O czasopiśmie

Profil pisma

"E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. Z racji zmian zachodzących w systemach edukacji, w tym w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, w czasopiśmie publikowane są także artykuły poświęcone metodom, formom oraz programom kształcenia, jak również prezentacji nowych trendów w tym obszarze. 

Misją czasopisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W "e-mentorze" prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. "E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

"E-mentor" jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z grudnia 2016 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 15 punktów.

Indeks Hirscha czasopisma "e-mentor" według "Publish or Perish" wynosi 12.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazEkonESCI (Emerging Sources Citation Index) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Znajduje się również w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

okladka big pobierz pdf

Data wydania: 2019
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.