AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

Z dużą przyjemnością oddaję do lektury pierwszy, po wakacyjnej przerwie, numer pisma. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego podejmujemy istotne tematy, koncentrujące się na kierunkach rozwoju uczelni i oferowanych przez nie programach kształcenia. Z tego też względu wydanie otwiera artykuł nt. społecznej odpowiedzialności uczelni (na przykładzie AGH). W kolejnym tekście analizie został poddany potencjał rozwoju szkoły wyższej - dzięki jej zainteresowaniu nowymi obszarami kształcenia i nauki (na przykładzie UE w Poznaniu). Problematykę dopełnia opracowanie nt. uczelnianych inkubatorów przedsiębiorczości.

Szczególnej lekturze polecam artykuły z obszaru e-edukacji, w tym opracowanie nt. form i metod aktywnego angażowania studentów w proces kształcenia online. Temat motywacji u uczących się, w szczególności w kontekście form kształcenia komplementarnego, rozwijany jest również w ramach działu Kształcenie ustawiczne.

Wykraczając poza łamy "e-mentora", chciałbym zaprosić Czytelników pisma do uczestnictwa w kolejnej, już VI, edycji środowiskowej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Gospodarzem tegorocznego spotkania, które odbędzie się 19 listopada br., będzie Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zgłoszenia propozycji referatów przyjmowane są do 15 października, natomiast rejestracja uczestników trwa do 5 listopada br. Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs dla uczestników konferencji. Tym razem jego celem jest wyłonienie najciekawszych przykładów aktywności online stosowanych w różnorodnych formach e-learningu. Autorzy najbardziej wartościowych propozycji zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich w formie krótkich, kilkuminutowych wystąpień podczas jednej z sesji. Dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia udziału w konferencji dostępne są pod adresem: www.e-edukacja.net.

Na zakończenie raz jeszcze zachęcam do lektury bieżącego wydania "e-mentora", jak również do zapoznania się z publikacjami po poprzednich edycjach konferencji - ich wersje elektroniczne dostępne są na ww. stronie internetowej.