AAA

Wirtualne Campusy - nowy wymiar edukacji

Marcin Dąbrowski

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 1-2 kwietnia br. odbyła się konferencja Wirtualne Campusy - nowy wymiar edukacji. Głównymi organizatorami spotkania były Konferencja Rektorów Uczelni Niepublicznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Doświadczenie w działalności e-edukacyjnej części z organizatorów oraz interesujące referaty pozwoliły na przeprowadzenie ciekawej konferencji, bogatej w wystąpienia zarówno praktyków akademickich, jak również reprezentantów e-learningu korporacyjnego. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z prezentacjami wykraczającymi tematyką poza zakres problematyki e-learningu, do jakiego przyzwyczaili nas organizatorzy konferencji poświęconych tym zagadnieniom (m.in. prof. J. Pawlikowski swoje wystąpienie poświęcił na omówienie aktualnego przebiegu i głównych elementów procesu bolońskiego, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z zapewnianiem jakości kształcenia). Dzięki udziałowi NBPortal w organizacji konferencji, pierwszy dzień tego dwudniowego spotkania został zorganizowany w Centrali Narodowego Banku Polskiego. Po części oficjalnej uczestnicy mogli zapoznać się z opiniami i doświadczeniami takich prelegentów jak: prof. Ł. Turski, dr K. Pawłowski oraz A. Jaszczuk (w takiej też kolejności, z perspektywy rozwoju e-edukacji, wystąpienia nabierały coraz bardziej praktycznego charakteru). Dalsze wystąpienia w pierwszym dniu konferencji zostały podzielone na sesje biznesową (m.in. doświadczenia IBM) i akademicką. Drugi dzień, zorganizowany w podwarszawskim ośrodku szkoleniowym, przebiegał pod hasłem kultury e-learningu. Warte podkreślenia były wystąpienia dotyczące dość nowych inicjatyw oraz relacje z pierwszych, profesjonalnych implementacji wirtualnych campusów. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zaznajomienia się z doświadczeniami różnych uczelni, bardziej i mniej znanych z działalności e-edukacyjnej. Istotną dla słuchaczy i prelegentów oraz często podnoszoną kwestią były koszty inicjatyw e-learningowych. Zauważalny był brak możliwości profesjonalnego rozwoju tej działalności wśród małych uczelni. Zaskakujące zaś okazały się rozbieżności w opiniach dotyczących kosztów budowy materiałów e-learningowych. Jednym z czynników, który ma na to wpływ jest zapewne różnorodny stopień nasycenia multimediami materiałów będących postawą wygłaszanych opinii, ale również ich forma czy profil studiów, dla jakich są tworzone. Niestety stopień doświadczenia w tym zakresie osób wypowiadających się nie był bez znaczenia. Równie ciekawą informacją dla uczestników było ogłoszenie rozpoczęcia prac nad certyfikacją kursów e-learningowych przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, jedną ze środowiskowych organizacji prowadzących akredytację ekonomicznych kierunków studiów, dotychczas koncentrującą się na badaniu jakości form tradycyjnych. Uczestnicy konferencji zwrócili jednak uwagę na sposób certyfikacji, a mianowicie problem wieloaspektowej oceny kursu przez jednego recenzenta, zwłaszcza że miałaby ona przebiegać zarówno na gruncie merytorycznym, jak i metodyczno-organizacyjnym. Podsumowując obrady, warto zauważyć ogromne możliwości i chęci do rozwijania e-edukacji w polskim środowisku akademickim, jednakże brak funduszy, w szczególności oczekiwanych funduszy unijnych oraz wsparcia ze strony organów państwowych. Ważne jest, aby zarówno zewnętrzne fundusze, jak i wsparcie ze strony państwa były odpowiednio ukierunkowane. Obrady zamknęli przedstawiciele organizatorów konferencji. Jeden z prelegentów, podkreślając wagę uczelni niepaństwowych w rozwoju kształcenia akademickiego w Polsce, wskazywał na przewodnią rolę tychże szkół wyższych w budowie systemu e-edukacji w kraju. W kontekście tej wypowiedzi warto jednak podkreślić istotną rolę kilkunastu referatów z uczelni państwowych w samej konferencji, jak i ich rozbudowanej działalności oraz roli w rozwoju e-edukacji w środowisku akademickim.

Na zakończenie warto pokreślić, iż uczestnicy otrzymali zbiór referatów w formie drukowanej (w kwartalniku naukowym "Firma i rynek") już w czasie obrad konferencji.