Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  rozwiń
 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  rozwiń

Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  rozwiń
 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  zwiń
  1. mapy, wizualizacja przestrzeni

   Internetowe mapy mogą być efektywnym narzędziem do edukacji - ułatwiają lokalizację obiektów, umożliwiają wizualizację przestrzeni i przekazywanie informacji o świecie. Oprócz map topograficznych, dostępne są także mapy satelitarne oraz lokalizatory, pozwalające na umiejscowienie w przestrzeni danego obiektu. Do zajęć związanych z orientacją w terenie można wykorzystywać także GPS (Global Positioning System), który jest systemem nawigacyjnym umożliwiającym określenie położenia dzięki sygnałowi przesyłanemu przez satelity. Dostępny coraz powszechniej w nowoczesnych telefonach komórkowych staje się nie tylko użyteczną pomocą w podróży ale także przydatnym narzędziem dydaktycznym.

   Mapy Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To serwis pozwalający na przeszukiwanie map całego świata poprzez przeglądarkę internetową. Mapy dostępne są również w postaci zdjęć satelitarnych. Nawigowanie po mapie jest bardzo proste – możliwe jest szybkie przybliżanie i oddalanie wybranych miejsc na mapie. Serwis połączony z wyszukiwarką ułatwia odnalezienie lokalizacji instytucji lub przedsiębiorstw wraz z danymi do kontaktu i wskazówkami dojazdu. Opcja „Moje mapy” pozwala na tworzenie kolekcji własnych map i zaznaczanie miejsc, dróg i połączeń między punktami, pozwala opisywać miejsca i wzbogacać je zdjęciami lub filmami wideo. Swoje mapy można także zobaczyć w pokrewnym serwisie – Google Earth. Mapy niektórych miast posiadają dodatkową opcję tzw. „Street View” – poprzez maksymalne zbliżenie widoku można sprawdzić jak wygląda miasto ulica po ulicy i odbyć wirtualny spacer (Londyn, Dublin, Madryt).

   więcej

   Mapy Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To serwis pozwalający na przeszukiwanie map całego świata poprzez przeglądarkę internetową. Mapy dostępne są również w postaci zdjęć satelitarnych. Nawigowanie po mapie jest bardzo proste – możliwe jest szybkie przybliżanie i oddalanie wybranych miejsc na mapie. Serwis połączony z wyszukiwarką ułatwia odnalezienie lokalizacji instytucji lub przedsiębiorstw wraz z danymi do kontaktu i wskazówkami dojazdu. Opcja „Moje mapy” pozwala na tworzenie kolekcji własnych map i zaznaczanie miejsc, dróg i połączeń między punktami, pozwala opisywać miejsca i wzbogacać je zdjęciami lub filmami wideo. Swoje mapy można także zobaczyć w pokrewnym serwisie – Google Earth. Mapy niektórych miast posiadają dodatkową opcję tzw. „Street View” – poprzez maksymalne zbliżenie widoku można sprawdzić jak wygląda miasto ulica po ulicy i odbyć wirtualny spacer (Londyn, Dublin, Madryt).

   Adres www

   http://maps.google.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Trzęsienia ziemi na bieżąco
    Strona prezentuje mapę świata z zaznaczonymi miejscami, w których wystąpiły trzęsienia ziemi w danym tygodniu. Oprócz miejsc, zaznaczona jest siła wystąpienia zjawiska, a także krótki opis.
    http://earthquakes.tafoni.net/
   • Historia sztuki na mapie
    Zdjęcia słynnych muzeów (np. Louvre) zamieszczone na mapach tworzonych przez studentów
    http://www.google.com/educators/p_maps.html
   • Pomysły na wykorzystanie Map Google
    http://www.google.com/educators/p_maps.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.pl/mobile/maps/index.html
   • przewodnik (j. ang): http://www.google.com/help/maps/tour/
   • pomoc: http://www.google.com/support/places/?hl=pl&rd=1
   ukryj

   Google Earth

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Google Earth umożliwia wyświetlenie zdjęć satelitarnych, map ukształtowania terenu, budynków w formacie 3D. Można oglądać nie tylko obiekty na powierzchni ziemi ale również eksplorować dna oceanów. Możliwe jest przeglądanie bogatych materiałów geograficznych, oznaczanie wybranych miejsc i udostępnianie swoich map innym. Dodatkowe funkcje programu to: oglądanie wybranych miejsc w różnych okresach czasu (na podstawie zbioru historycznych obrazów z różnych stron świata) oraz wirtualne wycieczki zarówno po dnie oceanu jak i w przestrzeni kosmicznej.

   więcej

   Google Earth

   <darmowa> <polska> <mobilna>

   Google Earth umożliwia wyświetlenie zdjęć satelitarnych, map ukształtowania terenu, budynków w formacie 3D. Można oglądać nie tylko obiekty na powierzchni ziemi ale również eksplorować dna oceanów. Możliwe jest przeglądanie bogatych materiałów geograficznych, oznaczanie wybranych miejsc i udostępnianie swoich map innym. Dodatkowe funkcje programu to: oglądanie wybranych miejsc w różnych okresach czasu (na podstawie zbioru historycznych obrazów z różnych stron świata) oraz wirtualne wycieczki zarówno po dnie oceanu jak i w przestrzeni kosmicznej.

   Adres www

   http://earth.google.com/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie – studium zjawiska
    Wizualizacja zmian klimatycznych przygotowana w ramach projektu Educational Global Climate Modeling realizowanego przez NASA.
    http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=en&gl=en&url=http://www.google.com/mapfiles/mapplets/earthgallery/
    Global_Historical_Temperatures.xml
   • Matematyka w prawdziwym świecie
    Strona przeznaczona dla nauczycieli, którzy poszukują ciekawych pomysłów na nauczanie matematyki. Zawiera propozycje zajęć i aktywności opartych na wykorzystaniu pomocą Google Earth np. pomiar przemieszczania się tajfunu.
    http://www.realworldmath.org/Real_World_Math/RealWorldMath.org.html
   • Google Earth Outreach
    Liczne przykłady wykorzystania opracowane przez organizacje non-profit, które prezentują istotne kwestie przy pomocy narzędzia Google Earth. Przykłady uporządkowane są w kategoriach, np. prawo, zdrowie, edukacja i kultura.
    http://earth.google.com/outreach/index.html
   • Biblioteka scenariuszy zajęć zawierających wykorzystanie Google Earth
    http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/classroom-resources/lesson-plan-library
   • Blog na temat Google Earth
    http://www.gearthblog.com/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://earth.google.com/intl/pl/download-earth.html
   • dostęp mobilny: http://earth.google.com/support/bin/answer.py?hl=pl&answer=182654
   • przewodnik: http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=guide_toc.cs
   • prezentacja (j.ang): http://earth.google.com/intl/pl/tour.html
   • pomoc: http://earth.google.com/support/?hl=pl
   ukryj


  2. kalendarze, harmonogramy

   Kalendarze często występują jako moduły innych aplikacji internetowych, istnieją także samodzielnie. Wirtualne kalendarze pełnią szczególnie ważną rolę we wspieraniu pracy grupowej, umożliwiając planowanie terminów i koordynację spotkań oraz wydarzeń.

   Kalendarz Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kalendarz Google pozwala na łatwe zarządzanie planem dnia, tygodnia itd., tworzenie harmonogramów, udostępnianie kalendarzy online osobom zainteresowanym i synchronizowanie kalendarzy z urządzeniami przenośnymi. Zmiany naniesione w kalendarzu widoczne są automatycznie u wszystkich osób, które mają do niego dostęp. Możliwe jest ustawianie osobnych kalendarzy dla każdej klasy, czy grupy i udostępnianie ich rodzicom bądź innym zainteresowanym osobom. W kalendarzu można ustawiać terminy nadsyłania prac, daty egzaminów, wycieczek itp., możliwe jest także ustawienie powiadomień, które system przysyła z wyprzedzeniem na skrzynkę mailową, bądź jako sms na telefon komórkowy. Kalendarz pomaga w planowaniu spotkań, sprawdzaniu informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowaniu wykorzystania pomieszczeń i zasobów.

   więcej

   Kalendarz Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Kalendarz Google pozwala na łatwe zarządzanie planem dnia, tygodnia itd., tworzenie harmonogramów, udostępnianie kalendarzy online osobom zainteresowanym i synchronizowanie kalendarzy z urządzeniami przenośnymi. Zmiany naniesione w kalendarzu widoczne są automatycznie u wszystkich osób, które mają do niego dostęp. Możliwe jest ustawianie osobnych kalendarzy dla każdej klasy, czy grupy i udostępnianie ich rodzicom bądź innym zainteresowanym osobom. W kalendarzu można ustawiać terminy nadsyłania prac, daty egzaminów, wycieczek itp., możliwe jest także ustawienie powiadomień, które system przysyła z wyprzedzeniem na skrzynkę mailową, bądź jako sms na telefon komórkowy. Kalendarz pomaga w planowaniu spotkań, sprawdzaniu informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowaniu wykorzystania pomieszczeń i zasobów.

   Adres www

   http://www.google.com/calendar?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jeden kalendarz dla wszystkich w szkole
    Nauczyciele z East Palo Alto Academy w USA zaczęli korzystać z Kalendarza Google
    dzieląc się z kolegami w pracy informacjami o wydarzeniach szkolnych czy spotkaniach. Włączenie uczniów oraz rodziców do korzystania z Kalendarza Google pozwala na bieżąco informować ich o harmonogramach, wydarzeniach sportowych i innych, mających miejsce w szkole.
    http://www.google.com/educators/p_calendar.html
   • “Wiślacki kalendarz” – kalendarz klubu sportowego
    http://www.wislaportal.pl/kalendarz_google.php

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.pl/mobile/calendar/index.html
   • tutorial: http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html
   ukryj

   Calendarfly

   <darmowa> <saas>

   Darmowe narzędzie do tworzenia harmonogramów, szczególnie przeznaczone dla potrzeb edukacyjnych – szkół, grup sportowych, rodzin. Automatycznie aktualizuje wydarzenia w kalendarzach wszystkich użytkowników mających dostęp do danego kalendarza. Wysoki priorytet polityki prywatności.

   więcej

   Calendarfly

   <darmowa> <saas>

   Darmowe narzędzie do tworzenia harmonogramów, szczególnie przeznaczone dla potrzeb edukacyjnych – szkół, grup sportowych, rodzin. Automatycznie aktualizuje wydarzenia w kalendarzach wszystkich użytkowników mających dostęp do danego kalendarza. Wysoki priorytet polityki prywatności.

   Adres www

   http://www.calendarfly.com/index.jsf

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Usprawnienie komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami
    Wpisy i informacje są automatycznie przekazywane i wyróżniane w kalendarzach uczniów i rodziców.
    http://www.calendarfly.com/index.jsf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • rejestracja: http://www.calendarfly.com/register?cid=584755
   • pomoc: http://www.calendarfly.com/help/index.jsf?cid=584762
   ukryj


  3. czytniki kanałów RSS

   RSS wywodzi się od słów: Really Simple Syndycation, co można tłumaczyć jako: naprawdę zwięzły komunikat. Jest to specjalny format informatyczny, pozwalający na regularne dostarczanie do użytkownika aktualnych i szybko zmieniających się treści internetowych. Czytnik kanałów RSS umożliwia bieżące śledzenie nagłówków wiadomości wraz z ich zwięzłym opisem oraz linkiem do strony, z której pochodzi informacja. Czytniki te pozwalają na śledzenie wielu kanałów jednocześnie, użytkownik może je organizować w grupy tematyczne. Udostępniane są w formie samodzielnych aplikacji, jak również w postaci tzw. wtyczek do innych programów – najczęściej przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

   Google Reader

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Czytnik Google regularnie sprawdza, czy na ulubionych stronach internetowych oraz blogach pojawiła się nowa treść. Czytnik Google oferuje stronę publiczną, na której możliwe jest udostępnianie wybranych informacji swoim znajomym. Śledzenie stron jest tak łatwe jak sprawdzanie poczty elektronicznej.

   więcej

   Google Reader

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Czytnik Google regularnie sprawdza, czy na ulubionych stronach internetowych oraz blogach pojawiła się nowa treść. Czytnik Google oferuje stronę publiczną, na której możliwe jest udostępnianie wybranych informacji swoim znajomym. Śledzenie stron jest tak łatwe jak sprawdzanie poczty elektronicznej.

   Adres www

   http://www.google.com/talk/intl/pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Google Reader w klasie
    Pomysły na wykorzystanie narzędzia, m.in. śledzenie blogów studentów z jednego miejsca, gromadzenie i oznaczanie artykułów do wspólnych projektów, dzielenie się nowymi artykułami itp.
    http://content.fusd1.org/tis/documents/google/crib_reader.pdf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174819
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/support/reader/?hl=pl
   • prezentacja (j. ang): http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y&feature=player_embedded
   ukryj

   Alerty Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Alerty Google to wysyłane pocztą e-mail informacje zawierające najnowsze wyniki wyszukiwania na wybrany przez użytkownika temat. Narzędzie pozwala na monitorowanie wydarzeń relacjonowanych w wiadomościach lub aktualizowanych informacji na innych stronach internetowych czy blogach.

   więcej

   Alerty Google

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Alerty Google to wysyłane pocztą e-mail informacje zawierające najnowsze wyniki wyszukiwania na wybrany przez użytkownika temat. Narzędzie pozwala na monitorowanie wydarzeń relacjonowanych w wiadomościach lub aktualizowanych informacji na innych stronach internetowych czy blogach.

   Adres www

   http://www.google.com/alerts?hl=pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Alerty dla szkoły
    Śledzenie informacji pojawiających się w internecie na temat swojej szkoły.
    http://socialmediaschools.com/using-google-alerts-to-monitor-your-school-online/2010/03/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174819
   • przewodnik : http://www.google.com/intl/pl/googlereader/tour.html
   • pomoc: http://www.google.com/support/reader/?hl=pl
   ukryj


  4. tworzenie interaktywnych awatarów

   Awatar to reprezentacja użytkownika internetu w świecie wirtualnym. Z awatarów korzystają często uczestnicy forów dyskusyjnych lub gracze w grach komputerowych. Ich rola może być dwojaka – z jednej strony pomagają w identyfikowaniu zarejestrowanych użytkowników, z drugiej zaś stanowią sposób na wyrażenie siebie w rzeczywistości wirtualnej. Awatary mogą przyjmować różne formy - od prostych grafik, uproszczonych symboli, aż po trójwymiarowe modele, jak w przypadku gier komputerowych czy rzeczywistości wirtualnej (np. Second Life), gdzie użytkownicy mogą modelować nie tylko wygląd awatara ale także jego cechy psychofizyczne. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się awatary wykorzystywane na stronach internetowych w celu zarekomendowania zawartości serwisu, zwrócenia uwagi na oferowane usługi lub udzielania wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania.

   Voki

   <darmowa> <saas>

   Voki to serwis pozwalający na tworzenie spersonalizowanych, mówiących avatarów i zamieszczanie ich na blogu, w opisie profilu bądź w wiadomości e-mail.

   więcej

   Voki

   <darmowa> <saas>

   Voki to serwis pozwalający na tworzenie spersonalizowanych, mówiących avatarów i zamieszczanie ich na blogu, w opisie profilu bądź w wiadomości e-mail.

   Adres www

   http://www.voki.com/play.php

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Motywowanie studentów do nauki języka poprzez Voki
    http://www.teachers.tv/videos/online-communities-in-the-classroom
   • Awatary w edukacji
    Autor bloga prezentuje pomysły na wykorzystanie avatarów w edukacji, (wprowadzenie do zajęć, motywowanie nieśmiałych studentów do wyrażania myśli).
    http://www.squidoo.com/voki

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dodatkowe udogodnienia dla osób wykorzystujących Voki w celach edukacyjnych: https://vokipremium.wufoo.com/forms/z7x4a9/
   ukryj


  5. edytory tagów

   Tagi – etykiety, słowa kluczowe, których użytkownicy internetu używają do opisywania i porządkowania informacji i zasobów. Mogą tworzyć bogate zbiory, które przyjmują czasem formę ciekawych kompozycji graficznych, tzw. chmury tagów. Tagi są często linkami do odpowiednich części serwisu. Zwykle uszeregowane są alfabetycznie, natomiast wielkość czcionki zależy od ważności lub popularności danego słowa. Chmury tagów pomocne są w szybkim odnajdywaniu kategorii zarówno alfabetycznie, jak i według ważności. Można je generować w celu łatwiejszego dostępu do wybranych treści internetowych, ale można także pozwalać sobie na „zabawę” słowami w celach edukacyjnych. Tworzenie graficznych reprezentacji treści słynnych mów, bądź opracowań, czy też zgromadzenie słów kluczowych do tematu zajęć może być ciekawym, kształcącym doświadczeniem, pobudzającym kreatywność.

   Tagxedo

   <darmowa> <saas>

   Pozwala na tworzenie wyjątkowych chmur tagów ze zbioru słów, mogą one przyjąć rozmaite kształty, formować postaci bądź obrazy. Narzędzie akceptuje nie tylko łacińskie znaki, ale także wiele innych języków (arabski, rosyjski, grecki, hebrajski itd.)

   więcej

   Tagxedo

   <darmowa> <saas>

   Pozwala na tworzenie wyjątkowych chmur tagów ze zbioru słów, mogą one przyjąć rozmaite kształty, formować postaci bądź obrazy. Narzędzie akceptuje nie tylko łacińskie znaki, ale także wiele innych języków (arabski, rosyjski, grecki, hebrajski itd.)

   Adres www

   http://www.tagxedo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 101 przykładów zastosowań Tagxedo
    Np. tworzenie plakatu ze słów, urozmaicanie prezentacji Power Point, ćwiczenia integrujące, pozwalające na swobodną ekspresję – imiona studentów grupy umieszczane na jednym obrazie, każdy może zdecydować jakie kolory i kształty przybierze grupa imion, graficzno-słowne podsumowanie prezentacji.
    https://docs.google.com/present/view?id=0AQuLVd7HRkD_ZG4ycmdtOV8zaGRjZG1wZDQ&hl=en

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • wymagania: wtyczka Silverlight,
   • FAQ: http://www.tagxedo.com/faq.html
   ukryj

   Wordle

   <darmowa> <saas>

   Proste narzędzie do generowania chmury tagów. Nie tworzy obrazów, nie da się ułożyć postaci z tagów, ale można dobierać schematy kolorów, układ słów oraz krój pisma. Uwzględnia częstość występowania słów, także w języku polskim. Generuje chmurę tagów z tekstu wpisanego bezpośrednio do okna edycji lub z tekstu umieszczonego na stronie www pod wskazanym adresem. Możliwość drukowania wprost ze strony.

   więcej

   Wordle

   <darmowa> <saas>

   Proste narzędzie do generowania chmury tagów. Nie tworzy obrazów, nie da się ułożyć postaci z tagów, ale można dobierać schematy kolorów, układ słów oraz krój pisma. Uwzględnia częstość występowania słów, także w języku polskim. Generuje chmurę tagów z tekstu wpisanego bezpośrednio do okna edycji lub z tekstu umieszczonego na stronie www pod wskazanym adresem. Możliwość drukowania wprost ze strony.

   Adres www

   http://www.wordle.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • 10 przykładów zastosowań Wordle w edukacji
    m.in: słynne przemowy zaprezentowane w postaci chmury tagów, przedstawienie informacji o sobie, podsumowanie lekcji – zaprezentowanie głównych tematów – haseł zawartych w lekcji.
    http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/58905.aspx
   • 48 ciekawych sposobów na wykorzystanie Wordle w klasie
    m.in. Pisanie o swoich mocnych stronach, tworzenie quizów.
    https://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_157dpbsg9c5

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • wymagania: Java
   • FAQ: http://www.wordle.net/faq
   ukryj


 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna