O czasopiśmie

Profil pisma

"E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie - zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu.

Misją pisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W "e-mentorze" prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. "E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

"E-mentor" jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 23 grudnia 2015 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 15 punktów.

Indeks Hirscha czasopisma "e-mentor" według "Publish or Perish" wynosi 12.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Znajduje się również w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

okladka big pobierz pdf

Data wydania: 2017
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.