Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Zgłoszenie nowego serwisu

Aby zaproponować dodanie do Przewodnika nowego serwisu, zawierającego wykaz aplikacji Web 2.0 proszę wypełnić poniższy formularz:

Dane kontaktowe

Imię:

Nazwisko:

Szkoła/uczelnia/instytucja:

Email:

Informacje na temat serwisu

Nazwa serwisu:

Adres www:

Do kogo należy serwis:

Krótki opis (rekomendacja):

wyślij