Makerspace w Wadowicach

Maria Zając

Popularność miejsc, w których pasjonaci z różnych dziedzin mogą rozwijać swoje umiejętności oraz podejmować wspólnie z innymi ciekawe projekty, systematycznie rośnie. W Polsce również pojawiają się inicjatywy tego typu, aczkolwiek na razie jest ich znacznie mniej niż np. w USA czy w Wielkiej Brytanii. Tytułowy ośrodek powstał w wyniku współpracy Centrum Edukacyjnego EST z Wadowic z działającym od 2015 roku w Stoke-on-Trent (Wielka Brytania) ośrodkiem o nazwie Wavemaker. Obie instytucje realizowały wspólnie projekt MakeApp Club, finansowany w ramach programu Erasmus+. Jak deklarują wykonawcy, celem projektu jest „włączenie młodych ludzi w szereg kreatywnych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowej”. Cel ten zrealizowano między innymi organizując w wymienionych ośrodkach zajęcia warsztatowe poświęcone tworzeniu gier komputerowych, aplikacji i innych “digital objects”.  

Na stronie internetowej projektu (MakeAppClub) można także znaleźć Poradnik jak założyć Makerspace. We wstępie do dokumentu autorzy deklarują:  Niniejszy poradnik jest tym, co sami chcielibyśmy mieć pod ręką, gdybyśmy jeszcze raz zaczynali tworzenie laboratoriów cyfrowych w Stoke i w Wadowicach. Przedstawia najistotniejsze aspekty naszej pracy: niezbędne narzędzia i sposoby pracy z młodymi ludźmi oraz potencjalne źródła pomocy, potrzebnej zwłaszcza na samym początku.

Drugim, równie ciekawym dokumentem, który powstał w wyniku realizacji wspomnianego projektu, jest raport ukazujący „Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych”. Punktem wyjścia były badania przeprowadzone przez prof. Juliana Sefton-Greena z wydziału Mediów i Komunikacji w London School of Economics i Lucy Brown ze Strathclyde University opisane w raporcie zatytułowanym Mapping Learner Progression into Digital Creativity. W podsumowaniu raportu przedstawiono szereg konkluzji, które dotyczą roli, jaką odgrywa szkoła i edukacja nieformalna w kształceniu młodych ludzi znajdujących zatrudnienie w nowoczesnej gospodarce, w szczególności w tzw. “creative industries”, w dużej mierze stanowiących o światowej randze ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Projekt MakeApp Club stworzył okazję do obserwacji sposobu, w jaki młodzież angażuje się w twórczość cyfrową w czasie wolnym, poza nauką w szkole. Obserwacje te zostały uzupełnione wywiadami z młodymi ludźmi, którzy już pracują lub studiują przedmioty informatyczne na prestiżowych uczelniach technicznych. I właśnie na podstawie wspomnianych obserwacji oraz wywiadów opracowano analogiczny raport dla Polski czyli wymienione wyżej "Ścieżki rozwoju...".

 

Data dodania: 31.10.2018

Maria Zając

Inne wpisy autora: