AAA

17. Konferencja Online Educa Berlin 2011 -
relacja

Dorota Myko

Relacja z konferencji

W dniach 30 listopada - 2 grudnia br. w Berlinie odbyła się po raz 17. Konferencja Online Educa, która zgromadziła ponad 2000 osób z 90 krajów z całego świata, których działalność mieści się w obszarze szeroko rozumianej edukacji wspomaganej przez nowe technologie - czyli e-edukacji. Najwięcej uczestników przybyło z Niemiec, Holandii i z Wielkiej Brytanii. Byli to zarówno przedstawiciele uczelni i szkół kształcących na różnym poziomie, instytucji publicznych, fundacji i stowarzyszeń, jak i przedsiębiorstw zajmujących się technologiami IT, szkoleniami oraz innymi usługami. Plenarną sesję panelową rozpoczynającą konferencję poprowadził prelegent znany już z ubiegłego roku - Talal Abu-Ghazaleh, dyrektor Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAGorg), który zapraszał do nawiązania współpracy edukacyjnej i e-edukacyjnej oraz naukowo-badawczej z krajami arabskimi. Podkreślał, że kraje te w dobie kryzysu na Zachodzie przeżywają obecnie nie tylko swoją „wiosnę” w zakresie rozwoju w powyższych dziedzinach, ale wprost renesans. Świadczyć o tym mogły m.in. duże stoiska narodowe z Arabii Saudyjskiej i z Omanu.

Na sesjach plenarnych wystąpili różni eksperci o światowej renomie, wśród których można wymienić m.in.:

  • Neelie Kroes - Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej,
  • Jeffa Bordena - Dyrektora ds. nauczania i uczenia się w firmie Pearson (USA),
  • Fabrizio Cardinaliego - Przewodniczącego European Learning Industry Group (ELIG),
  • Monikę Weber-Fahr - Dyrektorkę w Global Business Leader, IFC - International Finance Corporation (USA).
Wystąpili także dwaj dziennikarze: Peter Nowak - dziennikarz ds. technologii w kanadyjskiej telewizji internetowej CBS (Canadian Broadcasting Corporation) i kanadyjskiej gazety „National Post” oraz John Bohannon - dziennikarz czasopisma „Science”, zaproszony jako visiting researcher na Uniwersytecie Harvarda1.


Z pierwszym przemówieniem na sesji plenarnej, dotyczącym otwartego oprogramowania, wystąpiła Neelie Kroes. Dostarczyło ono szczegółów na temat europejskich działań wzmacniających innowacje w dziedzinie IT. Pani Komisarz przedstawiła główny cel jednej z siedmiu flagowych inicjatyw Strategii Europa 2020 - Cyfrowej Agendy dla Europy - jakim jest zapewnienie społeczeństwu możliwości czerpania korzyści z rynku produktów cyfrowych zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Chodzi tu w szczególności o dostęp do szybkiego internetu i aplikacji o różnorodnych zastosowaniach, a także np. o zwiększenie obecności kobiet pracująch w sektorze IT. Przydomek nadany pani Komisarz - Stalowa Neelie (Steely Neelie) - odnosi się do myśli przewodniej, która przyświeca jej działaniom, polegającej na współzawodnictwie Komisji Europejskiej ze światem wielkich korporacji, takich jak np. Microsoft.

Drugi prelegent - Peter Nowak - poświęcił swoje wystąpienie zależnościom pomiędzy technologią, jaką dysponuje dany kraj, a zamożnością jego obywateli oraz ilością produkowanej przez niego żywności. Najwięksi na świecie producenci żywności są jednocześnie największymi dostarczycielami technologii. Z przedstawionych przez P. Nowaka materiałów jasno wynikało, że przy okazji walki z głodem i biedą na świecie jesteśmy w stanie rozpowszechnić nowe technologie w edukacji, poprawić sytuację nauczycieli i rozbudzić przedsiębiorczość w społeczeństwie2.

Następny gość na sesji plenarnej - John Bohannon - w projektach badawczych i w rubryce, jaką prowadzi w magazynie „Science”, zajmuje się innowacjami technologicznymi w procesach informacyjnych i gromadzeniem informacji. Prelegent zastanawiał się nad tym, w jaki sposób Google kształtuje nową kulturę nauczania i jak wpływa np. na zdolność zapamiętywania i iloraz inteligencji studentów. W swoim wystąpieniu wyliczał przykłady najlepszych rozwiązań edukacyjnych jakich dostarczają nauczyciele i edukacja, a które mogą spowodować połączenie zasobów informacji i sieci internetowych.

Kolejni goście innych sesji plenarnych Online Educa to m.in. Ruth Martínez - konsultant strategiczny w zakresie innowacji dotyczących nauczania ELEARNING3D, a także Huw Morris - profesor i wicekanclerz Uniwersytetu z Salford (Wielka Brytania).

Dzień przed Online Educa - 30 listopada br. - odbyły się w Hotelu InterContinental liczne warsztaty poświęcone e-edukacji. Ponadto tradycyjnie można było odwiedzić tego dnia jeszcze dwie inne imprezy:
  • czwarte forum - The School Forum - dla branży IT, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich (forum to odbywało się w języku angielskim oraz niemieckim)
  • oraz siódme już forum na temat e-nauczania w obszarze obronności i bezpieczeństwa - The 7th International Forum on Technology Assisted Learning and Training for Defence, Security and Emergency Services (obecny był jeden prelegent z Polski - z Akademii Obrony Narodowej).
Poszczególne sesje zostały podzielone na różne bloki tematyczne i podejmowały zagadnienia od: zróżnicowanych kultur nauczania, nowych metod pedagogicznych dla e-learningu, treści, narzędzi i ich zastosowań praktycznych, inteligentnych treści i semantyki - czyli autorstwa treści i ich tworzenia, przez: otwarte zasoby edukacyjne oraz technologie i treści otwartych zasobów, narzędzia technologiczne dla rozwijania umiejętności, środowisko nowego nauczania w klasie w przyszłości, media społecznościowe i sieci społecznościowe oraz nauczanie za pomocą sieci bezprzewodowych - po: rzeczywistość wirtualną w świecie rzeczywistym, wprowadzanie nowych praktyk, zasad postępowania i procesów, szkolenie wykładowców, nauczanie języków, czynniki etyczne w edukacji, przyłączenie środowisk wykluczonych społecznie poprzez edukację i innowacje.

Seminariom towarzyszyły sesje prezentacji najlepszych praktyk pt. EDUCA dla biznesu oraz sesje wymiany wiedzy. Demonstrowano także laboratoria wirtualne oraz sposoby poruszania się w wirtualnej, edukacyjnej chmurze w świecie dzisiejszej e-edukacji. Trzeba podkreślić, że problematyka ta zagościła na konferencji po raz pierwszy i poświęcono jej specjalną popołudniową sesję plenarną pt. Nauczanie w chmurze (Learning in the Cloud).


Polska delegacja do Berlina została zorganizowana już po raz dziewiąty. W bieżącym roku wzięło w niej udział ok 40 osób3.

Swój dorobek edukacyjny pokazywało na stoiskach trzech naszych wystawców. Tradycyjnie już obecni byli przedstawiciele SuperMemo (Grupa PWN) oraz polsko-niemiecka firma 4Systems, zaś po raz pierwszy pojawiła się ze swoimi projektami fundacja Obserwatorium Zarządzania4.

Pięć osób z polskiej delegacji uzyskało również możliwość wystąpienia na konferencji w roli prelegentów - byli to: Jolanta Gałecka z Young Digital Planet - YDP (ta gdańska firma jest od kilku lat sponsorem konferencji), Agnieszka Gadomska z Warszawy - ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz WSiP-u, Krzysztof Zieliński - z Obserwatorium Zarządzania z Warszawy oraz - nie po raz pierwszy już występujący na konferencji - Jan Markovic z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr Andrzej Wodecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas tegorocznej edycji Online Educa5 wystąpiło łącznie ponad 370 prelegentów z 38 krajów, którzy wzięli udział w kilkudziesięciu sesjach plenarnych i równoległych, forach, warsztatach, seminariach i debatach.

Równolegle do konferencji trwały targi, w których wzięło udział ok. 90 wystawców z ponad 20 krajów. W tym roku obecnych było również kilka stoisk narodowych. Wystawiały się instytucje rządowe, takie jak: Ministerstwo Edukacji z Omanu czy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Arabii Saudyjskiej (które zaprezentowało uczestnikom Educa bardzo barwne stoisko z rekwizytami wyposażenia arabskiego domu6). Ponadto prezentowała się Finlandia ze stowarzyszeniem Association of Finnish eLearning Center, Ministerstwo Komunikacji i Nowych Technologii z Beninu oraz Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) z Niemiec.

Niestety z różnych powodów polska delegacja liczyła tylko 40 uczestników, a nie 60 czy nawet 80, jak się zdarzało w latach poprzednich. Uczelnie wyższe reprezentowało 13 osób (w tym 3 studentów studiów doktoranckich), 17-osobową grupę stanowili przedstawiciele firm IT i szkoleniowych, zaś najmniej liczne były grupy wydawców - 5 osób, organizacje non profit - 2 oraz przedstawiciele mediów - 3 osoby.

Partnerami medialnymi promującymi organizację polskiej delegacji były w bieżącym roku m.in.: Biblioteka Analiz, portal Edustacja.pl, Edukator Zawodowy - Koweziu.pl, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce oraz „e-mentor”, a także liczne organizacje non profit i organizacje branżowe. Łącznie współpracowało w tym zakresie 15 instytucji.

Kolejna edycja konferencji Online Educa odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2012 roku w Hotelu Intercontinental w Berlinie. Zapraszamy Państwa do współpracy medialnej przy tworzeniu - już po raz 10. - polskiej delegacji.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Filmy z wybranymi wystapieniami są dostępne na stronie: www.online-educa.co....

2 Peter Nowak jest również autorem publikacji pt. Sex, Bombs and Burgers: How War, Porn and Fast Food Created Technology As We Know It (Seks, bomby i hamburgery - czyli jak wojny, pornografia i fastfoody stworzyły technologie, jakie znamy?), pokazującej szczegółowo zachodzące na świecie zjawiska ekonomiczno-społeczne, która została opublikowana po raz pierwszy w marcu 2010 roku w Kanadzie, a następnie w Australii, Nowej Zelandii i w Wielkiej Brytanii, zaś w 2012 r. pojawi się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na blogu autora: www.wordsbynowak.co....

3 Dzięki pomyślnym negocjacjom uczestnicy z Polski płacili w bieżącym roku 490 euro zamiast 790 euro.

4 Obserwatorium Zarządzania: obserwatorium.pl/ki....

5 Galeria zdjęć dostępna jest na stronie: www.online-educa.co... nagrania filmowe i dźwiękowe dostępne są na stronie: www.online-educa.co... dla mediów uruchomiono specjalny serwis prasowy pod adresem: www.online-educa.co....

6 Specjalnie na tę okazję zaproszono również artystę - mistrza kaligrafii - który kaligrafował po arabsku imiona uczestników konferencji i podczas trzeciego dnia trwania ekspozycji rozdał ok. 3 tys. swoich kolorowych prac.