„E-mentor” wśród najlepszych polskich czasopism - 15 punktów MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 r. ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że „e-mentor” uzyskał w tegorocznej ocenie maksymalną liczbę punktów dla czasopism spoza JCR i ERIH. Za publikację artykułu naukowego w „e-mentorze” autor otrzymuje 15 punktów. W części B wykazu znalazło się ponad 2200 czasopism, a maksymalną ocenę uzyskało tylko 40 z nich.

Zobacz Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

okladka big pobierz pdf

Data wydania: 2019
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.