Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Sposób korzystania

Z Przewodnika można korzystać na kilka sposobów. Można go przeglądać według kategorii, których kolejność wiąże się z etapami przygotowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Kategorie te mają kilka poziomów – istnieje możliwość przemieszczania się na poziomie kategorii głównych lub ich podkategorii.

Przeszukiwanie można także zawęzić według następujących kryteriów:

 • dostęp w pełni darmowy - darmowe konto tylko dla celów edukacyjnych lub na określonych zasadach,
 • aplikacja dostępna tylko w języku angielskim - dostępna także w języku polskim,
 • dostęp online bez instalacji (SaaS) - wymagana instalacja,
 • dostępna wersja na urządzenia mobilne.

Kryteria te mają w Przewodniku postać znaczników – zebranych w postaci „chmury” ale także umieszczanych w prawym górnym rogu opisu każdej z aplikacji. Po kliknięciu na dany znacznik zostaną wyświetlone tylko te aplikacje z każdej kategorii, które spełniają dane kryterium.

Niewybranie żadnego z kryteriów spowoduje wyświetlenie pełnej zawartości Przewodnika uporządkowanej według kategorii.

Kategoria I - tworzenie i publikowanie materiałów

Użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do szybko zmieniających się multimedialnych treści, które nierzadko także sami tworzą. Dokumenty i prezentacje nie muszą już być nudne i statyczne. Internet oferuje aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów online, czy atrakcyjnych, multimedialnych prezentacji. Narzędzia dostępne w inernecie mogą znacząco ułatwić tworzenie materiałów audio i video. Pozwalają na rejestrowanie pracy na swoim ekranie, nagrywanie głosu, opracowywanie interaktywnych samouczków (tutoriali). W trakcie opracowywania treści dydaktycznych łączenie obrazu, głosu, elementów interaktywnych angażujących odbiorcę ma duże znaczenie, pozwala bowiem odbiorcy na percepcję przy pomocy różnych zmysłów, co daje najlepsze efekty kształcenia (uczenie się polisensoryczne).

 1. Aplikacje wykorzystywane do tworzenia materiałów dydaktycznych

  Nowoczesne aplikacje internetowe pozwalają w prosty sposób tworzyć oraz aktualizować materiały dydaktyczne, a możliwość umieszczenia ich na serwerze dostawcy aplikacji eliminuje konieczność samodzielnego zapewnienia wirtualnego środowiska, niezbędnego do korzystania z tych materiałów. Równocześnie daje się zauważyć tendencja do łączenia różnych form przekazu treści np. tradycyjnych sekwencji slajdów z techniką tworzenia map myśli, pokazu slajdów z mechanizmem dodawania komentarzy i prowadzenia dyskusji. Takie podejście pozwala lepiej dostosowywać charakter tworzonych materiałów do potrzeb współczesnych odbiorców, którzy przez to stają się nierzadko współtwórcami treści dydaktycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje umożliwiające publikowanie i przechowywanie zasobów edukacyjnych

  Użytkownicy internetu często i chętnie korzystają z różnych technologii aby wyrazić siebie: tworzą i publikują swoje zdjęcia, nagrania filmowe, prezentacje. Tego typu działania stały się jeszcze prostsze dzięki powszechnie dostępnym, wielofunkcyjnym urządzeniom mobilnym, pozwalającym na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Publikowanie różnorodnych prac powoduje wzajemne inspirowanie się użytkowników internetu, co prowadzi do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Paradygmat Web 2.0 mówi o tym, że internet powinien dawać użytkownikom możliwość interakcji oraz integracji z innymi użytkownikami Sieci oraz pozwolić im na personalizację stron. W tym trendzie użytkownicy stron WWW grają znaczącą rolę – nie są tylko biernymi odbiorcami treści, ale też aktywnie je tworzą, analizują, komentują i oceniają. W tym przypadku autorzy serwisów i aplikacji przygotowują przestrzeń, którą zapełniają użytkownicy poprzez dostarczanie zawartości. Wielu internautów zaistniało w sieci dzięki publikowaniu amatorskich zdjęć czy filmów. Stale rosnąca popularność serwisów umożliwiających publikowanie materiałów multimedialnych niesie w sobie duży potencjał edukacyjny, gdyż uczniowie i studenci bez problemów odnajdują się w tego typu technologiach.

  rozwiń
 3. Aplikacje pozwalające na porządkowanie zasobów i organizację repozytoriów

  Jednym z trendów współczesnej edukacji jest położenie nacisku nie tyle na gromadzenie wiedzy ile na dzieleniu się nią oraz wielokrotnym używaniu treści edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli czy naukowców. Coraz więcej uniwersytetów na świecie decyduje się na udostępnianie za darmo materiałów dydaktycznych, które są tworzone przez nauczycieli i naukowców danej instytucji. Ten trend zapoczątkowany został przez Massachusetts Institute of Technology i kontynuowany jest przez liczne uniwersytety na świecie. Na stronie MIT udostępniane są materiały edukacyjne z kursów realizowanych w Uczelni. Z materiałów może skorzystać każdy w celu samokształcenia. Inicjatywa ta nosi nazwę OpenCourseWare.

  W rzeczywistości wirtualnej dostęp do informacji jest bardzo łatwy, trudność natomiast sprawia selekcja informacji, ich ewaluacja i porządkowanie. Aby ułatwić użytkownikom internetu odnalezienie się w zalewie informacji utworzono wiele aplikacji pozwalających na gromadzenie i porządkowanie zasobów. W klasyfikacji zasobów i ich odpowiedniej filtracji pomagają także społeczności internetowe, poprzez mechanizmy tagowania, oceny i komentowania.

  zwiń
  1. repozytoria plików

   Repozytoria plików lub inaczej wirtualne dyski to aplikacje pozwalające na przechowywanie zasobów cyfrowych w środowisku internetu. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dostępu do potrzebnych plików z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu) niezależnie od miejsca pobytu. Jedynym wymogiem jest posiadanie aktywnego połączenia internetowego. W tej kategorii zostały uwzględnione zarówno aplikacje umożliwiające przechowywanie w sieci własnych zasobów, jak również materiałów innych autorów, zgromadzonych w wyniku wyszukiwania w sieci.

   Mediafire

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Serwis pozwala na przechowywanie i dzielenie się plikami takimi jak: dokumenty, prezentacje, zdjęcia i wideo. Jest magazynem plików w wersji online. Możliwe logowanie poprzez konto na Facebooku.

   więcej

   Mediafire

   <częściowo-darmowa> <saas>

   Serwis pozwala na przechowywanie i dzielenie się plikami takimi jak: dokumenty, prezentacje, zdjęcia i wideo. Jest magazynem plików w wersji online. Możliwe logowanie poprzez konto na Facebooku.

   Adres www

   http://www.mediafire.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Materiały do zajęć
    Zamieszczony plik ze studium przypadków wraz z pytaniami do dyskusji.
    http://www.mediafire.com/?nmtek5ndld1

   Dodatkowe informacje

   • darmowy w wersji podstawowej,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • przewodnik: http://www.youtube.com/watch?v=YInHwbUsTu8&feature=player_embedded
   • pomoc i FAQ: http://www.mediafire.com/faq.php
   ukryj

   Dropbox

   <darmowa> <mobilna>

   Magazyn plików, do którego dostęp można mieć z wielu komputerów i telefonu, przekazywanie plików nie wymaga przesyłania w załącznikach ani przenoszenia przez pamięć zewnętrzną (np. USB). 2GB miejsca do przechowywania plików online (większa pojemność po wniesieniu opłaty). Ponieważ pliki przechowywane są na dyskach udostępnianych w ramach serwisu niezależnie od miejsca, z którego dokonywane są zmiany, zawsze dostępne są najnowsze wersje plików. Zmiany dokonywane przy braku łączności z internetem automatycznie zostają uwzględnione po nawiązaniu połączenia. Możliwość przywracania poprzednich wersji plików. Możliwość dzielenia się plikami i folderami z osobami, które zostaną zaproszone przez użytkownika.

   więcej

   Dropbox

   <darmowa> <mobilna>

   Magazyn plików, do którego dostęp można mieć z wielu komputerów i telefonu, przekazywanie plików nie wymaga przesyłania w załącznikach ani przenoszenia przez pamięć zewnętrzną (np. USB). 2GB miejsca do przechowywania plików online (większa pojemność po wniesieniu opłaty). Ponieważ pliki przechowywane są na dyskach udostępnianych w ramach serwisu niezależnie od miejsca, z którego dokonywane są zmiany, zawsze dostępne są najnowsze wersje plików. Zmiany dokonywane przy braku łączności z internetem automatycznie zostają uwzględnione po nawiązaniu połączenia. Możliwość przywracania poprzednich wersji plików. Możliwość dzielenia się plikami i folderami z osobami, które zostaną zaproszone przez użytkownika.

   Adres www

   https://www.dropbox.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • E-portfolio w laboratorium komputerowym
    Nauczyciel tworzy folder, w którym gromadzi odsyłacze do stron internetowych z grami edukacyjnymi, folder ten następnie może udostępnić swoim kolegom. Studenci tworzą swoje e-portfolio, po otrzymaniu hiperłącza z dostępem do e-portfolio nauczyciel może sprawdzić, zaznaczać fragmenty, komentować, zostawiać notatki. Zainstalowanie Dropboxa w laboratorium komputerowym umożliwia gromadzenie prac studentów w jednym miejscu, do którego ma dostęp nauczyciel, co ułatwia mu sprawdzanie i nie wymaga przesyłania prac. Tak samo nauczyciel gromadzi potrzebne do zajęć zestawy hiperłączy i pliki w miejscu, do którego mają dostęp wszyscy studenci.
    http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/86024.aspx

   Dodatkowe informacje

   • darmowy (do 2GB),
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika, program można pobrać ze strony: https://www.dropbox.com/
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone / iPod Touch, Android,
   • tutorial: https://www.dropbox.com/tour
   • pomoc: https://www.dropbox.com/help
   ukryj

   Evernote

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów znalezionych w Internecie. Gromadzone informacje mogą mieć postać notatek, stron internetowych, zdjęć screenshotów, plików wideo. Za pomocą aplikacji można gromadzić zasoby w jednym miejscu i je indeksować, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych. Użytkownik może także samodzielnie dodawać tagi i grupować zasoby w dowolne foldery.

   więcej

   Evernote

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów znalezionych w Internecie. Gromadzone informacje mogą mieć postać notatek, stron internetowych, zdjęć screenshotów, plików wideo. Za pomocą aplikacji można gromadzić zasoby w jednym miejscu i je indeksować, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych. Użytkownik może także samodzielnie dodawać tagi i grupować zasoby w dowolne foldery.

   Adres www

   http://www.evernote.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Poznajcie Georga Orwella
    Studenci zamiast drukować w całości artykuły podane przez nauczyciela do przeczytania w Interecie mogą selekcjonować najważniejsze informacje i porządkować je przy pomocy Evernote.
    http://www.classroom20.com/forum/topics/evernote-will-organize-your
   • Porządkowanie studiowania
    Studenci Uniwersytetu Stanforda wypowiadają się pozytywnie na temat korzystania z Evernote.
    http://www.youtube.com/watch?v=8W3n7xsSeYA&NR=1

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online, możliwa także praca offline po pobraniu oprogramowania ze strony: http://www.evernote.com/about/download/
   • dostęp mobilny: iPad, iPhone / iPod Touch, Android, BlackBerry, Palm Pre / Palm Pixi, Windows Mobile,
   • tutorial: http://www.evernote.com/about/video/
   • FAQ: http://www.evernote.com/about/contact/support/
   ukryj


  2. spersonalizowane strony internetowe

   Spersonalizowane strony internetowe to interaktywne tablice pozwalające na korzystanie z informacji w obrębie całego internetu, bez opuszczania spersonalizowanej strony głównej.

   Netvibes

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To interaktywna tablica pozwalająca na personalizację i porządkowanie wybranych stron internetowych i posiadanie dostępu do nich z jednego miejsca: gazety, blogi, mail, wyszukiwanie, filmy, obrazy i zdjęcia, społeczności internetowe, podcasty, gry.

   SSzybki sposób na śledzenie na bieżąco tego co dzieje się w internecie, wybrane strony aktualizują się automatycznie po otwarciu aplikacji. Łatwe ustawianie elementów poprzez opcję przeciągania i upuszczania (drag&drop). Możliwość udostępniania własnej strony innym.

   więcej

   Netvibes

   <darmowa> <saas> <polska> <mobilna>

   To interaktywna tablica pozwalająca na personalizację i porządkowanie wybranych stron internetowych i posiadanie dostępu do nich z jednego miejsca: gazety, blogi, mail, wyszukiwanie, filmy, obrazy i zdjęcia, społeczności internetowe, podcasty, gry.

   SSzybki sposób na śledzenie na bieżąco tego co dzieje się w internecie, wybrane strony aktualizują się automatycznie po otwarciu aplikacji. Łatwe ustawianie elementów poprzez opcję przeciągania i upuszczania (drag&drop). Możliwość udostępniania własnej strony innym.

   Adres www

   http://www.netvibes.com/pl

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Zasoby dotyczące zatrudnienia dla szkół wyższych w Szkocji
    Grupowy projekt tworzenia strony internetowej gromadzącej aktualne informacje z różnych źródeł, na temat zatrudnienia.
    http://www.netvibes.com/employability
   • Angielski online
    Strona stworzona przy pomocy Netvibes zawierająca zasoby internetowe pomagające udoskonalać umiejętności językowe z angielskiego. Zasoby zostały dobrane przez nauczycieli z Uniwersytetu w Strasburgu.
    http://www.netvibes.com/english_online#Home

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny w wersji polskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny,
   • tutorial: http://tour.netvibes.com/overview.php
   • FAQ: http://faq.netvibes.com/
   ukryj


  3. social bookmarking / zakładki społecznościowe

   To metoda porządkowania, przechowywania, zarządzania oraz wyszukiwania zasobów internetowych poprzez słowa kluczowe – tagi. Klasyfikacje zasobów dokonywane są przez użytkowników, którzy mogą dzielić się linkami i wzajemnie sobie je polecać. Społeczności wirtualne porządkują informacje poprzez indeksowanie linków, co ułatwia innym selekcję i filtrowanie. Używanie etykiet – tagów, przez użytkowników sieci, klasyfikacja informacji dokonywana przez społeczności wirtualne została określona neologizmem - folksonomia (folksonomy). Nazwa ta powstała w wyniku połączenia angielskich słów folk lub folks (ludzie, krewni) oraz taxonomy (jako nauka o klasyfikacji).

   Delicious

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów internetowych poprzez oznaczanie interesujących stron słowami kluczowymi. W łatwy sposób można dzielić się swoją kolekcją hiperłączy. Użytkownik może oznaczyć każdy z odsyłaczy dowolnie dobranymi tagami, może także przeglądać zaznaczone strony innych użytkowników i śledzić najpopularniejsze strony internetowe z wybranych dziedzin, co może pomóc w odnajdowaniu informacji na konkretny temat i ograniczyć czas przeznaczony na samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji w internecie. Niehierarchiczny system kategoryzacji słów - każdy użytkownik ma możliwość oznaczenia dowolnym słowem kluczowym dowolnego hiperłącza.

   więcej

   Delicious

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Pozwala na gromadzenie i porządkowanie zasobów internetowych poprzez oznaczanie interesujących stron słowami kluczowymi. W łatwy sposób można dzielić się swoją kolekcją hiperłączy. Użytkownik może oznaczyć każdy z odsyłaczy dowolnie dobranymi tagami, może także przeglądać zaznaczone strony innych użytkowników i śledzić najpopularniejsze strony internetowe z wybranych dziedzin, co może pomóc w odnajdowaniu informacji na konkretny temat i ograniczyć czas przeznaczony na samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji w internecie. Niehierarchiczny system kategoryzacji słów - każdy użytkownik ma możliwość oznaczenia dowolnym słowem kluczowym dowolnego hiperłącza.

   Adres www

   http://www.delicious.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Wyselekcjonowane – polecane zasoby sieciowe
    Pracownicy biblioteki Uniwersytetu Stanforda stworzyli stronę z licznymi tagami do wyselekcjonowanych przez nich zasobów sieciowych. Użytkownicy mogą także zasugerować tagi. https://www.stanford.edu/group/ic/cgi-bin/drupal/delicous
   • Dlaczego Delicious?
    http://doteduguru.com/id92-social-survey-delicious.html

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: http://m.delicious.com/
   • tutorial: http://www.ottergroup.com/learning2.0/?p=14
   • FAQ: http://www.delicious.com/help/faq
   ukryj

   Diigo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, a także pozwalające na dzielenie się wiedzą przez członków danej społeczności. Funkcja Diigo Groups daje możliwość wspólnego zgłębiania tematu oraz uczenia się - poszczególne grupy mogą tworzyć własne zestawy zakładek, wyróżniać ważne fragmenty na stronach internetowych, tworzyć wirtualne notatki odnoszące się do zaznaczonych fragmentów treści a także dyskutować na forum. Wersja dla nauczycieli wzbogacona jest o dodatkowe funkcje (tworzenie kont dla studentów, możliwości ustawienia zabezpieczeń prywatności).

   więcej

   Diigo

   <darmowa> <saas> <mobilna>

   Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, a także pozwalające na dzielenie się wiedzą przez członków danej społeczności. Funkcja Diigo Groups daje możliwość wspólnego zgłębiania tematu oraz uczenia się - poszczególne grupy mogą tworzyć własne zestawy zakładek, wyróżniać ważne fragmenty na stronach internetowych, tworzyć wirtualne notatki odnoszące się do zaznaczonych fragmentów treści a także dyskutować na forum. Wersja dla nauczycieli wzbogacona jest o dodatkowe funkcje (tworzenie kont dla studentów, możliwości ustawienia zabezpieczeń prywatności).

   Adres www

   http://www.diigo.com/

   Przykłady zastosowań w edukacji

   • Przygotowanie eseju - pracy końcowej przy pomocy diigo – raport z badania.
    Studenci dzielili się pomysłami, które wspólnie rozwijali, dzieląc się notatkami ze stron i komentując wzajemnie pracę.
    http://www.slideshare.net/afdujardin/student-voice-and-sbm-v2-4626210
   • Jak ułatwić pisanie eseju bądź pracy zaliczeniowej przy pomocy diigo?
    http://www.makeuseof.com/tag/diigo-write-college-essay-term-paper/
   • Obszerna prezentacja na temat zastosowania diigo w edukacji
    http://www.slideshare.net/cliotech/diigo-in-education-presentation

   Dodatkowe informacje

   • darmowy,
   • dostępny tylko w wersji angielskiej,
   • aplikacja do wykorzystania online,
   • dostęp mobilny: iPad, Android, iPhone
   • wymagania: Flash Player,
   • instalowanie narzędzia do przeglądarki: http://www.diigo.com/tools/toolbar
   • tworzenie konta dla nauczycieli: https://secure.diigo.com/sign-in?referInfo=http%3A%2F%2Fwww.diigo.com%2Fteacher_entry%2Freq
   • FAQ: http://help.diigo.com/teacher-account/faq
   • pomoc: http://www.google.com/notebook/public/04712752710140234617/BDRqfSgoQquKe8MMj
   ukryj


Kategoria II - komunikowanie i współpraca online

Komunikacja między uczestnikami edukacji internetowej jest kluczowym zagadnieniem, bez niej nie może zaistnieć współpraca. Komunikacja może odbywać się synchronicznie bądź asynchronicznie, a podstawowe narzędzia do komunikowania się przez internet to: mail, czat, fora internetowe, telekonferencje i wideokonferencje. Coraz częściej komunikacja między użytkownikami internetu zachodzi wielokanałowo, do tych potrzeb dostosowywane są aplikacje, np. poprzez wbudowywanie modułów czatu do serwisów społecznościowych, czy możliwość łączenia się przez transmisję wideo.

 1. Aplikacje stosowane w komunikacji online

  Formy komunikacji online ewoluowały wraz z rozwojem internetu. Dominującą na początku komunikację za pomocą tekstu stopniowo zastępują połączenia głosowe i wideo, tym niemniej nadal pozostaje ona jednym z podstawowych sposobów wykorzystania globalnej sieci. Komunikacja online pozwala na szybką wymianę informacji zarówno w trybie jeden-do-jeden jak i jeden-do-wielu. Coraz bardziej rozbudowane aplikacje sieciowe i komunikatory umożliwiają nie tylko przekazywanie pojedynczych wiadomości w różnych formatach ale także zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach a nawet eksperymentach naukowych i skomplikowanych zabiegach medycznych.

  rozwiń
 2. Aplikacje wspomagające współpracę zdalną

  Jednym z najważniejszych powodów powstania internetu było umożliwienie współpracy między ludźmi. Możliwość niemal natychmiastowego dzielenia się wiedzą i nowymi pomysłami, a także prezentacji i dyskusji tworzonych rozwiązań to niewątpliwe zalety internetu, które znacząco ułatwiają współpracę. Nierzadko pracujące wspólnie grupy składają się z ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów. Dystans geograficzny dzielący współpracujących ze sobą ludzi wymusza tworzenie wirtualnych obszarów, które umożliwiają organizowanie spotkań, wzajemną komunikację oraz realizację wspólnych celów. Użytkownicy internetu tworzą grupy zainteresowań, wspólnie podejmują różne inicjatywy, najczęściej wykorzystując do tego fora i grupy dyskusyjne. Tworzenie i edytowanie wspólnych dokumentów i projektów, np. za pomocą mechanizmu wiki, pozwala na wyzwalanie się efektu synergii grupowej i pobudzenia kreatywności członków grupy. Grupy pracujące nad konkretnymi projektami mają także do dyspozycji specjalne aplikacje zaprojektowane po to, aby wspierać współpracę zdalną.

  rozwiń
 3. Aplikacje pomocnicze, gadżety

  W tej kategorii znalazły się aplikacje, których zadaniem jest usprawnienie edukacji w internecie przez wizualizację przestrzenną (mapy) oraz wsparcie planowania czasu (kalendarze, harmonogramy). Omówione zostały także narzędzia ułatwiające śledzenie aktualności wybranych stron internetowych (czytniki kanałów RSS oraz alerty). Na kreatywną ekspresję w internecie oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia pozwalają także aplikacje do tworzenia chmur tagów czy interaktywnych awatarów.

  rozwiń
 4. Narzędzia umożliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe

  Oprócz, wymienionych wyżej, aplikacji wspomagających uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem internetu istnieją także wielofunkcyjne narzędzia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby prowadzenia kursów online, część z nich jest dostępna bez opłat. Zintegrowane narzędzia często wymagają posiadania własnego serwera, zatem na takie rozwiązania mogą sobie bardziej pozwolić szkoły, uczelnie czy organizacje, rzadziej indywidualni użytkownicy. Warto jednak zaznaczyć, iż wobec - wielokrotnie podkreślanej w niniejszym opracowaniu - tendencji do współdzielenia i współtworzenia zasobów edukacyjnych znaczenie dedykowanych środowisk wirtualnego nauczania wyraźnie maleje. Ich alternatywą stają się częściej tzw. PLE (Personal Learning Environment) czyli zindywidualizowane środowiska uczenia się. Jest to jednak temat na tyle nowy i obiecujący, że warto mu poświęcić osobny projekt badawczy i nie będzie tutaj obszerniej rozwijany.

  Natomiast w ramach uzupełnienia powyższej informacji, dotyczącej pełnych platform e-learningowych, zwanych także wirtualnym środowiskiem nauczania (VLE – Virtual Learning Environment) warto przedstawić krótką listę serwisów pozwalających na tworzenie kursów i publikowanie materiałów dydaktycznych, które oferują także możliwość przechowywania materiałów oraz kursów online.

  rozwiń

TAGI:

darmowa częściowo-darmowa saas polska mobilna