Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  zwiń
  1. dokumenty, prezentacje i modele

   Obecnie dostępne są liczne aplikacje pozwalające na tworzenie dokumentów i prezentacji. Nowym trendem w tworzeniu dokumentów jest możliwość pisania ich i przechowywania online, dzięki czemu można mieć dostęp do takich dokumentów z wielu komputerów i urządzeń bez konieczności przesyłania dokumentów w załącznikach, czy też stosowania przenośnych pamięci USB. Nowoczesne aplikacje pozwalają także na angażowanie innych osób do tworzenia wspólnego dokumentu, przez udostępnianie plików online i wspólne redagowanie treści. Prezentacje nie muszą składać się wyłącznie z linearnych slajdów i punktów, dostępne aplikacje ułatwiają ekspresję kreatywności, pozwalają nie tylko na wzbogacanie prezentacji o multimedialne elementy ale też umożliwiają bezpośrednie interakcje z użytkownikiem.

   Dokumenty Google (Google Docs)

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Zestaw aplikacji Google Docs pozwala na tworzenie i przechowywanie dokumentów za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dokumenty Google to łatwy w użyciu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji, rysunków i schematów oraz formularzy. Dokumenty mogą być współtworzone przez wiele osób, autor decyduje o nadaniu uprawnień do przeglądania bądź edytowania dokumentów przez innych. Program umożliwia nie tylko tworzenie nowych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji ale także załadowanie już istniejących, stworzonych dzięki innym narzędziom (np. MS Word). Wyniki pracy przechowywane są na serwerze oraz automatycznie zapisywane, można mieć do nich dostęp z wielu komputerów i nie trzeba się obawiać o utratę rezultatów swojej pracy w razie awarii dysku. Dokumenty mogą być porządkowane z wykorzystaniem folderów na koncie internetowym.

   więcej

   Dokumenty Google (Google Docs)

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Zestaw aplikacji Google Docs pozwala na tworzenie i przechowywanie dokumentów za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dokumenty Google to łatwy w użyciu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji, rysunków i schematów oraz formularzy. Dokumenty mogą być współtworzone przez wiele osób, autor decyduje o nadaniu uprawnień do przeglądania bądź edytowania dokumentów przez innych. Program umożliwia nie tylko tworzenie nowych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji ale także załadowanie już istniejących, stworzonych dzięki innym narzędziom (np. MS Word). Wyniki pracy przechowywane są na serwerze oraz automatycznie zapisywane, można mieć do nich dostęp z wielu komputerów i nie trzeba się obawiać o utratę rezultatów swojej pracy w razie awarii dysku. Dokumenty mogą być porządkowane z wykorzystaniem folderów na koncie internetowym.

   Adres www

   http://docs.google.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Dokumenty Google podczas zajęć z psychologii
    Wyniki badań realizowanych przez studentów, opracowywane za pomocą Dokumentów Google. Studenci mogli łatwo zapoznawać się z pracami innych.
    Więcej przykładów: http://www.google.com/educators/p_docs.html
   • Współpraca online – materiały szkoleniowe
    Publikacja ćwiczeń do wykonania oraz przykłady dokumentów stworzonych dzięki Google Docs.
    http://www.ti.e.metis.pl/materialy-szkoleniowe/wspolpraca-online
   • Przegląd – Google Docs for Educators
    Google Docs – możliwości zastosowań dla nauczycieli i studentów.
    https://docs.google.com/present/view?skipauth=true&id=ddnctvgt_170cbskvf68
   • Przykłady na stronie Google, przesłane przez użytkowników
    http://www.google.com/google-d-s/intl/pl/tour5.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna
   • angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=174823
   • przewodnik : http://www.google.com/google-d-s/intl/pl/tour1.html
   • prezentacja: http://www.youtube.com/watch?v=TYPjJK6LZdM&feature=player_embedded#!
   • pomoc: http://docs.google.com/support/?hl=pl
    • ukryj

   Prezi

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Umożliwia tworzenie online ciekawych, nieliniowych prezentacji. Prezentacja nie jest ograniczona do slajdów bądź stron, dzięki specjalnej aktywnej powierzchni roboczej można przemieszczać się swobodnie w dowolnym kierunku, zamieszczać obiekty, w tym: tekst, zdjęcia, animacje. W trybie pokazu wyświetlany element jest automatycznie przybliżany i powiększany. Możliwe jest także wspólne tworzenie prezentacji przez wielu użytkowników, publikowanie oraz zapisywanie na dysku lokalnym ale utworzony plik ma bardzo duży rozmiar i nadaje się wyłącznie do odtwarzania w trybie offline.

   więcej

   Prezi

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Umożliwia tworzenie online ciekawych, nieliniowych prezentacji. Prezentacja nie jest ograniczona do slajdów bądź stron, dzięki specjalnej aktywnej powierzchni roboczej można przemieszczać się swobodnie w dowolnym kierunku, zamieszczać obiekty, w tym: tekst, zdjęcia, animacje. W trybie pokazu wyświetlany element jest automatycznie przybliżany i powiększany. Możliwe jest także wspólne tworzenie prezentacji przez wielu użytkowników, publikowanie oraz zapisywanie na dysku lokalnym ale utworzony plik ma bardzo duży rozmiar i nadaje się wyłącznie do odtwarzania w trybie offline.

   Adres www

   http://prezi.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Matematyka nie jest linearna, dlaczego uczymy jej w ten sposób?” http://prezi.com/aww2hjfyil0u/math-is-not-linear/
   • Wybrane zabytki polskie
    http://prezi.com/gwppqalj3pcy/wybrane-zabytki-polski-natalia/
   • Prezentacja promująca Uniwersytet IE w Madrycie „Odkryj Uniwersytet IE”
    http://prezi.com/wxv6uhgee4sr/discover-ie-university/
   • Prezentacja w Power Point a prezentacja w Prezi
    http://prezi.com/4jrranugjj6p/powerpoint-prezi-prometisdesigncom/

   Dodatkowe informacje

   • w wersji podstawowej całkowicie darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, ale istnieje możliwość zakupienia edytora prezentacji w trybie offline, specjalna oferta cenowa dla celów edukacyjnych,
   • wymagania: Flash Player
   • tutorial: http://prezi.com/learn/getting-started/
   • wiele przykładów edukacyjnych dostępnych na stronie domowej aplikacji (http://www.prezi.com)
   ukryj

   Vuvox

   <darmowa> <saas>

   Jest narzędziem do tworzenia multimedialnych panoramicznych kolaży i pokazów slajdów. Program oferuje trzy możliwości tworzenia prezentacji:

   • Collage (wycinanie obrazów, tworzenie kompozycji, umieszczanie w obrazach tzw. „hot- spotów” umożliwiających wprowadzenie do prezentacji aktywnych linków, wbudowanych filmów, czy stron internetowych, wprowadzanie tekstu i dźwięku).
   • Studio (budowanie spersonalizowanych prezentacji, które następnie można umieścić w panoramach utworzonych dzięki Collage).
   • Express (budowanie prezentacji z dynamicznej treści RSS i albumów online).
   więcej

   Vuvox

   <darmowa> <saas>

   Jest narzędziem do tworzenia multimedialnych panoramicznych kolaży i pokazów slajdów. Program oferuje trzy możliwości tworzenia prezentacji:

   • Collage (wycinanie obrazów, tworzenie kompozycji, umieszczanie w obrazach tzw. „hot- spotów” umożliwiających wprowadzenie do prezentacji aktywnych linków, wbudowanych filmów, czy stron internetowych, wprowadzanie tekstu i dźwięku).
   • Studio (budowanie spersonalizowanych prezentacji, które następnie można umieścić w panoramach utworzonych dzięki Collage).
   • Express (budowanie prezentacji z dynamicznej treści RSS i albumów online).

   Adres www

   http://www.vuvox.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Vuvox do tworzenia prezentacji na lekcjach historii
    http://www.freetech4teachers.com/2009/08/vuvox-create-multimedia-panoramic.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial: http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=662
   • FAQ: http://www.vuvox.com/home/faq , http://vuvox.posterous.com/
   ukryj

   SketchUp

   <darmowa> <polska>

   Google SketchUp to program do tworzenia, edytowania i udostępniania modeli trójwymiarowych. Narzędzia są uproszczone dzięki czemu każdy użytkownik może w łatwy sposób nauczyć się ich obsługi. System rysowania zawiera liczne wskazówki i prosty interfejs.

   więcej

   SketchUp

   <darmowa> <polska>

   Google SketchUp to program do tworzenia, edytowania i udostępniania modeli trójwymiarowych. Narzędzia są uproszczone dzięki czemu każdy użytkownik może w łatwy sposób nauczyć się ich obsługi. System rysowania zawiera liczne wskazówki i prosty interfejs.

   Adres www

   http://sketchup.google.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przykłady modeli utworzonych przez studentów
    Prezentacja na temat narzędzia oraz projekty domów, mebli, które utworzyli studenci. https://docs.google.com/present/view?id=ddvx2dbm_145c88fxmct
   • Przykłady modeli geometrycznych
    http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=geometry&styp=c&btnG=Search&reps=4
   • Pomysły na scenariusze zajęć z wykorzystaniem SketchUp
    http://sitescontent.google.com/google-sketchup-for-educators/Home/google-earth-lesson-plans

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://sketchup.google.com/download/
   • przewodnik: http://sketchup.google.com/training/videos.html
   • prezentacja (j.ang): http://sitescontent.google.com/google-sketchup-for-educators/Home/tutorials-and-tips
   • pomoc: http://sketchup.google.com/support/?hl=pl
   ukryj


  2. podcasty i vidcasty

   Podcasty stanowią formę audycji radiowej – są publikowanymi w internecie plikami dźwiękowymi, często udostępnianymi w odcinkach z zastosowaniem technologii RSS. Nazwa podcast pochodzi od połączenia nazwy odtwarzacza muzycznego iPod oraz angielskiego słowa: broadcast – transmisja, przekaz. vidcasty (inne nazwy: vodcast, videocast, vcast, videopost) uznawane są czasami za odmianę podcastów, wzbogaconych o obraz wideo. Upraszczając można je traktować jako rodzaj telewizji internetowej.

   Audacity

   <darmowa> <polska>

   Audacity jest darmowym oprogramowaniem do nagrywania i edytowania dźwięków. Pozwala m.in. na nagrywanie dźwięków,konwertowanie nagrań z kaset i taśm do postaci cyfrowej oraz edytowanie plików w różnych formatach przez wycinanie, kopiowanie, wklejanie. Możliwa jest także zmiana częstotliwości oraz wysokości dźwięku i tempa nagrania.

   więcej

   Audacity

   <darmowa> <polska>

   Audacity jest darmowym oprogramowaniem do nagrywania i edytowania dźwięków. Pozwala m.in. na nagrywanie dźwięków,konwertowanie nagrań z kaset i taśm do postaci cyfrowej oraz edytowanie plików w różnych formatach przez wycinanie, kopiowanie, wklejanie. Możliwa jest także zmiana częstotliwości oraz wysokości dźwięku i tempa nagrania.

   Adres www

   http://audacity.sourceforge.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wykorzystanie programu komputerowego Audacity do badania dźwięku na lekcjach fizyki
    Program Audacity umożliwił nagranie dźwięków, których fale uczniowie obserwowali i porównywali. Uczniowie wykonywali liczne ćwiczenia m.in. badali zjawiska interferencji fal oraz zjawisko dudnień.
    http://www.nauczyciele.mom.pl/files/wykorz_Audacity_do_badania-AK.pdf
   • Nagrywanie lekcji z języka angielskiego
    Lekcje języka angielskiego dostępne w Internecie nagrywane przez audacity odsłuchiwane były podczas jazdy samochodem.
    http://blogi.helion.pl/lyceum/wnet/2009/10/23/audacity-nagrywanie-dzwieku-z-komputera

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • otwarty dostęp (open source),
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://audacity.sourceforge.net/download/
   • tutorial: http://wiki.audacityteam.org/wiki/Category:Tutorial
   • FAQ: http://audacity.sourceforge.net/help/faq
   ukryj

   Videocast

   <darmowa> <saas>

   Portal dedykowany wyłącznie videocastom. Posiada kanały poświęcone różnym tematom, np. biznes, sport, edukacja, wiadomości. W portalu można odnaleźć liczne serie nagrań. Nagrania można oceniać oraz porządkować za pomocą tagów.

   więcej

   Videocast

   <darmowa> <saas>

   Portal dedykowany wyłącznie videocastom. Posiada kanały poświęcone różnym tematom, np. biznes, sport, edukacja, wiadomości. W portalu można odnaleźć liczne serie nagrań. Nagrania można oceniać oraz porządkować za pomocą tagów.

   Adres www

   http://videocast.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Lekcje japońskiego publikowane jako vodcast
    http://videocast.com/show/18399/
   • Seria filmów prezentujących doświadczenia chemiczne wraz z opisem teoretycznym
    http://videocast.com/episode/63776659/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player
   ukryj


  3. tutoriale i screencasty

   Tutoriale czyli samouczki, to bardziej interaktywne i multimedialne formy przekazu treści niż tradycyjne książki czy skrypty. Tutoriale oparte są na przykładach i w prosty sposób, objaśniają dane zagadnienie. Mogą zawierać zadania i polecenia, elementy samosprawdzające, które umożliwiają osobie uczącej się przećwiczenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Tutoriale internetowe przyjmują często postać nagrania sekwencji czynności wykonywanych naz ekranie lub zrzutów ekranu opatrzonych komentarzem - tekstowym, dźwiękowym bądź video. Tutorial często przyjmuje formę szczegółowych instrukcji, ukazujących krok po kroku jak opanować określone umiejętności, np. jak obsługiwać pogram komputerowy. Coraz częściej tutoriale występują w postaci screencastów (ang. screen – ekran, to cast – przedstawiać) które są filmami, zawierającymi zarejestrowane zdarzenia prezentowane na ekranie komputera wraz z komentarzem głosowym.

   Animoto

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Pozwala na samodzielne montowanie dynamicznych prezentacji – filmów, w formie teledysku, przy wykorzystaniu zdjęć, innych filmów oraz muzyki. Darmowa wersja pozwala na stworzenie 30-sekundowego materiału. Animoto oferuje także bezpłatny dostęp dla nauczycieli oraz organizacji charytatywnych.

   więcej

   Animoto

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Pozwala na samodzielne montowanie dynamicznych prezentacji – filmów, w formie teledysku, przy wykorzystaniu zdjęć, innych filmów oraz muzyki. Darmowa wersja pozwala na stworzenie 30-sekundowego materiału. Animoto oferuje także bezpłatny dostęp dla nauczycieli oraz organizacji charytatywnych.

   Adres www

   http://animoto.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Tworzenie projektów zaliczeniowych przy pomocy Animoto
    Studenci tworzą 30-sekundowy projekt pracy zaliczeniowej z zakresu robotyki. Projekt ma podsumowywać ich semestralną naukę i badania.
    http://animoto.com/education/case_studies#science

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (wersja podstawowa – nagrania 30 sek.; wersja dla edukacji),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • FAQ: http://help.animoto.com/home
   • Rejestracja dla konta edukacyjnego: http://animoto.com/education/signup
   ukryj

   Jing

   <darmowa>

   Pozwala rejestrować to, co aktualnie dzieje się na monitorze użytkownika tworząc zrzuty ekranu i krótkie filmy. Efekty można następnie udostępniać poprzez sieć - zamieszczać na blogu bądź Twitterze, wysyłać mailem i poprzez komunikatory (przyspieszając w ten sposób komunikację online – zamiast opisywać – można pokazać).

   więcej

   Jing

   <darmowa>

   Pozwala rejestrować to, co aktualnie dzieje się na monitorze użytkownika tworząc zrzuty ekranu i krótkie filmy. Efekty można następnie udostępniać poprzez sieć - zamieszczać na blogu bądź Twitterze, wysyłać mailem i poprzez komunikatory (przyspieszając w ten sposób komunikację online – zamiast opisywać – można pokazać).

   Adres www

   http://www.jingproject.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jing i matematyka
    Uczniowie za pomocą programu Jing rejestrowali rozwiązywanie zadań domowych z matematyki i wysyłali nauczycielce lub do innych uczniów mailowo, bądź publikowali takie nagrania na stronach.
    http://www.techsmith.com/jing/uses/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://www.techsmith.com/download/jing/
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial: http://video.techsmith.com/jing/2.1/overview/default.asp
   • pomoc: http://www.techsmith.com/support/ http://www.techsmith.com/camtasia.asp
   ukryj

   Screenr

   <darmowa>

   Proste narzędzie do nagrywania tego, co dzieje się na ekranie monitora. Nagranie może być opatrzone komentarzem głosowym. Długość nagrania to maksymalnie 5 minut. Aplikacja nie wymaga instalacji na dysku komputera, nie wymaga nawet logowania. Stworzona specjalnie dla potrzeb „twittowania”. Wyprodukowany materiał można natychmiast umieścić wraz opisem na Twitterze. Utworzony materiał posiada unikalny link dzięki któremu może być również publikowany w serwisie YouTube czy na własnej stronie internetowej. Przydatne szczególnie do tworzenia opisów działania aplikacji, prezentowania funkcji programów komputerowych, objaśniania sekwencji rozwiązywania zadań matematycznych.

   więcej

   Screenr

   <darmowa>

   Proste narzędzie do nagrywania tego, co dzieje się na ekranie monitora. Nagranie może być opatrzone komentarzem głosowym. Długość nagrania to maksymalnie 5 minut. Aplikacja nie wymaga instalacji na dysku komputera, nie wymaga nawet logowania. Stworzona specjalnie dla potrzeb „twittowania”. Wyprodukowany materiał można natychmiast umieścić wraz opisem na Twitterze. Utworzony materiał posiada unikalny link dzięki któremu może być również publikowany w serwisie YouTube czy na własnej stronie internetowej. Przydatne szczególnie do tworzenia opisów działania aplikacji, prezentowania funkcji programów komputerowych, objaśniania sekwencji rozwiązywania zadań matematycznych.

   Adres www

   http://screenr.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Analiza gry w koszykówkę przy pomocy Screenr
    http://screenr.com/Bsr
   • Screenr w e-learningu
    Umieszczanie nagrań na blogu, stronie internetowej, tworzenie wirtualnej tablicy.
    http://www.articulate.com/rapid-elearning/how-to-use-this-free-screencasting-tool-for-e-learning/
   • Filmy w formacie MP4 w kursach e-learningowych
    http://screenr.com/57s

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player, Java,
   • tutorial: http://screenr.com/webtour.aspx?iframe
   • pomoc: http://screenr.com/help
   ukryj

   Screentoaster

   <darmowa> <saas>

   Nagrywanie obrazów z ekranu poprzez sieć, nie wymaga instalacji na dysku. Kompatybilny z systemami: Windows, Mac OS X, Linux. Pozwala na nagranie screencastów, tutoriali, dodawanie napisów. Nagranie może być publikowane w serwisie screentoaster.com (filmy można łatwo wyszukać dzięki tytułom, tagom, opisom i kategoriom) bądź na YouTube. Nagrania w różnych formatach można także ściągnąć na własny dysk. Możliwe jest wygenerowanie linku ułatwiającego publikację nagrania na stronie internetowej bądź blogu.

   więcej

   Screentoaster

   <darmowa> <saas>

   Nagrywanie obrazów z ekranu poprzez sieć, nie wymaga instalacji na dysku. Kompatybilny z systemami: Windows, Mac OS X, Linux. Pozwala na nagranie screencastów, tutoriali, dodawanie napisów. Nagranie może być publikowane w serwisie screentoaster.com (filmy można łatwo wyszukać dzięki tytułom, tagom, opisom i kategoriom) bądź na YouTube. Nagrania w różnych formatach można także ściągnąć na własny dysk. Możliwe jest wygenerowanie linku ułatwiającego publikację nagrania na stronie internetowej bądź blogu.

   Adres www

   http://www.screentoaster.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Informacja zwrotna od nauczyciela
    Nauczycielka wykorzystuje screencast do udzielania informacji zwrotnej studentom na temat ich prac pisemnych. Zaznacza fragmenty tekstu na ekranie i komentuje je na bieżąco.
    http://www.screentoaster.com/watch/stWUNXR0FIR15aSVpVUltcVF9X/student_feedback

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • narzędzie internetowe (nie wymaga logowania),
   • wymagania: Flash Player, Java,
   • tutorial: http://www.screentoaster.com/watch/demo/screentoaster
   • FAQ: http://faq.screentoaster.com/faq
   ukryj

   Wink

   <darmowa>

   Wink pozwala na tworzenie zapisów z ekranu wraz z dodatkowymi animacjami w technologii Flash, a także na umieszczanie dodatkowych „dymków” z objaśnieniami, przycisków nawigacyjnych, tytułów oraz na dodawanie głosu lektora. Tym samym umożliwia tworzenie ciekawych i efektywnych tutoriali. Pozwala także zachować utworzone tutoriale w postaci plików pdf.

   więcej

   Wink

   <darmowa>

   Wink pozwala na tworzenie zapisów z ekranu wraz z dodatkowymi animacjami w technologii Flash, a także na umieszczanie dodatkowych „dymków” z objaśnieniami, przycisków nawigacyjnych, tytułów oraz na dodawanie głosu lektora. Tym samym umożliwia tworzenie ciekawych i efektywnych tutoriali. Pozwala także zachować utworzone tutoriale w postaci plików pdf.

   Adres www

   http://www.debugmode.com/wink/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Tworzenie prezentacji szkoleniowych lub dokumentacji technicznej
    Stworzone w ten sposób tutoriale najbardziej sprawdzają się podczas szkoleń z oprogramowania, mogą być także używane do ćwiczeń eksperymentalnych, symulacji, rozwiązywania zadań problemowych, złożonych koncepcji i innych zadań, których rozwiązanie wymaga przejścia złożonej sekwencji działań.

