Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  zwiń
  1. publikowanie plików audio i video

   Serwis YouTube stanowi obecnie najbardziej rozpowszechnioną na świecie internetową społeczność wideo. Nie jest to jednak jedyny serwis tego typu, istnieją serwisy wideo dedykowane specjalnie określonym dziedzinom, w tym edukacji - TeacherTube czy nauce – Scivee. W przypadku Scivee (www.scivee.tv) naukowcy mogą publikować filmy a także materiały promujące ich nowe osiągnięcia. Do każdego filmu powinny być dołączone artykuły, do których odwołuje się autor. Popularnością cieszy się także serwis TED (www.ted.com), który można określić jako darmowa konferencja online - wystąpienia znaczących ludzi, mających do przekazania istotne treści, rejestrowane są na całym świecie a następnie publikowane w serwisie.

   TeacherTube

   <darmowa> <saas>

   To serwis do publikacji filmów edukacyjnych i szkoleniowych, skupia społeczność nauczycieli różnych szczebli edukacji. Oprócz filmów serwis również umożliwia publikowanie plików audio, dokumentów, zdjęć, tworzenie kanałów tematycznych. Zawiera także blogi edukacyjne oraz otwarte zasoby dedykowane dla nauczycieli (szablony, plany lekcji, kalendarze, książki).

   więcej

   TeacherTube

   <darmowa> <saas>

   To serwis do publikacji filmów edukacyjnych i szkoleniowych, skupia społeczność nauczycieli różnych szczebli edukacji. Oprócz filmów serwis również umożliwia publikowanie plików audio, dokumentów, zdjęć, tworzenie kanałów tematycznych. Zawiera także blogi edukacyjne oraz otwarte zasoby dedykowane dla nauczycieli (szablony, plany lekcji, kalendarze, książki).

   Adres www

   http://www.teachertube.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Nagranie lekcji matematyki:
    http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=204&title= Basic_Math__Lesson_3___Operations_on_Numbers____Part_4
   • Kanał tutoriali
    http://teachertube.com/videoList.php?pg=videonew&cid=23
   • Kanał Amerykańskiego Instytutu Edukacji Historycznej
    http://teachertube.com/videoList.php?pg=videonew&cid=31

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • FAQ: http://www.teachertube.com/staticPage.php?pg=help
   ukryj

   YouTube

   <darmowa> <saas> <polska>

   Najpopularniejsza na świecie internetowa społeczność wideo, która umożliwia milionom ludzi odkrywanie, oglądanie i udostępnianie stworzonych przez nich filmów wideo. Możliwe jest ograniczenie dostępu do publikowanych filmów (dostęp dla wybranych użytkowników lub stworzenie unikalnego linku do filmu który rozsyłany jest do wybranych osób). Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostego edytora filmów. YouTube oferuje użytkownikom forum, dzięki któremu mogą się komunikować i inspirować, oraz platformę dystrybucji przeznaczoną dla autorów oryginalnych prac.

   więcej

   YouTube

   <darmowa> <saas> <polska>

   Najpopularniejsza na świecie internetowa społeczność wideo, która umożliwia milionom ludzi odkrywanie, oglądanie i udostępnianie stworzonych przez nich filmów wideo. Możliwe jest ograniczenie dostępu do publikowanych filmów (dostęp dla wybranych użytkowników lub stworzenie unikalnego linku do filmu który rozsyłany jest do wybranych osób). Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostego edytora filmów. YouTube oferuje użytkownikom forum, dzięki któremu mogą się komunikować i inspirować, oraz platformę dystrybucji przeznaczoną dla autorów oryginalnych prac.

   Adres www

   http://www.youtube.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Youtube edu
    Istnieje specjalna kategoria w ramach Youtube – Youtube edu, gdzie publikowane są filmy edukacyjne oraz tworzone kanały dedykowane. Swoje kanały posiadają takie ośrodki naukowe jak np. Harvard, UC Berkeley.
    http://www.youtube.com/education
   • Pełne wykłady na video na Uniwersytecie Kalifornijskim
    Uniwersytet Kalifornijski publikuje wykłady w całości, nagrane podczas kursów realizowanych w Uniwersytecie.
    http://www.youtube.com/ucla

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • FAQ: http://www.google.com/support/youtube/bin/static.py?p=homepage&page=start.cs&hl=pl_PL
   ukryj


  2. publikowanie fotografii

   Przykładem może być serwis Flicr zawierający 2 billiony zdjęć, spośród których około 60 mln jest udostępnianych na otwartych licencjach. Istnieje kilka narzędzi ułatwiających wyszukiwanie zasobów ze względu na rodzaj licencji, są także wyszukiwarki dedykowane specjalnie zasobom otwartym:

   • FlickrCC (http://flickrcc.bluemountains.net/)
   • Search Creative Commons (http://search.creativecommons.org/).

   Picasa

   <darmowa> <polska>

   Umożliwia publikowanie zdjęć w internecie i tworzenie albumów internetowych, które można później przeglądać jako pokazy slajdów. Serwis pozwala także lokalizować zdjęcia na mapie świata oraz odtwarzać filmy. Zdjęcia i albumy mogą być dostępne tylko dla wybranych osób bądź publikowane bez zabezpieczeń. Dzięki funkcjom edycyjnym Picasy można projektować kolaże, tworzyć filmy wideo z pokazami slajdów, dodawać tekst.

   więcej

   Picasa

   <darmowa> <polska>

   Umożliwia publikowanie zdjęć w internecie i tworzenie albumów internetowych, które można później przeglądać jako pokazy slajdów. Serwis pozwala także lokalizować zdjęcia na mapie świata oraz odtwarzać filmy. Zdjęcia i albumy mogą być dostępne tylko dla wybranych osób bądź publikowane bez zabezpieczeń. Dzięki funkcjom edycyjnym Picasy można projektować kolaże, tworzyć filmy wideo z pokazami slajdów, dodawać tekst.

   Adres www

   http://picasa.google.com/index.html

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Galeria szkolna
    Prezentuje udokumentowane wydarzenia szkolne, takie jak: konkurs poezji, jasełka, otwarcie orlika, swój katalog ma także samorząd. Uczniowie mają możliwość komentowania galerii.
    http://picasaweb.google.co.uk/zs2elk

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://picasa.google.com/thanks.html
   • prezentacja: http://www.youtube.com/watch?v=gYO2uhrIZJ4&feature=player_embedded
   • pomoc: http://picasa.google.com/support/
   ukryj

   Flickr

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis przeznaczony do publikowania zdjęć (także filmów wideo), umożliwia ich porządkowanie i edytowanie. Możliwe jest także publikowanie zdjęć wprost z telefonu komórkowego. Dostępne są funkcje umieszczania komentarzy, notatek, zaznaczania ulubionych elementów, zapraszania znajomych do komentowania oraz tagowanie. Znalezione w serwisie zdjęcia i filmy można w prosty sposób publikować na portalach społecznościowych. Flickr powiązany jest także z serwisem Picnic, pozwalającym na bardziej złożoną edycję zdjęć.

   więcej

   Flickr

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis przeznaczony do publikowania zdjęć (także filmów wideo), umożliwia ich porządkowanie i edytowanie. Możliwe jest także publikowanie zdjęć wprost z telefonu komórkowego. Dostępne są funkcje umieszczania komentarzy, notatek, zaznaczania ulubionych elementów, zapraszania znajomych do komentowania oraz tagowanie. Znalezione w serwisie zdjęcia i filmy można w prosty sposób publikować na portalach społecznościowych. Flickr powiązany jest także z serwisem Picnic, pozwalającym na bardziej złożoną edycję zdjęć.

   Adres www

   http://www.flickr.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Digital storytelling
    Studenci/uczniowie mogą tworzyć historie dodając komentarze do opublikowanych obrazów. Fotografie mogą być również oznaczane tagami geograficznymi, co pozwala na zlokalizowanie pochodzenia danej fotografii. Pozwala to także na tworzenie wirtualnych wycieczek i umożliwia urozmaicenie prezentacji studentów. Inne zastosowania to: tworzenie dokumentacji wydarzeń szkolnych, obrazkowe e-portfolio, ilustrowanie poezji i esejów.
    http://www.jakesonline.org/flickrinclassroom.pdf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: również na starsze modele telefonów,
   • tutorial: http://www.flickr.com/tour/
   • FAQ: http://www.flickr.com/help/faq/
   • powiązany z serwisem Picnic (http://www.picnik.com/ ), dzięki któremu można edytować i optymalizować zdjęcia, tworzyć kolaże i pokazy slajdów. Edytowanie zdjęć możliwe także bez rejestracji.
   • pomoc serwisu Picnic: http://www.google.com/support/picnik/?hl=en
   ukryj

   Panoramio

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Stworzona przez Google foto-witryna, w której każdy użytkownik może zamieszczać własne zdjęcia oraz zaznaczać na mapie miejsca, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Dostępny jest także system tagów i możliwość komentowania zdjęć. Zweryfikowane przez administratora zdjęcia mogą zostać umieszczone w powiązanej aplikacji Google Earth.

   więcej

   Panoramio

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Stworzona przez Google foto-witryna, w której każdy użytkownik może zamieszczać własne zdjęcia oraz zaznaczać na mapie miejsca, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Dostępny jest także system tagów i możliwość komentowania zdjęć. Zweryfikowane przez administratora zdjęcia mogą zostać umieszczone w powiązanej aplikacji Google Earth.

   Adres www

   http://www.panoramio.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Eksplorowanie Ziemi z Panoramio
    Serwis może przydać się w wizualizacji wielu miejsc na Ziemi.
    http://www.speedofcreativity.org/2008/09/24/visually-exploring-earth-with-panoramio/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://googlemobile.blogspot.com/2009/10/upload-photos-to-panoramio-straight.html
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=fpzvT_t53pM
   • pomoc: http://www.panoramio.com/help
   ukryj


  3. publikowanie slajdów i prezentacji

   Serwisy pozwalające na publikowanie prac w postaci prezentacji bądź innych dokumentów stanowią duży potencjał dla edukacji. W bibliotekach takich zasobów odnaleźć można wartościowe treści publikowane przez specjalistów z całego świata. Związane jest to także z rozwijającym się trendem otwartości i dzielenia się zasobami edukacyjnymi. Publikowanie materiałów dydaktycznych dla studentów czy uczniów może przyspieszyć proces kształcenia i pomóc w uzupełnianiu zajęć stacjonarnych. Dostępne w serwisach opcje komentowania i oceniania mogą pomóc w udoskonalaniu prac i materiałów, kształtować krytyczne myślenie oraz przyczynić się do konstruktywnych dyskusji na temat publikowanych dokumentów.

   Slideshare

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Popularny serwis oferujący możliwość publikowania prezentacji w formie slajdów. Prezentacje mogą być wzbogacone o materiał dźwiękowy (serwis zawiera narzędzie do synchronizacji nagrań dźwiękowych i slajdów – slidecasty, można także zamieszczać filmy z Youtube w swojej prezentacji jako jeden ze slajdów), istnieje również możliwość publikowania filmów oraz dokumentów. Synchronizacja z LinkedIn – możliwość publikowania slajdów przez konto w LinkedIn. Panel z odnośnikami do serwisów społecznościowych pozwala na szybkie publikowanie odnalezionych materiałów na swoim koncie np. na Facebooku czy Bloggerze. Serwis umożliwia także tworzenie własnych kanałów tematycznych.

   więcej

   Slideshare

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Popularny serwis oferujący możliwość publikowania prezentacji w formie slajdów. Prezentacje mogą być wzbogacone o materiał dźwiękowy (serwis zawiera narzędzie do synchronizacji nagrań dźwiękowych i slajdów – slidecasty, można także zamieszczać filmy z Youtube w swojej prezentacji jako jeden ze slajdów), istnieje również możliwość publikowania filmów oraz dokumentów. Synchronizacja z LinkedIn – możliwość publikowania slajdów przez konto w LinkedIn. Panel z odnośnikami do serwisów społecznościowych pozwala na szybkie publikowanie odnalezionych materiałów na swoim koncie np. na Facebooku czy Bloggerze. Serwis umożliwia także tworzenie własnych kanałów tematycznych.

   Adres www

   http://www.slideshare.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Publikowanie wykładów
    http://www.slideshare.net/Toomasz/presentations

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp także w wersji mobilnej: iPad/iPhone/Android - przeglądanie slajdów, przesyłanie maili, publikowanie poprzez Facebook i Twitter,
   • pomoc: http://www.slideshare.net/help
   ukryj

   Scribd

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis umożliwia publikowanie dokumentów w formatach m.in. PDF, Word, PowerPoint i udostępnianie ich największej społeczności czytelników w Sieci. Zamieszczone materiały można przeglądać i czytać, komentować, pobierać na dysk oraz przesyłać na urządzenia mobilne. Przeglądanie materiałów ułatwia przyjazny interfejs. Autorzy materiałów mogą także zarabiać na udostępnianiu plików w tym serwisie, dlatego nie wszystkie materiały są dostępne za darmo. Zasoby pogrupowane są w kategorie i dzięki czemu łatwiej odnaleźć publikację z zakresu który nas interesuje, nie tylko indywidualne dokumentu ale także książki i publikacje naukowe. Możliwość zalogowania poprzez autoryzację loginu z serwisu Facebook.

   więcej

   Scribd

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis umożliwia publikowanie dokumentów w formatach m.in. PDF, Word, PowerPoint i udostępnianie ich największej społeczności czytelników w Sieci. Zamieszczone materiały można przeglądać i czytać, komentować, pobierać na dysk oraz przesyłać na urządzenia mobilne. Przeglądanie materiałów ułatwia przyjazny interfejs. Autorzy materiałów mogą także zarabiać na udostępnianiu plików w tym serwisie, dlatego nie wszystkie materiały są dostępne za darmo. Zasoby pogrupowane są w kategorie i dzięki czemu łatwiej odnaleźć publikację z zakresu który nas interesuje, nie tylko indywidualne dokumentu ale także książki i publikacje naukowe. Możliwość zalogowania poprzez autoryzację loginu z serwisu Facebook.

   Adres www

   http://www.scribd.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Opublikowany program zajęć na studiach
    http://www.scribd.com/doc/12863172/Przedsiebiorczosc-MSM-Program
   • Materiały edukacyjne zamieszczane na profilu szkoły w serwisie Scribd
    http://www.scribd.com/zsaio
   • Podręcznik Hadronic Mathematics 4
    http://www.scribd.com/doc/25378708/Hadronic-Mathematics-4

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • dostęp mobilny: http://www.scribd.com/developers/api?method_name=OpenPlatform
   • tutorial: http://www.scribd.com/developers/api?method_name=Tutorials
   • FAQ: http://support.scribd.com/forums/33626-getting-started-guides
   ukryj


 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  rozwiń

Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  rozwiń
 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  rozwiń
 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna