Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, czwarty już w tym roku numer "e-mentora", mając nadzieję, że zawarte w nim opracowania okażą się interesującą i inspirującą lekturą. A różnorodność tematów jest rzeczywiście duża. Numer rozpoczyna tekst dotyczący otwartego modelu publikowania naukowego. Problematyka ta jest ważna szczególnie w świetle zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. W numerze można także znaleźć kilka opracowań poświęconych polskiej edukacji w różnych jej obszarach. Ilustrują one jej współczesne potrzeby i problemy, szczególnie w zakresie edukacji formalnej.

Tematyką, która stosunkowo często gości na łamach "e-mentora" jest zarządzanie wiedzą w organizacjach. W bieżącym numerze chciałabym Państwu zarekomendować dwa artykuły z tego obszaru. Pierwszy z nich dotyczy kwestii podnoszenia kompetencji i umiejętności handlowców w firmach - jego twórca przedstawia autorską koncepcję Kluczowej Kompetencji Sprzedażowej. W drugim opracowaniu z kolei ukazane są korzyści, jakie wynikają z dzielenia się wiedzą pochodzącą z realizacji projektów. Autor artykułu stara się wykazać jak ważnym, a często niedocenianym, źródłem wiedzy w organizacji może być doświadczenie wyniesione z realizacji projektów - o ile będzie ono przekazywane i udostępniane innym wykonawcom zadań projektowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oba wspomniane teksty zostały opracowane przez praktyków, którzy bazują na wiedzy pozyskanej w trakcie realizacji konkretnych zadań biznesowych.

Kolejne dwa artykuły nawiązują do roli technologii internetowych w dzieleniu się informacją i poszerzaniu wiedzy. Pierwszy z nich oparto na wynikach badań pilotażowych, które mają służyć zdefiniowaniu kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych. Drugi ukazuje natomiast, jak współczesne portale społecznościowe, w tym wypadku LinkedIn, są wykorzystywane w celu autoprezentacji zawodowej. Badanie, na którym oparto tezy prezentowane w artykule, również miało charakter pilotażu i objęło stosunkowo niewielką grupę internautów. Mimo to może ono stanowić pewien przyczynek do studiów nad rolą mediów i portali społecznościowych w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania serwisu "e-mentora", w tym szczególnie kalendarium, w którym informujemy o ciekawych wydarzeniach ze świata edukacji i biznesu. Zapraszam również do nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Trwają już prace nad pierwszymi wydaniami z 2020 roku, a zakres poruszanych tematów zapowiada się bardzo interesująco.

Pragnę także poinformować, że w związku z wymogiem posiadania przez pracowników naukowych uczelni indywidualnego identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID) wprowadzamy w formularzu zgłoszeniowym obowiązek podania numeru ORCID, który będzie później publikowany wraz z notą o autorze.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 już teraz życzę wszystkim Czytelnikom i Sympatykom "e-mentora" radości i pomyślności, a także czasu na wartościową lekturę i odpoczynek.

Maria Zając
Redaktor prowadzący