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, do pobrania ze strony: http://www.debugmode.com/wink/download.htm, bądź: http://www.dobreprogramy.pl/Wink,Program,Windows,12334.html
   • tutorial: http://www.xs4all.nl/~freekje/Wink/Wink_Tutorial_Capture.htm Jak tworzyć tutoriale z Wink? http://codex.gallery2.org/Codex:How_to_Create_a_Wink_Tutorial
   • grupa dyskusyjna: http://www.debugmode.com/newforums/
   ukryj


  4. quizy, testy i gry edukacyjne oraz ankiety

   Edukacja przez internet często wymaga od uczących się samodzielnej pracy, dlatego materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli powinny jak najbardziej angażować odbiorców do pracy z nimi. Elementy interaktywne i samosprawdzające, takie jak: testy, quizy, krzyżówki, gry edukacyjne - umożliwiają uczącym się sprawdzanie poziomu swojej wiedzy i porządkowanie informacji, motywują do nauki, uatrakcyjniając proces kształcenia.

   Istnieją także specjalistyczne aplikacje, które mogą znacznie ułatwić realizację różnego rodzaju badań i sondaży. Dzięki temu można znacząco oszczędzić czas (np. w przypadku pisania pracy dyplomowej wymagającej badania opinii). Specyfika internetu pozwala na błyskawiczne dotarcie do respondentów, interaktywne ankiety są także przyjazne dla wypełinających. Aplikacje pozwalają nie tylko na gromadzenie danych i automatyczne zliczanie odpowiedzi, ale także na ich porządkowanie, wstępną analizę oraz przygotowanie do dalszych opracowań.

   Kubbu

   <częściowo-darmowa> <saas>
    Jest narzędziem, które ma pomóc nauczycielom w:
   • tworzeniu aktywności takich jak krzyżówki, quizy, sprawdziany, egzaminy,
   • tworzeniu i zarządzaniu kontami studentów i grup,
   • śledzeniu postępów w nauce,
   • przygotowywaniu krzyżówek i quizów w wersji papierowej,
   • wysyłaniu wiadomości do studentów,
   • tworzeniu strony internetowej dla swojej grupy,
   • dzieleniu się wymyślonymi zadaniami i pomysłami z innymi nauczycielami.
   więcej

   Kubbu

   <częściowo-darmowa> <saas>
    Jest narzędziem, które ma pomóc nauczycielom w:
   • tworzeniu aktywności takich jak krzyżówki, quizy, sprawdziany, egzaminy,
   • tworzeniu i zarządzaniu kontami studentów i grup,
   • śledzeniu postępów w nauce,
   • przygotowywaniu krzyżówek i quizów w wersji papierowej,
   • wysyłaniu wiadomości do studentów,
   • tworzeniu strony internetowej dla swojej grupy,
   • dzieleniu się wymyślonymi zadaniami i pomysłami z innymi nauczycielami.

   Adres www

   http://kubbu.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Jak Kubbu może pomóc nauczycielowi?
    Pozwala studentom na sprawdzenie zdobytej wiedzy i przyswojenie nowego materiału. Stymuluje studentów do pracy i poprawiania jej efektów.
    http://primarytech.globalteacher.org.au/2010/03/06/kubbu-great-tool-for-teachers/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy - darmowe konto dla nauczyciela do 30 uczestników i 15 aktywności, wyniki studentów przechowywane są przez 30 dni,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch#!v=rDBz_yTIUds&feature=related
   ukryj

   Quizlet

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie pozwala na tworzenie interaktywnych fiszek (flashcards), które ułatwiają zapamiętywanie. Szczególnie przydatne do nauki słówek w języku obcym. Oprócz fiszek możliwe jest stworzenie interaktywnych testów, gier i quizów sprawdzających. Serwis zawiera także bazę już stworzonych przez użytkowników zestawów fiszek z różnych dziedzin.

   więcej

   Quizlet

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie pozwala na tworzenie interaktywnych fiszek (flashcards), które ułatwiają zapamiętywanie. Szczególnie przydatne do nauki słówek w języku obcym. Oprócz fiszek możliwe jest stworzenie interaktywnych testów, gier i quizów sprawdzających. Serwis zawiera także bazę już stworzonych przez użytkowników zestawów fiszek z różnych dziedzin.

   Adres www

   http://quizlet.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Geometria
    Zestaw 25 fiszek do nauki matematyki z zakresu geometrii, oprócz fiszek przygotowany został test wiedzy i gra na czas – rozsypanka.
    http://quizlet.com/240501/math-geometry-flash-cards/
   • Katalogi fiszek
    Zestawy fiszek z kategorii: sztuka i literatura, języki, matematyka i nauki ścisłe, historia i geografia, testy z zakresu wiedzy potrzebnej do zdobycia certyfikatów, profesje i kariera.
    http://quizlet.com/arts-and-literature/
   • Opinie nauczycieli
    http://quizlet.com/teachers/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • prezentacja: http://quizlet.com/demo-video.php
   • dostęp mobilny: http://quizlet.com/mobile/
   • pomoc: http://quizlet.com/faqs/
   ukryj

   Classtools

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie pozwala na tworzenie gier edukacyjnych, quizów, zadań i diagramów. Utworzone aktywności można zamieszczać na swojej stronie internetowej lub blogu. Korzystanie z serwisu nie wymaga opłat ani logowania. Nie jest nawet konieczne posiadanie konta ale jego utworzenie pozwala na korzystanie z dodatkowych udogodnień. Serwis oferuje gotowe wzory ułatwiające tworzenie interaktywnych testów. Testy można drukować oraz zapisywać w formacie graficznym.

   więcej

   Classtools

   <darmowa> <saas>

   Narzędzie pozwala na tworzenie gier edukacyjnych, quizów, zadań i diagramów. Utworzone aktywności można zamieszczać na swojej stronie internetowej lub blogu. Korzystanie z serwisu nie wymaga opłat ani logowania. Nie jest nawet konieczne posiadanie konta ale jego utworzenie pozwala na korzystanie z dodatkowych udogodnień. Serwis oferuje gotowe wzory ułatwiające tworzenie interaktywnych testów. Testy można drukować oraz zapisywać w formacie graficznym.

   Adres www

   http://classtools.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Fizyka na rybiej ości
    Wykorzystanie diagramu rybiej ości do zaprezentowania tematu dotyczącego siły – mapowanie pojęć.
    http://www.edtechroundup.com/2007/12/10/demonstration-of-fishbone-diagram/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • video tutorial: http://classtools.net/
   • pomoc: http://classtools.net/about.php
   • wymagania: Flash Player
   ukryj

   Ebadania

   <darmowa> <saas> <polska>

   Jedna z nielicznych w tym zbiorze aplikacji powstałych w Polsce. Umożliwia przeprowadzenie ankiet za pośrednictwem internetu. To darmowe narzędzie opracowane zostało przez specjalistów z zakresu metodologii badań. Pozwala na: utworzenie nowej ankiety, opublikowanie ankiety, zaproszenie respondentów do badania, pobranie wyników. Do wyników ma dostęp tylko osoba przeprowadzająca ankietę. Najważniejsze cechy:

   • dane gromadzone są w czytelny sposób, automatycznie zliczane, wyniki badań można wyeksportować do plików: XLS (MS Excel), CSV, POR, SAV (SPSS),
   • możliwość tworzenia pytań różnego rodzaju (zamkniętych, otwartych, półotwartych, skali, rangi), ustalenie ich charakteru i zakresu,
   • możliwość utworzenia i realizowania wielu ankiet jednocześnie.
   więcej

   Ebadania

   <darmowa> <saas> <polska>

   Jedna z nielicznych w tym zbiorze aplikacji powstałych w Polsce. Umożliwia przeprowadzenie ankiet za pośrednictwem internetu. To darmowe narzędzie opracowane zostało przez specjalistów z zakresu metodologii badań. Pozwala na: utworzenie nowej ankiety, opublikowanie ankiety, zaproszenie respondentów do badania, pobranie wyników. Do wyników ma dostęp tylko osoba przeprowadzająca ankietę. Najważniejsze cechy:

   • dane gromadzone są w czytelny sposób, automatycznie zliczane, wyniki badań można wyeksportować do plików: XLS (MS Excel), CSV, POR, SAV (SPSS),
   • możliwość tworzenia pytań różnego rodzaju (zamkniętych, otwartych, półotwartych, skali, rangi), ustalenie ich charakteru i zakresu,
   • możliwość utworzenia i realizowania wielu ankiet jednocześnie.

