Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  rozwiń
 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  rozwiń

Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  zwiń
  1. poczta e-mail

   Poczta internetowa jest obecnie szeroko rozpowszechniona, użytkownicy internetu często posiadają konta pocztowe w kilku domenach. W poniższym opracowaniu znaczną część prezentowanych narzędzi stanowią aplikacje stworzone przez Google, do których dostęp zwykle możliwy jest dzięki jednemu loginowi (adres e-mail w domenie Gmail), zatem zaprezentowany został tylko jeden przykład narzędzia pocztowego, którym jest właśnie Gmail.

   Gmail

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Bezpieczna skrzynka e-mail o dużej pojemności (7 GB), posiada wydajny filtr spamu i wyszukiwarkę wiadomości. Skrzynka posiada wbudowany czat: tekstowy, głosowy i wideo (Google Talk). Wiadomości mogą być porządkowane dzięki etykietom i filtrom oraz grupowane w wątki – cała korespondencja na dany temat łączona jest w zbiór, co znacznie ułatwia zapoznanie się z pełną treścią „rozmowy”, niezależnie od liczby osób, które w niej uczestniczyły.

   więcej

   Gmail

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Bezpieczna skrzynka e-mail o dużej pojemności (7 GB), posiada wydajny filtr spamu i wyszukiwarkę wiadomości. Skrzynka posiada wbudowany czat: tekstowy, głosowy i wideo (Google Talk). Wiadomości mogą być porządkowane dzięki etykietom i filtrom oraz grupowane w wątki – cała korespondencja na dany temat łączona jest w zbiór, co znacznie ułatwia zapoznanie się z pełną treścią „rozmowy”, niezależnie od liczby osób, które w niej uczestniczyły.

   Adres www

   http://gmail.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Gmail jest tym co studenci znają i czego chcą używać
    25% studentów Uniwersytetu Clemson przesyłała swoje e-maile z poczty uniwersyteckiej na konta Gmail uznając go za bardziej wiarygodny, oferujący więcej miejsca i łatwiej dostępny.
    http://arstechnica.com/business/news/2007/08/gmail-adoption-driving-google-apps.ars
   • • Szkolna poczta gmailowa w Brown Alpert Medical School
    Przekazywanie ważnych informacji na temat zajęć, pomocy finansowej, pomocy lekarskiej.
    http://med.brown.edu/admissions/class-of-2014/gmail

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/mobile/mail/index.html
   • tutorial: http://mail.google.com/mail/help/intl/pl/about.html
   • pomoc: http://mail.google.com/support/?ctx=about&hl=pl
   ukryj


  2. czat

   Internetowe pogawędki w czasie rzeczywistym mogą mieć także zastosowanie w edukacji. Obecnie aplikacje pozwalające czatować często umożliwiają również komunikację głosową, a także łączenie się poprzez przekaz wideo. Proste narzędzia do czatowania wbudowane są także do licznych serwisów społecznościowych.

   Skype

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pozwala na komunikowania się w czasie rzeczywistym za pomocą błyskawicznych wiadomości tekstowych oraz głosowych, w tym także darmowych rozmów wideo i telekonferencji. Możliwe jest również prowadzenie za pośrednictwem Skype’a rozmów telefonicznych z osobami, które korzystają z telefonów stacjonarnych.

   więcej

   Skype

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pozwala na komunikowania się w czasie rzeczywistym za pomocą błyskawicznych wiadomości tekstowych oraz głosowych, w tym także darmowych rozmów wideo i telekonferencji. Możliwe jest również prowadzenie za pośrednictwem Skype’a rozmów telefonicznych z osobami, które korzystają z telefonów stacjonarnych.

   Adres www

   http://www.skype.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Kursy językowe poprzez Skype
    Liczne szkoły językowe wzbogacają swoją ofertę wprowadzając możliwość nauki języka online. Konwersacje pomiędzy nauczycielem i uczniami odbywają się właśnie za pośrednictwem Skype’a. Szkoły mogą w ten sposób docierać do uczniów z różnych krajów. Na podobnych zasadach powadzone są także korepetycje z różnych przedmiotów.
    http://edoo.pl/
    http://www.kursy-online.pl/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/
   • zakładanie konta: https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading
   • dostęp mobilny (wiele rodzajów telefonów): http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-mobile/?cm_mmc=m105
   • wymagania: połączenie internetowe, głośniki/ słuchawki, kamera internetowa (do rozmów wideo)
   • pomoc: https://support.skype.com/
   ukryj

   Gadu-gadu

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pierwszy polski komunikator internetowy – powstał 10 lat temu. Jest to proste i wygodne narzędzie umożliwiające komunikację przez internet – obecnie nie tylko za pomocą wiadomości tekstowych ale także głosowych i wideo, pozwala także na przesyłanie plików. W aktualnej wersji Gadu Gadu zintegrowane jest z licznymi dodatkowymi aplikacjami, takim jak: radio internetowe, gry, portal informacyjny, poczta GG, czy możliwość umieszczenia na własnej stronie kontaktu poprzez GG – każdy kto wejdzie na taką stronę może od razu połączyć się, nawet bez logowania, z osobą odpowiedzialną za stronę.

   więcej

   Gadu-gadu

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Pierwszy polski komunikator internetowy – powstał 10 lat temu. Jest to proste i wygodne narzędzie umożliwiające komunikację przez internet – obecnie nie tylko za pomocą wiadomości tekstowych ale także głosowych i wideo, pozwala także na przesyłanie plików. W aktualnej wersji Gadu Gadu zintegrowane jest z licznymi dodatkowymi aplikacjami, takim jak: radio internetowe, gry, portal informacyjny, poczta GG, czy możliwość umieszczenia na własnej stronie kontaktu poprzez GG – każdy kto wejdzie na taką stronę może od razu połączyć się, nawet bez logowania, z osobą odpowiedzialną za stronę.

   Adres www

   http://www.gadu-gadu.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Konsultacje online na GG
    W trakcie tworzenia prac z biologii uczniowie mieli możliwość konsultowania się z nauczycielem na temat tworzonego projektu.
    http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/pdp/iszkola/pdp1534/Multimedia/Wykorzystanie komputera na lekcjach biologii.doc

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: (wiele rodzajów telefonów): http://mobilne.gadu-gadu.pl/
   • zakładanie konta: https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading
   • dostęp mobilny (wiele rodzajów telefonów): http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-mobile/?cm_mmc=m105
   • wymagania: procesor: zalecany co najmniej Pentium III 800 MHz, pamięć RAM: zalecane co najmniej 512MB, wolne miejsce na dysku twardym: zalecane co najmniej 80MB, system operacyjny: Windows XP/ Windows Vista / Windows 7
   • pomoc: http://komunikator.gadu-gadu.pl/pomoc
   ukryj

   Google Talk

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Komunikator internetowy, pozwalający na komunikowanie się w czasie rzeczywistym przez internet za pomocą wiadomości tekstowych. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość przesyłania plików, pocztę głosową oraz rozmowy głosowe. Zintegrowane jest z pocztą Gmail, dzięki czemu wiadomość przesłana do użytkownika będącego w trybie offline dociera do niego w postaci wiadomości pocztowej w ramach Gmail. Google Talk umożliwia także komunikację grupową – jednocześnie z kilkoma osobami.

   więcej

   Google Talk

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Komunikator internetowy, pozwalający na komunikowanie się w czasie rzeczywistym przez internet za pomocą wiadomości tekstowych. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość przesyłania plików, pocztę głosową oraz rozmowy głosowe. Zintegrowane jest z pocztą Gmail, dzięki czemu wiadomość przesłana do użytkownika będącego w trybie offline dociera do niego w postaci wiadomości pocztowej w ramach Gmail. Google Talk umożliwia także komunikację grupową – jednocześnie z kilkoma osobami.

   Adres www

   http://www.google.com/talk/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Google Talk dla e-learningu
    Omawianie pracy studenta.
    http://docpam.blogspot.com/2007/06/google-talk.html
   • Google Talk w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
    http://spigksw.pl/nowosc

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174816
   • przewodnik : http://services.google.com/apps/resources/overviews/welcome/topicTalk/
   • pomoc: http://www.google.com/support/talk/?hl=en
   ukryj


  3. wideokonferencje i narzędzia do interaktywnej współpracy w czasie rzeczywistym

   Wideokonferencje są łatwo dostępne i mogą być przeprowadzane dzięki aplikacjom internetowym, bez konieczności zakupu drogiego oprogramowania. Ten element jest ważny z perspektywy zdalnej edukacji i związanych z nią ograniczeniami w kontaktach bezpośrednich między nauczycielem a uczniem/studentem. Możliwość zobaczenia się nawzajem dzięki kamerze internetowaj może w pewien sposób rekompensować brak kontaktu bezpośredniego. Nowoczesne aplikacje zaprojektowane specjalnie do celów edukacyjnych pozwalają na tworzenie wirtualnych klas, które oprócz funkcji wideokonferencji posiadają dodatkowe opcje wspomagające pracę podczas zajęć, jak np. wirtualna tablica, możliwość omawiania prezentacji na żywo, komentowanie tego, co pojawia się na ekranie, wspólne edytowanie dokumentów.

   Wiziq

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Program WiZiQ zapewnia możliwość dzielenia ekranu i pulpitu, rejestracji sesji do późniejszego przeglądania, dzielenia się nagraniami w serwisie Youtube. Ważnym elementem jest interaktywna tablica, na której uczestnicy lekcji mogą wspólnie pracować, jeśli nauczyciel nada im odpowiednie uprawnienia. WiZiQ stworzony został specjalnie do prowadzenia różnego typu lekcji i przeznaczony jest dla współpracy nauczyciel-student. Aplikacja pozwala nauczycielom i studentom przeszukiwać wcześniej nagrane spotkania i bazy kursów innych nauczycieli. Nauczyciel może upublicznić swoje wykłady, za lekcje realizowane w ten sposób może pobierać opłaty. Nie wszystkie wykłady są udostępniane publicznie.

   więcej

   Wiziq

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Program WiZiQ zapewnia możliwość dzielenia ekranu i pulpitu, rejestracji sesji do późniejszego przeglądania, dzielenia się nagraniami w serwisie Youtube. Ważnym elementem jest interaktywna tablica, na której uczestnicy lekcji mogą wspólnie pracować, jeśli nauczyciel nada im odpowiednie uprawnienia. WiZiQ stworzony został specjalnie do prowadzenia różnego typu lekcji i przeznaczony jest dla współpracy nauczyciel-student. Aplikacja pozwala nauczycielom i studentom przeszukiwać wcześniej nagrane spotkania i bazy kursów innych nauczycieli. Nauczyciel może upublicznić swoje wykłady, za lekcje realizowane w ten sposób może pobierać opłaty. Nie wszystkie wykłady są udostępniane publicznie.

   Adres www

   http://www.wiziq.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Biologia online
    Materiały dydaktyczne z zakresu biologii.
    http://www.wiziq.com/polishbiology
   • Zajęcia przez internet, w których uczestniczą osoby z całego świata
    Na stronie można wyszukać kursy z rozmaitych dziedzin, które przeprowadzane są przez osoby z całego świata. W niektórych z nich można uczestniczyć bepłatnie
    http://www.wiziq.com/classes/

   Dodatkowe informacje

   • w wersji podstawowej całkowicie darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player
   • prezentacja: http://www.wiziq.com/students-tour
   • przewodnik: http://www.wiziq.com/tutorial/38202-Jak-uzywac-WiZiQ
   • pomoc: http://www.wiziq.com/help/
   ukryj


  4. blogi, mikroblogi

   Blog to rodzaj strony internetowej, na której autor publikuje chronologicznie wpisy, „dziennik prowadzony przez internautę na stronach WWW” (słownik PWN). Blog charakteryzuje się:

   • wpisami wyświetlanymi chronologicznie - najczęściej od najnowszego,
   • systemem archiwizacji wpisów,
   • możliwością komentowania wpisów przez czytelników,
   • zestawem linków, które autor może polecać (blogi innych autorów lub innego rodzaju strony WWW, tradycyjnie umieszczane w bocznej kolumnie),
   • wpisami, które mogą zawierać zarówno tekst, jak i zdjęcia czy filmy.

   Słowo ”blog” pochodzi od angielskiego wyrażenia web log – „dziennik internetowy”.

   Mikroblogi – to serwisy, które umożliwiają tworzenie krótkich wpisów (do 140 - 160 znaków) i emitowanie ich w czasie rzeczywistym. Treści wpisu mogą być prezentowane w formie tekstu, obrazów a nawet krótkich filmów. Mikroblog pozwala na bieżąco aktualizować informacje, które w danym momencie absorbują inne osoby. Daje możliwość stałego kontaktu z innymi. Użytkownicy mogą śledzić wzajemnie swoje wpisy oraz komentować je. Niektóre portale społecznościowe udostępniają usługę mikroblogu w ramach swojego serwisu (Np. Nasza-Klasa - Śledzik)

   Blogger

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Do logowania się na Bloggerze używane jest konto Google, dające także dostęp do innych usług: Gmail, iGoogle itd. Szybkie zakładanie bloga dla posiadaczy kont pocztowych Gmail. Obecnie dostępny jest w 41 językach. Możliwość zarabiania poprzez umieszczanie reklam AdSense. Możliwość dodawania gadżetów jak np. ankiety, pokazy slajdów. Utworzenie i prowadzenie bloga jest proste, system posiada intuicyjny interfejs oraz wiele gotowych projektów szablonów.

   więcej

   Blogger

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Do logowania się na Bloggerze używane jest konto Google, dające także dostęp do innych usług: Gmail, iGoogle itd. Szybkie zakładanie bloga dla posiadaczy kont pocztowych Gmail. Obecnie dostępny jest w 41 językach. Możliwość zarabiania poprzez umieszczanie reklam AdSense. Możliwość dodawania gadżetów jak np. ankiety, pokazy slajdów. Utworzenie i prowadzenie bloga jest proste, system posiada intuicyjny interfejs oraz wiele gotowych projektów szablonów.

   Adres www

   http://www.blogger.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Blogowanie w szkole
    Pomysły na wykorzystanie bloga w szkole: tworzenie grup projektowych, ePortfolio, gazetki szkolne, strony klasowe, pisanie kreatywne, pytania i komentarze.
    http://www.slideshare.net/dannynic/blogging-in-schools-presentation

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: (iPhone, iPod Touch, smartphone)
   • tutorial: http://www.blogger.com/tour_start.g
   • FAQ: http://www.google.com/support/blogger/?hl=pl
   ukryj

   Edublogs

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Przeznaczony wyłącznie dla celów edukacji, zapewnione wsparcie techniczne i dostęp do ogólnodostępnego forum edublogs, wbudowana opcja wiki, niedostępny dla innych blogów. Swoje blogi w tym serwisie posiadają m.in. Stanford University, Cornell University.

   więcej

   Edublogs

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Przeznaczony wyłącznie dla celów edukacji, zapewnione wsparcie techniczne i dostęp do ogólnodostępnego forum edublogs, wbudowana opcja wiki, niedostępny dla innych blogów. Swoje blogi w tym serwisie posiadają m.in. Stanford University, Cornell University.

   Adres www

   http://edublogs.org/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 10 pomysłów na wykorzystanie Edublogs w kształceniu
    http://edublogs.org/10-ways-to-use-your-edublog-to-teach/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy do 20 MB,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://help.edublogs.org/user-guide/
   • FAQ: http://help.edublogs.org/
   ukryj

   Wordpress

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kolejne środowisko do tworzenia blogów, wygodne i proste w obsłudze, z wbudowanymi licznymi szablonami graficznymi. Pomoc techniczna dostępna 24/7. System statystyk umożliwia śledzenie liczby wejść na blog, skąd pochodzą czytelnicy i który wpis jest najbardziej popularny.

   więcej

   Wordpress

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kolejne środowisko do tworzenia blogów, wygodne i proste w obsłudze, z wbudowanymi licznymi szablonami graficznymi. Pomoc techniczna dostępna 24/7. System statystyk umożliwia śledzenie liczby wejść na blog, skąd pochodzą czytelnicy i który wpis jest najbardziej popularny.

