Students’ Science Expo – łączy nas nauka - 3.10.2018 Wrocław

Maria Zając

Students’ Science Expo to pierwsze ogólnopolskie targi kół naukowych. Odbędą się 3 października 2018 roku we wrocławskiej Hali Stulecia. Jak deklarują organizatorzy, celem wydarzenia jest nie tylko ekspozycja najnowszych osiągnięć studentów polskich szkół wyższych, ale i zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w ich innowacyjne projekty. W programie przewidziano również prelekcje, panele dyskusyjne i prezentacje towarzyszące wystawie prac. Projekt realizowany jest przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej i Fundację Manus we współpracy z Politechniką Wrocławską, Forum Uczelni Technicznych i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Students’ Science Expo ma być miejscem spotkania wielu różnych środowisk społecznych – studentów, pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu a także mieszkańców Wrocławia. Szczególne zaproszenie kierują pomysłodawcy wydarzenia do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – przyszłych studentów i potencjalnych twórców nowych kreatywnych rozwiązań w przyszłości.

Celem tej interesującej inicjatywy jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom ciekawych rozwiązań technologicznych, które powstają w ramach prac studenckich kół naukowych. Chodzi z jednej strony o ukazanie potencjału naukowego polskich studentów, z drugiej zaś zachęcenie polskich przedsiębiorców do wspierania merytorycznie i finansowo działalności studenckich kół naukowych, aby stworzyć okazję do podniesienia poziomu ich działań i projektów. 

Ważnym elementem wydarzenia są prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczące m.in. finansowania działalności studenckiej, rozwoju start up’ów oraz różnego rodzaju innowacyjnych technologii. Targi to także okazja do zaprezentowania wpływu inwestycji w szkolnictwo wyższe na rozwijanie kompetencji młodych ludzi, którzy swoimi innowacyjnymi pomysłami i wynalazkami mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: SSE

 

Data dodania: 26.09.2018

Maria Zając

Dr nauk technicznych w dziedzinie informatyki, kierownik Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Rady Programowej czasopisma "e-mentor", w latach 2004-2014 pracownik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce zmian we współczesnej edukacji, w tym szczególnie na zagadnieniach dotyczących personalizacji nauczania, a od niedawna także wykorzystania elementów grywalizacji w kształceniu.