   Adres www

   http://www.ebadania.pl/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Badania do prac dyplomowych
    Narzędzie używane jest zarówno przez studentów przygotowujących prace dyplomowe jak i pracowników naukowych. Aktualnie realizowane badania otwarte z wielu zakresów dostępne są na stronie:
    http://www.ebadania.pl/wejact
   • Możliwość publikowania raportów z badań
    Przykładowe raporty: „Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym”, „Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie”.
    http://www.ebadania.pl/wejrep

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • tutorial: http://www.ebadania.pl/data/podrecznik_ebadania_szpunar.pdf
   • rejestracja: http://www.ebadania.pl/index.php
   • pomoc: http://www.ebadania.pl/index.php#
   ukryj


 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  zwiń
  1. publikowanie plików audio i video

   Serwis YouTube stanowi obecnie najbardziej rozpowszechnioną na świecie internetową społeczność wideo. Nie jest to jednak jedyny serwis tego typu, istnieją serwisy wideo dedykowane specjalnie określonym dziedzinom, w tym edukacji - TeacherTube czy nauce – Scivee. W przypadku Scivee (www.scivee.tv) naukowcy mogą publikować filmy a także materiały promujące ich nowe osiągnięcia. Do każdego filmu powinny być dołączone artykuły, do których odwołuje się autor. Popularnością cieszy się także serwis TED (www.ted.com), który można określić jako darmowa konferencja online - wystąpienia znaczących ludzi, mających do przekazania istotne treści, rejestrowane są na całym świecie a następnie publikowane w serwisie.

   TeacherTube

   <darmowa> <saas>

   To serwis do publikacji filmów edukacyjnych i szkoleniowych, skupia społeczność nauczycieli różnych szczebli edukacji. Oprócz filmów serwis również umożliwia publikowanie plików audio, dokumentów, zdjęć, tworzenie kanałów tematycznych. Zawiera także blogi edukacyjne oraz otwarte zasoby dedykowane dla nauczycieli (szablony, plany lekcji, kalendarze, książki).

   więcej

   TeacherTube

   <darmowa> <saas>

   To serwis do publikacji filmów edukacyjnych i szkoleniowych, skupia społeczność nauczycieli różnych szczebli edukacji. Oprócz filmów serwis również umożliwia publikowanie plików audio, dokumentów, zdjęć, tworzenie kanałów tematycznych. Zawiera także blogi edukacyjne oraz otwarte zasoby dedykowane dla nauczycieli (szablony, plany lekcji, kalendarze, książki).

   Adres www

   http://www.teachertube.com

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Nagranie lekcji matematyki:
    http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=204&title= Basic_Math__Lesson_3___Operations_on_Numbers____Part_4
   • Kanał tutoriali
    http://teachertube.com/videoList.php?pg=videonew&cid=23
   • Kanał Amerykańskiego Instytutu Edukacji Historycznej
    http://teachertube.com/videoList.php?pg=videonew&cid=31

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • FAQ: http://www.teachertube.com/staticPage.php?pg=help
   ukryj

   YouTube

   <darmowa> <saas> <polska>

   Najpopularniejsza na świecie internetowa społeczność wideo, która umożliwia milionom ludzi odkrywanie, oglądanie i udostępnianie stworzonych przez nich filmów wideo. Możliwe jest ograniczenie dostępu do publikowanych filmów (dostęp dla wybranych użytkowników lub stworzenie unikalnego linku do filmu który rozsyłany jest do wybranych osób). Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostego edytora filmów. YouTube oferuje użytkownikom forum, dzięki któremu mogą się komunikować i inspirować, oraz platformę dystrybucji przeznaczoną dla autorów oryginalnych prac.

   więcej

   YouTube

   <darmowa> <saas> <polska>

   Najpopularniejsza na świecie internetowa społeczność wideo, która umożliwia milionom ludzi odkrywanie, oglądanie i udostępnianie stworzonych przez nich filmów wideo. Możliwe jest ograniczenie dostępu do publikowanych filmów (dostęp dla wybranych użytkowników lub stworzenie unikalnego linku do filmu który rozsyłany jest do wybranych osób). Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostego edytora filmów. YouTube oferuje użytkownikom forum, dzięki któremu mogą się komunikować i inspirować, oraz platformę dystrybucji przeznaczoną dla autorów oryginalnych prac.

   Adres www

   http://www.youtube.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Youtube edu
    Istnieje specjalna kategoria w ramach Youtube – Youtube edu, gdzie publikowane są filmy edukacyjne oraz tworzone kanały dedykowane. Swoje kanały posiadają takie ośrodki naukowe jak np. Harvard, UC Berkeley.
    http://www.youtube.com/education
   • Pełne wykłady na video na Uniwersytecie Kalifornijskim
    Uniwersytet Kalifornijski publikuje wykłady w całości, nagrane podczas kursów realizowanych w Uniwersytecie.
    http://www.youtube.com/ucla

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • wymagania: Flash Player,
   • FAQ: http://www.google.com/support/youtube/bin/static.py?p=homepage&page=start.cs&hl=pl_PL
   ukryj


  2. publikowanie fotografii

   Przykładem może być serwis Flicr zawierający 2 billiony zdjęć, spośród których około 60 mln jest udostępnianych na otwartych licencjach. Istnieje kilka narzędzi ułatwiających wyszukiwanie zasobów ze względu na rodzaj licencji, są także wyszukiwarki dedykowane specjalnie zasobom otwartym:

   • FlickrCC (http://flickrcc.bluemountains.net/)
   • Search Creative Commons (http://search.creativecommons.org/).

   Picasa

   <darmowa> <polska>

   Umożliwia publikowanie zdjęć w internecie i tworzenie albumów internetowych, które można później przeglądać jako pokazy slajdów. Serwis pozwala także lokalizować zdjęcia na mapie świata oraz odtwarzać filmy. Zdjęcia i albumy mogą być dostępne tylko dla wybranych osób bądź publikowane bez zabezpieczeń. Dzięki funkcjom edycyjnym Picasy można projektować kolaże, tworzyć filmy wideo z pokazami slajdów, dodawać tekst.

   więcej

   Picasa

   <darmowa> <polska>

   Umożliwia publikowanie zdjęć w internecie i tworzenie albumów internetowych, które można później przeglądać jako pokazy slajdów. Serwis pozwala także lokalizować zdjęcia na mapie świata oraz odtwarzać filmy. Zdjęcia i albumy mogą być dostępne tylko dla wybranych osób bądź publikowane bez zabezpieczeń. Dzięki funkcjom edycyjnym Picasy można projektować kolaże, tworzyć filmy wideo z pokazami slajdów, dodawać tekst.

   Adres www

   http://picasa.google.com/index.html

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Galeria szkolna
    Prezentuje udokumentowane wydarzenia szkolne, takie jak: konkurs poezji, jasełka, otwarcie orlika, swój katalog ma także samorząd. Uczniowie mają możliwość komentowania galerii.
    http://picasaweb.google.co.uk/zs2elk

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: http://picasa.google.com/thanks.html
   • prezentacja: http://www.youtube.com/watch?v=gYO2uhrIZJ4&feature=player_embedded
   • pomoc: http://picasa.google.com/support/
   ukryj

   Flickr

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis przeznaczony do publikowania zdjęć (także filmów wideo), umożliwia ich porządkowanie i edytowanie. Możliwe jest także publikowanie zdjęć wprost z telefonu komórkowego. Dostępne są funkcje umieszczania komentarzy, notatek, zaznaczania ulubionych elementów, zapraszania znajomych do komentowania oraz tagowanie. Znalezione w serwisie zdjęcia i filmy można w prosty sposób publikować na portalach społecznościowych. Flickr powiązany jest także z serwisem Picnic, pozwalającym na bardziej złożoną edycję zdjęć.

   więcej

   Flickr

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis przeznaczony do publikowania zdjęć (także filmów wideo), umożliwia ich porządkowanie i edytowanie. Możliwe jest także publikowanie zdjęć wprost z telefonu komórkowego. Dostępne są funkcje umieszczania komentarzy, notatek, zaznaczania ulubionych elementów, zapraszania znajomych do komentowania oraz tagowanie. Znalezione w serwisie zdjęcia i filmy można w prosty sposób publikować na portalach społecznościowych. Flickr powiązany jest także z serwisem Picnic, pozwalającym na bardziej złożoną edycję zdjęć.

   Adres www

   http://www.flickr.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Digital storytelling
    Studenci/uczniowie mogą tworzyć historie dodając komentarze do opublikowanych obrazów. Fotografie mogą być również oznaczane tagami geograficznymi, co pozwala na zlokalizowanie pochodzenia danej fotografii. Pozwala to także na tworzenie wirtualnych wycieczek i umożliwia urozmaicenie prezentacji studentów. Inne zastosowania to: tworzenie dokumentacji wydarzeń szkolnych, obrazkowe e-portfolio, ilustrowanie poezji i esejów.
    http://www.jakesonline.org/flickrinclassroom.pdf

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: również na starsze modele telefonów,
   • tutorial: http://www.flickr.com/tour/
   • FAQ: http://www.flickr.com/help/faq/
   • powiązany z serwisem Picnic (http://www.picnik.com/ ), dzięki któremu można edytować i optymalizować zdjęcia, tworzyć kolaże i pokazy slajdów. Edytowanie zdjęć możliwe także bez rejestracji.
   • pomoc serwisu Picnic: http://www.google.com/support/picnik/?hl=en
   ukryj

   Panoramio

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Stworzona przez Google foto-witryna, w której każdy użytkownik może zamieszczać własne zdjęcia oraz zaznaczać na mapie miejsca, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Dostępny jest także system tagów i możliwość komentowania zdjęć. Zweryfikowane przez administratora zdjęcia mogą zostać umieszczone w powiązanej aplikacji Google Earth.

   więcej

   Panoramio

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   Stworzona przez Google foto-witryna, w której każdy użytkownik może zamieszczać własne zdjęcia oraz zaznaczać na mapie miejsca, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Dostępny jest także system tagów i możliwość komentowania zdjęć. Zweryfikowane przez administratora zdjęcia mogą zostać umieszczone w powiązanej aplikacji Google Earth.

   Adres www

   http://www.panoramio.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Eksplorowanie Ziemi z Panoramio
    Serwis może przydać się w wizualizacji wielu miejsc na Ziemi.
    http://www.speedofcreativity.org/2008/09/24/visually-exploring-earth-with-panoramio/

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • wersja oryginalna - angielska, aplikacja dostępna także w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://googlemobile.blogspot.com/2009/10/upload-photos-to-panoramio-straight.html
   • tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=fpzvT_t53pM
   • pomoc: http://www.panoramio.com/help
   ukryj


  3. publikowanie slajdów i prezentacji

   Serwisy pozwalające na publikowanie prac w postaci prezentacji bądź innych dokumentów stanowią duży potencjał dla edukacji. W bibliotekach takich zasobów odnaleźć można wartościowe treści publikowane przez specjalistów z całego świata. Związane jest to także z rozwijającym się trendem otwartości i dzielenia się zasobami edukacyjnymi. Publikowanie materiałów dydaktycznych dla studentów czy uczniów może przyspieszyć proces kształcenia i pomóc w uzupełnianiu zajęć stacjonarnych. Dostępne w serwisach opcje komentowania i oceniania mogą pomóc w udoskonalaniu prac i materiałów, kształtować krytyczne myślenie oraz przyczynić się do konstruktywnych dyskusji na temat publikowanych dokumentów.

   Slideshare

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Popularny serwis oferujący możliwość publikowania prezentacji w formie slajdów. Prezentacje mogą być wzbogacone o materiał dźwiękowy (serwis zawiera narzędzie do synchronizacji nagrań dźwiękowych i slajdów – slidecasty, można także zamieszczać filmy z Youtube w swojej prezentacji jako jeden ze slajdów), istnieje również możliwość publikowania filmów oraz dokumentów. Synchronizacja z LinkedIn – możliwość publikowania slajdów przez konto w LinkedIn. Panel z odnośnikami do serwisów społecznościowych pozwala na szybkie publikowanie odnalezionych materiałów na swoim koncie np. na Facebooku czy Bloggerze. Serwis umożliwia także tworzenie własnych kanałów tematycznych.

   więcej

   Slideshare

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Popularny serwis oferujący możliwość publikowania prezentacji w formie slajdów. Prezentacje mogą być wzbogacone o materiał dźwiękowy (serwis zawiera narzędzie do synchronizacji nagrań dźwiękowych i slajdów – slidecasty, można także zamieszczać filmy z Youtube w swojej prezentacji jako jeden ze slajdów), istnieje również możliwość publikowania filmów oraz dokumentów. Synchronizacja z LinkedIn – możliwość publikowania slajdów przez konto w LinkedIn. Panel z odnośnikami do serwisów społecznościowych pozwala na szybkie publikowanie odnalezionych materiałów na swoim koncie np. na Facebooku czy Bloggerze. Serwis umożliwia także tworzenie własnych kanałów tematycznych.

   Adres www

   http://www.slideshare.net/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Publikowanie wykładów
    http://www.slideshare.net/Toomasz/presentations

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp także w wersji mobilnej: iPad/iPhone/Android - przeglądanie slajdów, przesyłanie maili, publikowanie poprzez Facebook i Twitter,
   • pomoc: http://www.slideshare.net/help
   ukryj

   Scribd

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis umożliwia publikowanie dokumentów w formatach m.in. PDF, Word, PowerPoint i udostępnianie ich największej społeczności czytelników w Sieci. Zamieszczone materiały można przeglądać i czytać, komentować, pobierać na dysk oraz przesyłać na urządzenia mobilne. Przeglądanie materiałów ułatwia przyjazny interfejs. Autorzy materiałów mogą także zarabiać na udostępnianiu plików w tym serwisie, dlatego nie wszystkie materiały są dostępne za darmo. Zasoby pogrupowane są w kategorie i dzięki czemu łatwiej odnaleźć publikację z zakresu który nas interesuje, nie tylko indywidualne dokumentu ale także książki i publikacje naukowe. Możliwość zalogowania poprzez autoryzację loginu z serwisu Facebook.

   więcej

   Scribd

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Serwis umożliwia publikowanie dokumentów w formatach m.in. PDF, Word, PowerPoint i udostępnianie ich największej społeczności czytelników w Sieci. Zamieszczone materiały można przeglądać i czytać, komentować, pobierać na dysk oraz przesyłać na urządzenia mobilne. Przeglądanie materiałów ułatwia przyjazny interfejs. Autorzy materiałów mogą także zarabiać na udostępnianiu plików w tym serwisie, dlatego nie wszystkie materiały są dostępne za darmo. Zasoby pogrupowane są w kategorie i dzięki czemu łatwiej odnaleźć publikację z zakresu który nas interesuje, nie tylko indywidualne dokumentu ale także książki i publikacje naukowe. Możliwość zalogowania poprzez autoryzację loginu z serwisu Facebook.

