AAA

Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej

Zaproszenie na konferencję

Marta Kondracka, Alina Łysak

Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej

Procesy globalizacyjne, rozwój społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie - coraz szybciej postępujący rozwój mediów - prasy, radia, telewizji czy internetu, niosą ze sobą określone konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest ciągle rozwijająca się kultura popularna. Nie ma wątpliwości, że ów rodzaj kultury jest jednym z fenomenów współczesności. Jak pisze W.J. Burszta: Aura kultury popularnej jest wszechobecna i nie ma przed nią ucieczki1. Warto zatem zastanowić się, jakie miejsce w owej kulturze popularnej (popkulturze) zajmuje edukacja, wychowanie czy poradnictwo. Jest to obszar wciąż nie do końca znany i odkryty, a przy tym zmieniający się w niezwykle szybkim tempie. Dlatego też warto podjąć dyskusję na ten temat.
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, pod patronatem Zakładu Pedagogiki Mediów (Instytut Pedagogiki UWr), która odbędzie się 25 kwietnia 2008 r. we Wrocławiu. Konferencja poświęcona będzie przedstawieniom procesu edukacyjno-wychowawczego i jego bohaterów w kulturze popularnej. Jednym z celów tego spotkania będzie przyjrzenie się kreowanym przez media wizerunkom osób zajmujących się profesjonalnie lub nieprofesjonalnie wychowaniem, nauczaniem, doradztwem, a także wizerunkom osób, które są odbiorcami tychże oddziaływań, np. wychowankom, uczniom, klientom poradnictwa. Tematem refleksji będzie również sposób przekazywania treści pedagogicznych w mediach i kulturze popularnej. Bez wątpienia warto także zadać inne nurtujące pytania: Jakie treści wychowawcze (socjalizacyjne) przekazują media? Jakie wzory przedstawiania szkoły i procesu nauczania istnieją w kulturze popularnej? Jak pokazywana jest relacja poradnicza? Jak wygląda poradnictwo, wychowanie, edukacja zapośredniczone przez media (np. e-learning, internetowe grupy wsparcia, prasowe kąciki porad itp.)? Liczymy na to, że podczas konferencji uda nam się wspólnie odpowiedzieć na te i inne pytania. Mamy nadzieję, że zakres organizowanej konferencji wzbudzi zainteresowanie.

Jednocześnie informujemy, że w planach jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w wersji cyfrowej. Prezentowane podczas konferencji referaty będą dostępne na płytach CD, a także w internecie, na stronach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i rejestracji na stronie konferencji: http://www.kultpop.wroclaw.pl.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 W.J. Burszta, Wszyscy jesteśmy pop!, [w:] Przegląd Polski on-line, 12.07.2002 r., www.dziennik.com/ww...