AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Przemysław Radziszewski, Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm?, Poltext, Warszawa 2016

Prezentowana książka, stanowiąca część cyklu "Biblioteka nowoczesnego menedżera", jest skierowana do szerokiego grona menedżerów oraz analityków - niezależnie od sektora w jakim są zatrudnieni. Autor, opierając się na swym ogromnym doświadczeniu praktycznym w roli lidera, który nadzorował szereg wdrożeń z zakresu Business Intelligence w dużych firmach, a także w roli osoby prowadzącej szkolenia z wykorzystania Business Intelligence, dowodzi, że głównym powodem niespełnionych oczekiwań związanych z BI nie są komputery, ale człowiek. Żaden komputer nie zastąpi bowiem menedżera ani analityka w przemyślanym projektowaniu procesów biznesowych oraz systemów raportowania efektywności. Autor z jednej strony pokazuje słabości stosowanych dziś rozwiązań, a z drugiej strony proponuje wiele konkretnych technik i metod efektywnego wykorzystania BI w codziennej pracy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Publikacja jest poświęcona zagadnieniu kształtowania relacji społecznych w organizacji. Książkę polecamy zarówno osobom mającym już doświadczenie menedżerskie i chcącym pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, jak i każdemu, kto stawia pierwsze kroki w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji. Zaprezentowane w podręczniku mechanizmy wyjaśniające zachowania pracowników i przełożonych, zostały zilustrowane przykładami, które ułatwiają zrozumienie opisanych zagadnień. Książka to zbiór inspiracji i praktycznych rozwiązań opartych na naukowych podstawach i najlepszych praktykach.

Książka dostępna jest na stronie wydawcy:
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Justyna Szumniak-Samolej, Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja to zapis wywiadów przeprowadzonych w 2015 r. na potrzeby badania pt. Innowacyjne przedsięwzięcia nawiązujące do idei społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku polskim. Autorka wybrała te przedsiębiorstwa, które wydały jej się najciekawsze, najbardziej innowacyjne i najbardziej wyróżniające się na polskim rynku pod względem łączenia działalności biznesowej i misji społecznej lub ekologicznej. Odbyła rozmowy z: Igorem Pielasem, założycielem Asante Bamboo Bikes; Przemkiem Kuśmierkiem i Sławkiem Łuczywkiem, twórcami Migam; Łukaszem Kalicińskim, założycielem NotJustShop; Rafałem Hechmannem, założycielem portalu Plan Planeta; oraz z Dominiką Naziębły i Łukaszem Gosławskim, twórcami marki Wisłaki. Celem badania było poznanie motywacji do zakładania przedsięwzięć opartych na misji społecznej lub ekologicznej na polskim rynku, a także doświadczeń z tym związanych. Autorkę interesowało również to, jak badane inicjatywy są zorganizowane pod względem modelu biznesowego i jaka jest rola mediów społecznościowych w rozwoju przedsięwzięcia. Książkę szczególnie polecamy czytelnikom zainteresowanym tematyką CSR, a także osobom, które na początku swojej drogi zawodowej poszukują inspiracji do podejmowania nowatorskich i nietypowych działań biznesowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl