Zamknij

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W nawiązaniu do wymienionych przepisów informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Dane osobowe znajdujące się w serwisie (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail, nota biograficzna, wizerunek) przechowywane są i publikowane na mocy zgody osób, których dotyczą.

Osobom tym przysługują prawa opisane w naszej Polityce Prywatności, dlatego prosimy wszystkich użytkowników serwisu www.e-mentor.edu.pl o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu, który w sposób prosty i precyzyjny opisuje wszystkie zagadnienia związane z przetwarzaniem, jak również ochroną zgromadzonych danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundację, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl.

Zgłoszenie artykułu

Uprzejmie prosimy o wypełnienie pól formularza oraz zaakceptowanie wymaganych oświadczeń.

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Imię, nazwisko, tytuł:*   E-mail:*
Dyscyplina naukowa:*
Miejsce zatrudnienia:*
(adres)

dodaj dodaj następnego autora


dodaj dodaj następny plik
Oświadczenia
Zgłaszając artykuł, Autor oświadcza, że:

 • opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich;
 • opracowanie nie było wcześniej publikowane ani nie zostało wysłane do recenzji w innych pismach lub wydawnictwach;
 • nie wiążą go żadne – poza wymienionymi w rubryce dotyczącej źródeł finansowania prac badawczych – zależności osobiste ani finansowe (np. wynikające z zatrudnienia, doradztwa, posiadania akcji, honorariów), które mogłyby mieć wpływ na interpretację i prezentację wyników badań;
 • wyraża zgodę na wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej, niezbędne zmiany redakcyjne i w układzie treści
  (w celu zwiększenia czytelności tekstu) oraz wykorzystanie opracowania na dwóch polach eksploatacji (druk, internet)
  i udostępnienie innym czasopismom (przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu,
  z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma);
 • wyraża zgodę na opublikowanie angielskiego streszczenia opracowania wraz z danymi nt. miejsca zatrudnienia autora (autorów);
  w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
 • zapoznał się z zasadami publikowania


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb czasopisma "e-mentor" (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do zmiany swoich danych w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z czasopismem "e-mentor" w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W nawiązaniu do wymienionych przepisów informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
 2. Dane osobowe przekazywane podczas wypełniania poniższego formularza zgłoszeniowego gromadzone są wyłącznie w celu realizacji procedury redakcyjnej, służącej publikacji artykułów w e-mentorze.
 3. Dane osobowe gromadzone podczas nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Osobom, których dane przechowujemy przysługują prawa opisane w naszej Polityce Prywatności.
 5. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl.

 

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.