   Adres www

   http://wordpress.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jak wykorzystywać blog w klasie?
    Blog edukacyjny, który zawiera przykłady zastosowań narzędzi internetowych w kształceniu. Autor dzieli się swoją wiedzą, udziela wskazówek, zaprasza także innych edukatorów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i edytowania m. in wspólnych map matematycznych (nauczyciele zaznaczają na mapie obiekt lub miejsce i tworzą pytania bądź zadania dla uczniów, zadania nawiązują do danego miejsca: „Pas startowy w Madrycie ma długość ok. 4350m. Samolot Boeing 747 ma długość 75m. Jak dużo samolotów może ustawić się jeden za drugim na całej długości pasa”.
    http://edte.ch/blog/interesting-ways/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja polska http://pl.wordpress.com/,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: BlackBerry, Android, iPhone,
   • pomoc: http://en.support.wordpress.com/
   ukryj

   Twitter

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Nazwa serwisu pochodzi od angielskiego słowa twitter, które oznacza świergot, ćwierkanie. Jest to najpopularniejszy serwis mikroblogowy na świecie, pozwala na publikowanie krótkich wpisów (twittów), maksymalnie do 140 znaków. Wykorzystywany jest do przekazywania krótkich komunikatów – często wykorzystywany też przez instytucje i firmy do zainteresowania określonym wydarzeniem lub usługą. Serwis oferuje możliwość zamieszczania i śledzenia wpisów za pomocą urządzeń mobilnych lub aplikacji zewnętrznych, posiada dodatkowe usprawnienia np. pozwalające na prezentowanie zdjęć, czy PollyTrade do zakupów w Internecie.

   więcej

   Twitter

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Nazwa serwisu pochodzi od angielskiego słowa twitter, które oznacza świergot, ćwierkanie. Jest to najpopularniejszy serwis mikroblogowy na świecie, pozwala na publikowanie krótkich wpisów (twittów), maksymalnie do 140 znaków. Wykorzystywany jest do przekazywania krótkich komunikatów – często wykorzystywany też przez instytucje i firmy do zainteresowania określonym wydarzeniem lub usługą. Serwis oferuje możliwość zamieszczania i śledzenia wpisów za pomocą urządzeń mobilnych lub aplikacji zewnętrznych, posiada dodatkowe usprawnienia np. pozwalające na prezentowanie zdjęć, czy PollyTrade do zakupów w Internecie.

   Adres www

   http://www.twitter.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Twitter in Hell
    W University Laboratory High School, Illinois nauczyciel Steve Rayburn aby zaangażować uczniów w czytanie Boskiej komedii poprosił aby przy pomocy Twittera opisywali każdy poziom piekła, tak jakby pisał to Dante do swojej ukochanej Beatrice.
    http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6647718.html
   • Twitter Experiment
    Monika Rankin, profesor historii przez rok realizowała „Eksperyment Twitter” podczas swoich zajęć na uczelni. Ponad 300 studentów poprzez Twittera przesyłało informacje organizacyjne, zagadnienia do omówienia, prowadziło dyskusje, zadawało pytania. Do każdych zajęć przypisany był odrębny hashtag, studentom łatwiej było odnaleźć właściwy i zindeksować. Podczas zajęć na żywo wszystkie wpisy wyświetlane były na dużym ekranie projektora, aby każdy mógł je widzieć.
    http://www.politicsdaily.com/2009/7/17/twitter-101-social-medias-move-to-college-classrooms/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://support.twitter.com/groups/34-mobile
   • wymagania: Flash Player,
   • pomoc: http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics
   ukryj

   Blip

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Najpopularniejsza polska wersja mikrobloga. Nazwa BLIP to akronim pochodzący od słów: bardzo lubię informować przyjaciół.

   więcej

   Blip

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Najpopularniejsza polska wersja mikrobloga. Nazwa BLIP to akronim pochodzący od słów: bardzo lubię informować przyjaciół.

   Adres www

   http://blip.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Popularyzowanie edukacji otwartej
    Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Jej celem jest popularyzowanie idei edukacji otwartej w Polsce.
    http://koed.blip.pl/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny:
   • tutorial: http://blip.pl/biznes/
   • FAQ: http://blip.pl/pages/help
   ukryj

   Edmodo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Rozbudowana aplikacja, której rdzeniem jest mikroblog stworzony specjalnie do celów edukacyjnych. Umożliwia tworzenie prywatnych kont. Konta są zabezpieczone – nie ma możliwości publikowania treści otwartych dla wszystkich użytkowników portalu. Krótkie wiadomości publikowane są w centralnej części strony i mogą zawierać linki oraz załączniki. Program zawiera wirtualny dziennik, kalendarz, oraz możliwość tworzenia krótkich testów. Umożliwia monitorowanie aktywności studentów.

   więcej

   Edmodo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Rozbudowana aplikacja, której rdzeniem jest mikroblog stworzony specjalnie do celów edukacyjnych. Umożliwia tworzenie prywatnych kont. Konta są zabezpieczone – nie ma możliwości publikowania treści otwartych dla wszystkich użytkowników portalu. Krótkie wiadomości publikowane są w centralnej części strony i mogą zawierać linki oraz załączniki. Program zawiera wirtualny dziennik, kalendarz, oraz możliwość tworzenia krótkich testów. Umożliwia monitorowanie aktywności studentów.

   Adres www

   http://www.edmodo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wspomaganie lekcji angielskiego
    Queensland Australia, wykorzystanie aplikacji do wspomagania lekcji angielskiego w szkole podstawowej. Uczniowie publikowali własne rymowanki, jako uzupełnienie zajęć o rymach.
    http://blog.edmodo.com/2009/08/13/one-teachers-edmodo-experience-with-a-student/
   • Badanie efektywności Edmodo i wpływu aplikacji na zaangażowanie i wyniki studentów.
    http://www.scribd.com/doc/27372047/Edmodo-Research

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPhone, iPod Touch, smart phone (http://www.edmodo.com/m/),
   • tutorial: http://www.edmodo.com/guide/
   ukryj

   Google Buzz

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Jest rodzajem mikrobloga lecz umożliwia publikowanie większej liczby znaków niż 140. Jest zintegrowany ze skrzynką odbiorczą Gmail, komentarze trafiają do tej właśnie skrzynki odbiorczej. Tworzy miniatury zdjęć przy postach, które następnie można oglądać na pełnym ekranie. Obsługuje takie witryny jak: Twitter, Flickr, Czytnik Google i Picasa. Wysoki poziom zabezpieczenia.

   więcej

   Google Buzz

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Jest rodzajem mikrobloga lecz umożliwia publikowanie większej liczby znaków niż 140. Jest zintegrowany ze skrzynką odbiorczą Gmail, komentarze trafiają do tej właśnie skrzynki odbiorczej. Tworzy miniatury zdjęć przy postach, które następnie można oglądać na pełnym ekranie. Obsługuje takie witryny jak: Twitter, Flickr, Czytnik Google i Picasa. Wysoki poziom zabezpieczenia.

   Adres www

   http://www.google.com/buzz?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 7 sposobów na wykorzystanie Buzz w edukacji
    Nauczyciele mogą prowadzić konwersacje z wybranymi studentami, mogą tworzyć grupy i zachęcić studentów do dzielenia się zasobami.
    http://www.learningsolutionsmag.com/articles/418/seven-possible-ways-to-use-google-buzz-for-education
   • Publiczny profil Buzz nauczyciela grafiki i metodyka nauczania
    http://www.google.com/profiles/vestjeremy#buzz

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/intl/pl/mobile/buzz/
   • tutorial: http://groups.google.com/intl/pl/googlegroups/tour3/page2.html
   • prezentacja: http://www.youtube.com/watch?v=yi50KlsCBio&cc_load_policy=1&hl=pl
   • pomoc: http://mail.google.com/support/bin/topic.py?topic=27291&ctx=buzz&hl=pl
   ukryj


 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  rozwiń
 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  rozwiń
 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna