AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

miło mi zaprezentować nowy numer pisma. W bieżącym wydaniu „e-mentora” szczególnej uwadze polecam artykuł nt. open innovation, podejmujący problematykę rozwoju nurtu open source w zarządzaniu. Równie gorąco rekomenduję lekturę doniesienia z badania dotyczącego czytelności treści stron internetowych i opartego na metodzie eye tracking.

Na łamach „e-mentora” publikujemy także zapis panelu dyskusyjnego, który odbył się w czasie konferencji pt. Wartości i procedury w pracy akademickiej, zorganizowanej pod patronatem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prelegenci, dzieląc się swoimi bogatymi doświadczeniami, próbowali odpowiedzieć na zasadnicze pytanie - czy procedury działania instytucji akademickich sprzyjają wartościom etosu akademickiego?

Istotnym punktem bieżącego wydania „e-mentora” jest również analiza dot. motywów uczestnictwa nauczycieli w kształceniu ustawicznym, którą poprzedzono rozpoznaniem potrzeb edukacyjnych tej grupy zawodowej. Dokonano też próby ustalenia zależności pomiędzy długością stażu pracy pedagoga a rodzajem zaistniałej u niego motywacji.

Na zakończenie chciałbym poinformować, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kształcenia na odległość. Planowana nowelizacja regulacji ma wyeliminować najbardziej kontrowersyjne zapisy - różnicowanie uczelni ze względu na uprawnienia naukowe, przy określaniu maksymalnego procentu zajęć online na studiach oraz specjalne uprawnienia dla organizacji studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość poza Europą. Tym niemniej, zakres zmian proponowanych przez Ministerstwo jest zbyt ubogi względem koniecznych modyfikacji prawa. Obecny kształt rozporządzenia MNiSW nie przystaje do wyzwań, jakie stoją przed ośrodkami akademickimi na gruncie zastosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Treść nowego projektu rozporządzenia, jak również opinię minister Barbary Kudryckiej w tej sprawie, publikujemy na łamach „e-mentora”.

Przypominam również Czytelnikom o możliwości zgłaszania informacji na temat organizowanych konferencji, seminariów oraz innych środowiskowych wydarzeń do kalendarza konferencyjnego, który dostępny jest na łamach wersji internetowej „e-mentora”.