AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Wzorem wstępu z poprzedniego wydania dwumiesięcznika e-mentor chciałbym, nie tylko zachęcić Państwa do lektury bogatej gamy artykułów publikowanych w działach tematycznych pisma, lecz także zaprosić do uczestnictwa w wydarzeniach, którym patronujemy.

Seminaria CREN

Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH organizuje w obecnym semestrze cykl seminariów poświęconych e-edukacji. W marcu odbyły się pierwsze dwa środowiskowe spotkania, na których mieliśmy przyjemność gościć ponad 50 osób, zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również z innych ośrodków akademickich w Polsce. Pierwsze seminarium, zatytułowane E-edukacja w SGH, miało za zadanie wprowadzić uczestników w problematykę e-learningu oraz zaprezentować działania prowadzone w tym zakresie na Uczelni. Był zatem czas na prezentację platformy e-sgh, jak również na omówienie zagadnień związanych z dydaktyką e-edukacyjną i specyfiką procesu uczenia się dorosłych w kontekście metodyki e-learningu. Drugie spotkanie, dotyczące projektowania wirtualnych zajęć i treści online, wzbogacone zostało o wystąpienia ekspertów spoza CREN SGH. Zagadnienia dotyczące tworzenia i prowadzenia zajęć online, przygotowywania podręczników multimedialnych oraz różnorodności stylów nauczania i uczenia się przedstawili pracownicy CREN - Marcin Dąbrowski, Maria Zając oraz Roksana Neczaj. Wojciech Bednaruk, odpowiedzialny za szkolenia e-learningowe w jednej z firm telekomunikacyjnych omówił zagadnienia budowania autonomii poznawczej w oparciu o wypracowaną przez siebie strukturę asynchronicznych materiałów edukacyjnych online. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat możliwości korzystania z obcych źródeł treści w tworzeniu materiałów dydaktycznych dla potrzeb e-learningu. Sytuację prawną w tym zakresie przedstawił Paweł Orzeszko. Dyskusji towarzyszyły także pytania oraz wątpliwości dotyczące klauzul umów, jakie podpisywane są przez autorów treści dydaktycznych prezentowanych na platformie e-sgh.pl. Z racji ograniczonego czasu spotkania, który uniemożliwił przedyskutowanie wszelkich zagadnień związanych z projektowaniem treści i zajęć online, jak również prawami autorskimi i własnością intelektualną, dyskusje z prowadzącymi seminarium toczyły się również po jego zakończeniu. Następne spotkanie, zaplanowane na 18 kwietnia br., będzie poświecone indywidualnym możliwościom wzbogacania dydaktyki akademickiej przez wykorzystywanie ogólnodostępnych programów i aplikacji komputerowych. Dwa kolejne seminaria odbędą się w maju i czerwcu br. W celu zapoznania się z problematyką poruszaną w czasie seminariów zapraszam na stronę internetową: www.cren.pl/seminaria/. Kontynuacją seminariów ma być kolejna, zaplanowana na 17 listopada br., II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej konferencji www.e-edukacja.net).

Konferencja FPAKE

Drugim, wartym polecenia wydarzeniem w semestrze letnim jest konferencja Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbędzie się 23 czerwca br. Będzie to kolejne, siódme spotkanie środowiskowe, organizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, wraz z Akademiami Ekonomicznymi i SGH. Jej gospodarzem będzie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Tematy wiodące to organizacja procesu dydaktycznego, zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz technologie wspierające proces kształcenia. Powyższe tematy wiążą się z następującymi obszarami problemowymi:

 1. w zakresie organizacji procesu dydaktycznego:
  • organizacja roku akademickiego i zajęć dydaktycznych,
  • przeprowadzanie egzaminów i ocena semestralnej pracy studenta,
  • ocena pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
  • organizacja praktyk studenckich,
  • organizacja wymiany pracowników między ośrodkami i nagradzania najlepszych dydaktyków;

 1. w zakresie zarządzania wiedzą w uczelniach:
  • wyzwania stojące przed uczelniami,
  • procesy zarządzania wiedzą w uczelni wyższej,
  • wiedza jako produkt uczelni wyższej - problemy zarządzania,
  • kształtowanie uwarunkowań systemowych,
  • inicjatywy zarządzania wiedzą w uczelniach wyższych;

 1. w zakresie technologii wspierających proces kształcenia:
  • informatyzacja procesów organizacji dydaktyki,
  • aplikacje wspierające nauczyciela w organizacji dydaktyki,
  • technologie wspierające nauczyciela w przekazie wiedzy,
  • indywidualne inicjatywy nauczycieli i projekty uczelniane.

Podczas konferencji odbędą się również uroczystości wręczenia certyfikatów akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepsze prace doktorskie Nowe trendy w naukach ekonomicznych i w zarządzaniu (www.nowetrendy.net/). Udział w konferencji jest bezpłatny. W imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w spotkaniu. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej: www.fundacja.edu.pl/organizacja/


Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny