Wymuszona zmiana - gdzie szukać pomocy

Maria Zając

Gwałtowny wzrost zasięgu pandemii w marcu tego roku spowodował zamknięcie szkół i uczelni w wielu rejonach świata oraz przeniesienie nauczania do przestrzeni internetu. Szybko okazało się, że pomimo powszechnej dziś obecności technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszym życiu bardzo wielu nauczycieli nie wie, jak korzystać z tych nowoczesnych narzędzi w swojej pracy, nie wspominając już o umiejętności realizacji zajęć online. W odpowiedzi na te nieoczekiwane i pilne potrzeby wiele instytucji i organizacji pospieszyło z pomocą oferując bezpłatne doradztwo oraz materiały mające wesprzeć zarówno władze szkół oraz uczelni, jak i samych nauczycieli w procesie przystosowania się do nowych warunków, narzuconych przez pandemię. 

Jedną z takich organizacji jest Quality Matters , której misją od kilkunastu lat jest działanie na rzecz zapewnienia jakości nauczania online w szkołach (tzw. K-12) i w kształceniu akademickim (HE).  Już 13 marca 2020 roku QM opublikowało zwięzły poradnik nazwany QM Emergency Remote Instruction (ERI) Checklist, będący zbiorem wskazówek jak szybko przenieść dotychczasowe zajęcia on-campus do przestrzeni on-line. 

 

Lista jest dostępna w dwóch wersjach – dla edukacji szkolnej i edukacji wyższej. Oba dokumenty mają taką samą strukturę – zebrane w nich wskazówki zawarto w 3-kolumnowej tabeli i z podziałem na trzy grupy odpowiadające kolejnym etapom: 

  1. Jak zacząć (Start here: Preparing for success), 
  2. Kolejne kroki (Next steps: Guiding students and their learning),
  3. Plan dalszych działań (Long term considerations: Teaching Effectively in a new Environent).

 

Pierwsza kolumna, zatytułowana Recommended Actions for Instructors zawiera podpowiedzi jakie działania należy podjąć, w drugiej kolumnie (Why?) podano ich rozwinięcie i uzasadnienie. Kolumna trzecia wskazuje powiązanie proponowanego działania z odpowiednim obszarem flagowego dokumentu QM, jakim jest Course Design Rubric. To mało znane w Polsce opracowanie obejmuje szczegółowy zestaw kryteriów dotyczących projektowania kursów online, które od lat wykorzystywane są do oceny jakości oraz certyfikacji działalności e-learningowej szkół i uczelni w USA, a także w wielu innych krajach. 

 

Omawiana lista ERI może być pomocna niezależnie od tego, czy ktoś planuje dostosować swój kurs do kryteriów QM. Obecnie szkoły i uczelnie etap „szybkiego startu” mają już za sobą, realizują kolejne kroki zmierzając do zakończenia roku szkolnego i akademickiego, ale zbliża się coraz bardziej moment analizy oraz oceny jakie działania były skuteczne, a jakie wymagają spokojnego przemyślenia i korekty. Wspomniana lista może się okazać przydatnym narzędziem w tym procesie.

 

Być może też jedną z lekcji wynikających z pandemii powinno być przygotowanie jednolitych kryteriów oceny jakości kursów także w Polsce? Opracowane w 2008 roku przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Kryteria oceny kursu internetowego niestety są już mocno zdezaktualizowane i nie przystają do obecnych realiów. Może rozwiązaniem wartym rozważenia jest współpraca z organizacją Quality Matters, aby doprowadzić do powstania polskiej wersji Course Design Rubric? Wiele zdaje się wskazywać na to, że edukacja online w znacznie szerszym zakresie niż w ostatniej dekadzie zadomowi się w polskiej edukacji, a to spowoduje też potrzebę rzetelnej oceny jakości tak realizowanych zajęć.  

Data dodania: 4.05.2020

Maria Zając

Inne wpisy autora: