AAA

e-edukacja.net - relacja z konferencji

Marcin Dąbrowski, Maria Zając

Relacja z konferencji

Konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” to dla środowiska e-learningu akademickiego nie tylko doskonała okazja do wysłuchania wielu wystąpień poświęconych aktualnym problemom e-edukacji, ale także do spotkania i dyskusji. To ważne spotkanie środowiskowe organizowane jest jesienią każdego roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z uczelniami-założycielami Fundacji. Roli gospodarza podejmuje się za każdym razem jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych. Tegoroczna, VIII edycja konferencji odbyła się 17 listopada 2011 r. w Krakowie, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego. Spotkanie zgromadziło ponad 160 uczestników, dla których przygotowano 28 referatów, prezentowanych w sesjach plenarnych, równoległych oraz w ramach sesji seminaryjnej. Sesja pierwsza - plenarna - obejmowała wystąpienia zaproszonych gości, poświęcone zagadnieniom rozwoju e-learningu na świecie. Referat otwierający konferencję wygłosił Vlad Wielbut z University of Michigan. Prelegent, analizując rolę e-edukacji w Stanach Zjednoczonych, skoncentrował się na ukazaniu zarówno jej nowych wymiarów, jak i dostrzeganych zagrożeń. Pozostałe wystąpienia w ramach tej sesji stanowiły próbę scharakteryzowania e-learningu kolejno w Niemczech, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, poprzez pryzmat konkretnych projektów i przedsięwzięć. Dr Ilona Buchem (Beuth Hochschule) skupiła się na idei wykorzystania e-portfolio w kształceniu akademickim, dr Joanna Dąbrowska wraz z Naureen Raziq (Canadian College of Online Training) oparły swój referat na doświadczeniach prowadzonej przez nie szkoły w Toronto, natomiast Joanna Wild (University of Oxford) omówiła szczegółowo koncepcję wykorzystania narzędzia Learning Designer, którego rolą jest wspieranie nauczycieli w procesie projektowania dydaktycznego kursów online.

Spośród referatów prezentowanych w kolejnych sesjach uczestnicy tego środowiskowego spotkania wytypowali - drogą głosowania - najciekawsze wystąpienie oraz najlepszy debiut tegorocznej edycji konferencji „e-edukacja.net”. Wyodrębnienie w konkursie drugiej z podanych kategorii pozwoliło docenić w sposób szczególny osoby, które całkiem niedawno zaczęły swoją przygodę z e-edukacją. Wśród nich na największe uznanie, zdaniem słuchaczy, zasłużyła dr Justyna Pawlak, reprezentantka UEK. Jej wystąpienie zatytułowane Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów zdobyło największą liczbę głosów. Wartość tego wystąpienia stanowiło odniesienie do praktyki - widoczne było duże zaangażowanie prelegentki w proces dydaktyczny realizowany z wykorzystaniem elementów pracy online - jak też analityczne podejście do obserwowanych zjawisk oraz reakcji studentów. Liczymy, że dobra praktyka wyróżniania debiutanckich wystąpień ośmieli nowe osoby do zgłaszania referatów w kolejnych edycjach konferencji.

Z kolei za najciekawsze wystąpienie całej konferencji głosujący uznali referat dr. Andrzeja Wodeckiego (UMCS) - zatytułowany Polski e-learning z perspektywy 10 lat. Jak było? Jak jest? Jak będzie? Prezentacja ta odbyła się w sesji zamykającej konferencję i była swoistym podsumowaniem osiągnięć i trendów rozwojowych polskiego e-learningu na tle tego, jak zmienia się e-edukacja na świecie. Warto zapoznać się z wyróżnionymi referatami, a także z wszystkimi innymi wystąpieniami prezentowanymi w ramach konferencji - relacje filmowe oraz treści referatów dostępne są na stronie internetowej www.e-edukacja.net.

Konferencji towarzyszyły również dodatkowe wydarzenia - organizowane w przeddzień specjalne warsztaty oraz spotkania towarzyskie, a także wspólne wyjścia na spektakle w krakowskich teatrach. Same zaś obrady konferencji mają swoją kontynuację w sieci. Sesja seminaryjna została przeniesiona do wirtualnej przestrzeni w środowisku VoiceThread. W dyskusji mogą uczestniczyć także osoby, które nie brały udziału w sesji, a nawet w konferencji. Prezentacja oraz powiązane z nią komentarze dostępne są pod adresem: http://voicethread.com/share/2465038/. Aby dołączyć do grona uczestników dyskusji, należy najpierw zarejestrować się w serwisie VoiceThread (konto w wersji podstawowej jest bezpłatne).

Podczas konferencji wręczono także pierwsze Certyfikaty metodyka zdalnego nauczania, przyznane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Uroczystość ta miała miejsce podczas sesji otwierającej konferencję. Certyfikat otrzymało 10 spośród 16 osób, które przystąpiły do - wcale niełatwego - egzaminu. Informacje dotyczące certyfikacji metodyków, jak również e-nauczycieli dostępne są na stronie Stowarzyszenia: www.sea.edu.pl/certyfikacja/.