Zasoby e-mentora

Wyszukaj artykuł:

Przewodnik po aplikacjach Web 2.0
stosowanych w edukacji

Polecamy publikacje

publikacja okladka

Rocznik Andragogiczny. Andragogy Yearbook, H. Solarczyk-Szwec (red.)

W roczniku znajdziemy materiały z II Zjazdu Andragogicznego pt. Przemiany teorii i praktyki w edukacji dorosłych, który odbył się w Toruniu w dniach 15-16 maja 2013 roku. Dodatkowo w publikacji zamieszczono artykuły z następujących obszarów tematycznych...

Repozytorium UTW

Wybierz województwo

Kliknij, aby zobaczyć jakie Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują w Twoim województwie.