   Adres www

   http://www.scribd.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Opublikowany program zajęć na studiach
    http://www.scribd.com/doc/12863172/Przedsiebiorczosc-MSM-Program
   • Materiały edukacyjne zamieszczane na profilu szkoły w serwisie Scribd
    http://www.scribd.com/zsaio
   • Podręcznik Hadronic Mathematics 4
    http://www.scribd.com/doc/25378708/Hadronic-Mathematics-4

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, nie wymaga logowania,
   • dostęp mobilny: http://www.scribd.com/developers/api?method_name=OpenPlatform
   • tutorial: http://www.scribd.com/developers/api?method_name=Tutorials
   • FAQ: http://support.scribd.com/forums/33626-getting-started-guides
   ukryj


 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  zwiń
  1. repozytoria plików

   Repozytoria plików lub inaczej wirtualne dyski to aplikacje pozwalające na przechowywanie zasobów cyfrowych w środowisku internetu. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dostępu do potrzebnych plików z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu) niezależnie od miejsca pobytu. Jedynym wymogiem jest posiadanie aktywnego połączenia internetowego. W tej kategorii zostały uwzględnione zarówno aplikacje umożliwiające przechowywanie w sieci własnych zasobów, jak również materiałów innych autorów, zgromadzonych w wyniku wyszukiwania w sieci.

   Mediafire

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Serwis pozwala na przechowywanie i dzielenie się plikami takimi jak: dokumenty, prezentacje, zdjęcia i wideo. Jest magazynem plików w wersji online. Możliwe logowanie poprzez konto na Facebooku.

   więcej

   Mediafire

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Serwis pozwala na przechowywanie i dzielenie się plikami takimi jak: dokumenty, prezentacje, zdjęcia i wideo. Jest magazynem plików w wersji online. Możliwe logowanie poprzez konto na Facebooku.

   Adres www

   http://www.mediafire.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Materiały do zajęć
    Zamieszczony plik ze studium przypadków wraz z pytaniami do dyskusji.
    http://www.mediafire.com/?nmtek5ndld1

   Dodatkowe informacje

   • darmowy w wersji podstawowej,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik: http://www.youtube.com/watch?v=YInHwbUsTu8&feature=player_embedded
   • pomoc i FAQ: http://www.mediafire.com/faq.php
   ukryj

   Dropbox

   <darmowa> <mobilna>

   Magazyn plików, do którego dostęp można mieć z wielu komputerów i telefonu, przekazywanie plików nie wymaga przesyłania w załącznikach ani przenoszenia przez pamięć zewnętrzną (np. USB). 2GB miejsca do przechowywania plików online (większa pojemność po wniesieniu opłaty). Ponieważ pliki przechowywane są na dyskach udostępnianych w ramach serwisu niezależnie od miejsca, z którego dokonywane są zmiany, zawsze dostępne są najnowsze wersje plików. Zmiany dokonywane przy braku łączności z internetem automatycznie zostają uwzględnione po nawiązaniu połączenia. Możliwość przywracania poprzednich wersji plików. Możliwość dzielenia się plikami i folderami z osobami, które zostaną zaproszone przez użytkownika.

   więcej

   Dropbox

   <darmowa> <mobilna>

   Magazyn plików, do którego dostęp można mieć z wielu komputerów i telefonu, przekazywanie plików nie wymaga przesyłania w załącznikach ani przenoszenia przez pamięć zewnętrzną (np. USB). 2GB miejsca do przechowywania plików online (większa pojemność po wniesieniu opłaty). Ponieważ pliki przechowywane są na dyskach udostępnianych w ramach serwisu niezależnie od miejsca, z którego dokonywane są zmiany, zawsze dostępne są najnowsze wersje plików. Zmiany dokonywane przy braku łączności z internetem automatycznie zostają uwzględnione po nawiązaniu połączenia. Możliwość przywracania poprzednich wersji plików. Możliwość dzielenia się plikami i folderami z osobami, które zostaną zaproszone przez użytkownika.

   Adres www

   https://www.dropbox.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • E-portfolio w laboratorium komputerowym
    Nauczyciel tworzy folder, w którym gromadzi odsyłacze do stron internetowych z grami edukacyjnymi, folder ten następnie może udostępnić swoim kolegom. Studenci tworzą swoje e-portfolio, po otrzymaniu hiperłącza z dostępem do e-portfolio nauczyciel może sprawdzić, zaznaczać fragmenty, komentować, zostawiać notatki. Zainstalowanie Dropboxa w laboratorium komputerowym umożliwia gromadzenie prac studentów w jednym miejscu, do którego ma dostęp nauczyciel, co ułatwia mu sprawdzanie i nie wymaga przesyłania prac. Tak samo nauczyciel gromadzi potrzebne do zajęć zestawy hiperłączy i pliki w miejscu, do którego mają dostęp wszyscy studenci.
    http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/86024.aspx

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (do 2GB),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: https://www.dropbox.com/
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone / iPod Touch, Android,
   • tutorial: https://www.dropbox.com/tour
   • pomoc: https://www.dropbox.com/help
   ukryj

   Evernote

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów znalezionych w Internecie. Gromadzone informacje mogą mieć postać notatek, stron internetowych, zdjęć screenshotów, plików wideo. Za pomocą aplikacji można gromadzić zasoby w jednym miejscu i je indeksować, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych. Użytkownik może także samodzielnie dodawać tagi i grupować zasoby w dowolne foldery.

   więcej

   Evernote

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów znalezionych w Internecie. Gromadzone informacje mogą mieć postać notatek, stron internetowych, zdjęć screenshotów, plików wideo. Za pomocą aplikacji można gromadzić zasoby w jednym miejscu i je indeksować, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych. Użytkownik może także samodzielnie dodawać tagi i grupować zasoby w dowolne foldery.

   Adres www

   http://www.evernote.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Poznajcie Georga Orwella
    Studenci zamiast drukować w całości artykuły podane przez nauczyciela do przeczytania w Interecie mogą selekcjonować najważniejsze informacje i porządkować je przy pomocy Evernote.
    http://www.classroom20.com/forum/topics/evernote-will-organize-your
   • Porządkowanie studiowania
    Studenci Uniwersytetu Stanforda wypowiadają się pozytywnie na temat korzystania z Evernote.
    http://www.youtube.com/watch?v=8W3n7xsSeYA&NR=1

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, możliwa także praca offline po pobraniu oprogramowania ze strony: http://www.evernote.com/about/download/
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone / iPod Touch, Android, BlackBerry, Palm Pre / Palm Pixi, Windows Mobile,
   • tutorial: http://www.evernote.com/about/video/
   • FAQ: http://www.evernote.com/about/contact/support/
   ukryj


  2. spersonalizowane strony internetowe

   Spersonalizowane strony internetowe to interaktywne tablice pozwalające na korzystanie z informacji w obrębie całego internetu, bez opuszczania spersonalizowanej strony głównej.

   Netvibes

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To interaktywna tablica pozwalająca na personalizację i porządkowanie wybranych stron internetowych i posiadanie dostępu do nich z jednego miejsca: gazety, blogi, mail, wyszukiwanie, filmy, obrazy i zdjęcia, społeczności internetowe, podcasty, gry.

   SSzybki sposób na śledzenie na bieżąco tego co dzieje się w internecie, wybrane strony aktualizują się automatycznie po otwarciu aplikacji. Łatwe ustawianie elementów poprzez opcję przeciągania i upuszczania (drag&drop). Możliwość udostępniania własnej strony innym.

   więcej

   Netvibes

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To interaktywna tablica pozwalająca na personalizację i porządkowanie wybranych stron internetowych i posiadanie dostępu do nich z jednego miejsca: gazety, blogi, mail, wyszukiwanie, filmy, obrazy i zdjęcia, społeczności internetowe, podcasty, gry.

   SSzybki sposób na śledzenie na bieżąco tego co dzieje się w internecie, wybrane strony aktualizują się automatycznie po otwarciu aplikacji. Łatwe ustawianie elementów poprzez opcję przeciągania i upuszczania (drag&drop). Możliwość udostępniania własnej strony innym.

   Adres www

   http://www.netvibes.com/pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zasoby dotyczące zatrudnienia dla szkół wyższych w Szkocji
    Grupowy projekt tworzenia strony internetowej gromadzącej aktualne informacje z różnych źródeł, na temat zatrudnienia.
    http://www.netvibes.com/employability
   • Angielski online
    Strona stworzona przy pomocy Netvibes zawierająca zasoby internetowe pomagające udoskonalać umiejętności językowe z angielskiego. Zasoby zostały dobrane przez nauczycieli z Uniwersytetu w Strasburgu.
    http://www.netvibes.com/english_online#Home

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny,
   • tutorial: http://tour.netvibes.com/overview.php
   • FAQ: http://faq.netvibes.com/
   ukryj


  3. social bookmarking / zakładki społecznościowe

   To metoda porządkowania, przechowywania, zarządzania oraz wyszukiwania zasobów internetowych poprzez słowa kluczowe – tagi. Klasyfikacje zasobów dokonywane są przez użytkowników, którzy mogą dzielić się linkami i wzajemnie sobie je polecać. Społeczności wirtualne porządkują informacje poprzez indeksowanie linków, co ułatwia innym selekcję i filtrowanie. Używanie etykiet – tagów, przez użytkowników sieci, klasyfikacja informacji dokonywana przez społeczności wirtualne została określona neologizmem - folksonomia (folksonomy). Nazwa ta powstała w wyniku połączenia angielskich słów folk lub folks (ludzie, krewni) oraz taxonomy (jako nauka o klasyfikacji).

   Delicious

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów internetowych poprzez oznaczanie interesujących stron słowami kluczowymi. W łatwy sposób można dzielić się swoją kolekcją hiperłączy. Użytkownik może oznaczyć każdy z odsyłaczy dowolnie dobranymi tagami, może także przeglądać zaznaczone strony innych użytkowników i śledzić najpopularniejsze strony internetowe z wybranych dziedzin, co może pomóc w odnajdowaniu informacji na konkretny temat i ograniczyć czas przeznaczony na samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji w internecie. Niehierarchiczny system kategoryzacji słów - każdy użytkownik ma możliwość oznaczenia dowolnym słowem kluczowym dowolnego hiperłącza.

   więcej

   Delicious

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów internetowych poprzez oznaczanie interesujących stron słowami kluczowymi. W łatwy sposób można dzielić się swoją kolekcją hiperłączy. Użytkownik może oznaczyć każdy z odsyłaczy dowolnie dobranymi tagami, może także przeglądać zaznaczone strony innych użytkowników i śledzić najpopularniejsze strony internetowe z wybranych dziedzin, co może pomóc w odnajdowaniu informacji na konkretny temat i ograniczyć czas przeznaczony na samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji w internecie. Niehierarchiczny system kategoryzacji słów - każdy użytkownik ma możliwość oznaczenia dowolnym słowem kluczowym dowolnego hiperłącza.

   Adres www

   http://www.delicious.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wyselekcjonowane – polecane zasoby sieciowe
    Pracownicy biblioteki Uniwersytetu Stanforda stworzyli stronę z licznymi tagami do wyselekcjonowanych przez nich zasobów sieciowych. Użytkownicy mogą także zasugerować tagi. https://www.stanford.edu/group/ic/cgi-bin/drupal/delicous
   • Dlaczego Delicious?
    http://doteduguru.com/id92-social-survey-delicious.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://m.delicious.com/
   • tutorial: http://www.ottergroup.com/learning2.0/?p=14
   • FAQ: http://www.delicious.com/help/faq
   ukryj

   Diigo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, a także pozwalające na dzielenie się wiedzą przez członków danej społeczności. Funkcja Diigo Groups daje możliwość wspólnego zgłębiania tematu oraz uczenia się - poszczególne grupy mogą tworzyć własne zestawy zakładek, wyróżniać ważne fragmenty na stronach internetowych, tworzyć wirtualne notatki odnoszące się do zaznaczonych fragmentów treści a także dyskutować na forum. Wersja dla nauczycieli wzbogacona jest o dodatkowe funkcje (tworzenie kont dla studentów, możliwości ustawienia zabezpieczeń prywatności).

   więcej

   Diigo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, a także pozwalające na dzielenie się wiedzą przez członków danej społeczności. Funkcja Diigo Groups daje możliwość wspólnego zgłębiania tematu oraz uczenia się - poszczególne grupy mogą tworzyć własne zestawy zakładek, wyróżniać ważne fragmenty na stronach internetowych, tworzyć wirtualne notatki odnoszące się do zaznaczonych fragmentów treści a także dyskutować na forum. Wersja dla nauczycieli wzbogacona jest o dodatkowe funkcje (tworzenie kont dla studentów, możliwości ustawienia zabezpieczeń prywatności).

   Adres www

   http://www.diigo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przygotowanie eseju - pracy końcowej przy pomocy diigo – raport z badania.
    Studenci dzielili się pomysłami, które wspólnie rozwijali, dzieląc się notatkami ze stron i komentując wzajemnie pracę.
    http://www.slideshare.net/afdujardin/student-voice-and-sbm-v2-4626210
   • Jak ułatwić pisanie eseju bądź pracy zaliczeniowej przy pomocy diigo?
    http://www.makeuseof.com/tag/diigo-write-college-essay-term-paper/
   • Obszerna prezentacja na temat zastosowania diigo w edukacji
    http://www.slideshare.net/cliotech/diigo-in-education-presentation

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPad, Android, iPhone
   • wymagania: Flash Player,
   • instalowanie narzędzia do przeglądarki: http://www.diigo.com/tools/toolbar
   • tworzenie konta dla nauczycieli: https://secure.diigo.com/sign-in?referInfo=http%3A%2F%2Fwww.diigo.com%2Fteacher_entry%2Freq
   • FAQ: http://help.diigo.com/teacher-account/faq
   • pomoc: http://www.google.com/notebook/public/04712752710140234617/BDRqfSgoQquKe8MMj
   ukryj


Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  rozwiń
 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  rozwiń
 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna