana w opowieść może dodać coś od siebie.

   więcej

   Storybird

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie do grupowego redagowania prac w formie narracji, opowiadań (storytelling). Opowiadania uzupełniane są ilustracjami i mogą być drukowane i publikowane w serwisie oraz podlegać komentarzom innych użytkowników. Każda osoba zaangażowana w opowieść może dodać coś od siebie.

   Adres www

   http://storybird.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Storytelling w edukacji specjalnej
    http://www.mangomon.com/blog/bid/20760/Simple-Storytelling-for-Special-Education-Students-with-Storybird
   • Stosowanie Storybird przy urozmaicaniu nauki języka
    http://h30411.www3.hp.com/projects/86478

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://storybird.com/tour/
   • pomoc: http://storybird.com/help/
   ukryj

   Witryny Google (Google Sites )

   <darmowa> <saas> <polska>

   Pozwala na tworzenie zaawansowanych stron internetowych w łatwy sposób, to daje możliwość gromadzenia różnych informacji w jednym miejscu. Twórca strony decyduje o nadawaniu innym uprawnień do edycji i przeglądania materiałów zamieszczonych na stronie, strony mogą być edytowane grupowo za pomocą narzędzia wiki. Edytowanie strony jest uproszczone, nie wymaga znajomości języka HTML. Narzędzie oferuje gotowe wzory stron, np. stronę z ogłoszeniami, repozytorium plików, które można personalizować.

   więcej

   Witryny Google (Google Sites )

   <darmowa> <saas> <polska>

   Pozwala na tworzenie zaawansowanych stron internetowych w łatwy sposób, to daje możliwość gromadzenia różnych informacji w jednym miejscu. Twórca strony decyduje o nadawaniu innym uprawnień do edycji i przeglądania materiałów zamieszczonych na stronie, strony mogą być edytowane grupowo za pomocą narzędzia wiki. Edytowanie strony jest uproszczone, nie wymaga znajomości języka HTML. Narzędzie oferuje gotowe wzory stron, np. stronę z ogłoszeniami, repozytorium plików, które można personalizować.

   Adres www

   https://sites.google.com/?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Witryny dla nauczycieli
    Strona w języku angielskim prezentuje przykłady wykorzystania Witryn w szkole, m.in.: strony organizowanych wycieczek, szkolne strony internetowe, strony pomocne przy organizowaniu ważnych wydarzeń, strony klasowe i strony różnych projektów.
    http://www.google.com/support/sites/bin/answer.py?hl=en&answer=153055
   • Strona klasowa pani Richau
    Na stronie stworzonej przez nauczycielkę znajdują się ogłoszenia klasowe, lista literatury do przeczytania, ważne daty, ważne dokumenty szkolne, słowo dnia, zadania do ćwiczenia wymowy i pisowni dla dzieci.

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik (w j. angielskim): http://www.youtube.com/watch?v=fD-4FRTzxkI&feature=player_embedded#!
   • prezentacja: http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html
   • pomoc: https://www.google.com/support/sites/?hl=pl
   ukryj

   Google Wave

   <darmowa> <saas>

   Ciekawa inicjatywa Google – Wave to jednocześnie rozmowa i dokument. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować przy tworzeniu dokumentu z tekstem, zdjęciami, filmami, mapami. Każdy zaproszony do „rozmowy” uczestnik może ustosunkować się do którejkolwiek z wcześniejszych wypowiedzi ale może też je edytować. Proces tworzenia fali jest rejestrowany, można go odtwarzać na każdym etapie powstawania. Uczestnicy śledzą na żywo, w trybie synchronicznym zmiany wprowadzane przez innych, mogą też wracać do tworzonej treści w dowolnym momencie.

   Program jest ciekawym rozwiązaniem i zastosowano w nim innowacyjne technologie, nie będzie jednak rozwijany.

   więcej

   Google Wave

   <darmowa> <saas>

   Ciekawa inicjatywa Google – Wave to jednocześnie rozmowa i dokument. Użytkownicy mogą komunikować się i współpracować przy tworzeniu dokumentu z tekstem, zdjęciami, filmami, mapami. Każdy zaproszony do „rozmowy” uczestnik może ustosunkować się do którejkolwiek z wcześniejszych wypowiedzi ale może też je edytować. Proces tworzenia fali jest rejestrowany, można go odtwarzać na każdym etapie powstawania. Uczestnicy śledzą na żywo, w trybie synchronicznym zmiany wprowadzane przez innych, mogą też wracać do tworzonej treści w dowolnym momencie.

   Program jest ciekawym rozwiązaniem i zastosowano w nim innowacyjne technologie, nie będzie jednak rozwijany.

   Adres www

   http://wave.google.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przykłady zastosowania aplikacji Google w edukacji
    http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/customers.html http://blogwave.pl/2010/01/15/google-wave-w-edukacji/
   • 19 pomysłów na zastosowanie Google Wave w szkole
    Autor podaje pomysły na zastosowanie Google Wave, m.in.: komunikowanie w jednostce, tworzenie list zadań do wykonania, planowanie rozwoju jednostki, dzielenie się zasobami z sieci.
    http://www.soyouwanttoteach.com/the-power-of-potential-19-educational-uses-for-google-wave/
   • Tworzenie wierszy w języku obcym
    http://teachpaperless.blogspot.com/2010/03/using-google-wave-in-foreign-language.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=Kx045SafNjY
    http://www.youtube.com/watch#!v=rDu2A3WzQpo&feature=fvw
   • pomoc: http://www.google.com/support/wave/
   ukryj


  3. tworzenie map myśli

   Mapa myśli to diagram reprezentujący pojęcia, pomysły, zadania i inne obiekty powiązane ze sobą, odpowiednio uporządkowane wokół głównego słowa czy idei umieszczonej w centralnej części mapy. Mapy myśli to także technika notowania i porządkowania wiedzy, zaproponowana przez Toniego Buzana. Technika ta uruchamia obydwie półkule mózgu - lewą, która zawiera ośrodki mowy, języka, zdolności matematycznych i logicznego myślenia oraz prawą półkulę - odpowiedzialną za wyobraźnię, postrzeganie wymiarów, kolorów, przestrzeni, odczuwanie rytmu. Dzięki temu możliwości umysłu są wykorzystywane w optymalny sposób. Technika pobudza umysł do twórczej pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych notatek nie jest linearna. Pomaga uporządkować i wizualizować proces rozwiązywania problemu lub plan realizacji określonego zadania. Od kilku lat dostępne są również darmowe wersje programów do tworzenia map myśli, niektóre z nich (np. Mindomo) pozwalają na wspólne tworzenie mapy przez wielu użytkowników bezpośrednio w sieci i przechowywanie danych na serwerze udostępnionym przez twórców programu. Zapewnia to stały dostęp do mapy z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

   Bubbl

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia tworzenie kolorowych map myśli online, zamieszczanie aktywnych linków, aczkolwiek jej możliwości graficzne są uproszczone. Pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów online, dzielenie się wiedzą i wspólną pracę w grupie, zamieszczanie stworzonej mapy na stronie internetowej, blogu, przesyłanie mailem, zapisanie na komputerze w formacie graficznym.

   więcej

   Bubbl

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia tworzenie kolorowych map myśli online, zamieszczanie aktywnych linków, aczkolwiek jej możliwości graficzne są uproszczone. Pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów online, dzielenie się wiedzą i wspólną pracę w grupie, zamieszczanie stworzonej mapy na stronie internetowej, blogu, przesyłanie mailem, zapisanie na komputerze w formacie graficznym.

   Adres www

   http://bubbl.us/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wykorzystanie Bubbl do gromadzenia pomysłów na dokonanie przeglądu książki.
    http://web2teachingtools.wikispaces.com/Bubbl.us
   • Oceniania zagadnień podejmowanych podczas zajęć.
    Studenci na początku zajęć mogą stworzyć mapę myśli aby uporządkować swoją dotychczasową wiedzę na omawiany podczas zajęć temat. W trakcie trwania zajęć studenci mogą rewidować swoją mapę, dodawać nowe elementy, powiązane z nową wiedzą, którą nabyli podczas lekcji. Nauczyciel może wykorzystać mapy studentów pod koniec zajęć do zidentyfikowania ewentualnych braków.

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • otwarty dostęp (open source),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • dostęp mobilny:
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=I2nrVVqikjE
    http://www.wikihow.com/Brainstorm-Using-Bubbl.Us
   ukryj

   Mindmeister

   <częściowo-darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia utworzenie za darmo trzech mapy myśli. Dopuszcza także możliwość symultanicznej pracy online w grupach – zmiany i zaznaczenia wprowadzane przez poszczególnych użytkowników są widoczne dla wszystkich a funkcja czatu pozwala na dyskusję i uzgadnianie wprowadzanych zmian. Wersja dla instytucji edukacyjnych http://www.mindmeister.com/home/academic.

   więcej

   Mindmeister

   <częściowo-darmowa> <saas> <mobilna>

   Aplikacja umożliwia utworzenie za darmo trzech mapy myśli. Dopuszcza także możliwość symultanicznej pracy online w grupach – zmiany i zaznaczenia wprowadzane przez poszczególnych użytkowników są widoczne dla wszystkich a funkcja czatu pozwala na dyskusję i uzgadnianie wprowadzanych zmian. Wersja dla instytucji edukacyjnych http://www.mindmeister.com/home/academic.

   Adres www

   http://www.mindmeister.com/home/editions

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Burza mózgów nad projektem
    Po sesji zbierania pomysłów i zadań do projektu mapa pozostaje dostępna dla każdego, pomysły mogą być stale doskonalone i przeformułowywane. Powiadomienia informują o dokonywanych zmianach.
    http://www.mindmeister.com/content/uses_in_education
   • Wspomaganie uczenia się osób z dysleksją
    Mapy myśli sprawdzają się także w tworzeniu notatek, prezentacji, ułatwiają zapamiętywanie.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/1926739.stm
   • „Najlepsze narzędzia do współpracy”
    http://www.mindmeister.com/12213323/best-online-collaboration-tools-2010-robin-good-s-collaborative-map
   • Przykład mapy: przedmiot Psychologia
    http://www.mindmeister.com/23522638/psychologia

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (3 mapy),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone,iPod,
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial I pomoc: http://www.mindmeister.com/help
   ukryj

   FreeMind

   <darmowa>

   Za pomocą FreeMind można tworzyć system folderów, umieszczać odnośniki (do stron www lub folderów lokalnych) w węzłach. Węzły można wyróżniać poprzez zmianę kolorów i czcionek. Utworzoną mapę można przesuwać poprzez przeciąganie jej tła. Możliwe jest eksportowanie mapy do formatu HTML. Tryb folderów pozwala na uporządkowanie struktury folderów na własnym komputerze, według mapy myśli. Zasadniczo jedna mapa tworzona jest przez jednego użytkownika, ale możliwe jest opracowywanie wspólnych projektów.

   więcej

   FreeMind

   <darmowa>

   Za pomocą FreeMind można tworzyć system folderów, umieszczać odnośniki (do stron www lub folderów lokalnych) w węzłach. Węzły można wyróżniać poprzez zmianę kolorów i czcionek. Utworzoną mapę można przesuwać poprzez przeciąganie jej tła. Możliwe jest eksportowanie mapy do formatu HTML. Tryb folderów pozwala na uporządkowanie struktury folderów na własnym komputerze, według mapy myśli. Zasadniczo jedna mapa tworzona jest przez jednego użytkownika, ale możliwe jest opracowywanie wspólnych projektów.

   Adres www

   http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Galeria map myśli
    Studenci tworzą własne mapy myśli na temat osobistego środowiska uczenia się, galeria na stronie:
    http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Mind_Map_Gallery/Personal_Learning_Environment

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • otwarty dostęp (open source),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
   • wymagania: 13 MB wolnego miejsca na dysku, Java Runtime Environment 1.4, minimum 512 MB wolnej pamięci na dysku.
   • FAQ: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Asked_questions
   ukryj


 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  rozwiń
 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna