AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora" 

Z dużą przyjemnością prezentuję pierwszy w tym roku numer dwumiesięcznika. Już na wstępie chciałbym polecić lekturze kolejny, po rozmowie z minister Barbarą Kudrycką, wywiad z reprezentantem instytucji mającej niebagatelny wpływ na kształt edukacji w Polsce - tym razem swoje opinie w sprawach istotnych dla odbiorców "e-mentora" przedstawia przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki.

Pozostając przy problematyce szkolnictwa i zarządzania nim chciałbym zachęcić do zapoznania się z artykułami dr. Piotra Wachowiaka oraz dr. Jana A. Fazlagicia, które otwierają listę autorskich opracowań 23. numeru "e-mentora". Uwagę tych zaś Czytelników, których zainteresowania koncentrują się wokół nowoczesnych technologii w edukacji, kieruję na artykuł poświęcony wirtualnym pacjentom, czyli narzędziom symulacyjnym stosowanym z powodzeniem w e-learningu medycznym.

Chciałbym również polecić lekturę tekstu na temat Shibbolethu i jego potencjalnej roli w rozwoju serwisów e-learningowych. Zapewne niejednego Czytelnika "e-mentora" zaintryguje już sam tytuł: Chrząszcz brzmi w trzcinie czyli Shibboleth - a mogę zapewnić o równie interesującej treści całego artykułu.

Na zakończenie chciałbym także zwrócić uwagę na opracowania dotyczące prosumpcji jako formy pozyskiwania i wykorzystania wiedzy klientów oraz przedsięwzięć związanych z edukacją konsumencką.

Przypominam również o udostępnionym na łamach wersji internetowej "e-mentora": Repozytorium Uniwersytetów Trzeciego Wieku (ogólnopolskiej bazy informacji, której kolejne części publikowane były przez cały 2007 rok) oraz kalendarzu konferencyjnym. Kalendarz ten, choć zwykle uzupełniany przez redakcję, jest otwarty na zgłoszenia od Czytelników, do których serdecznie zachęcam.