AAA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

Polska

W bieżącym numerze kontynuujemy prezentację polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tym razem opisano uniwersytety w województwach: łódzkim, lubelskim oraz podkarpackim.To druga część Repozytorium. Zachęcamy Czytelników "e-mentora" do pomocy w pozyskiwaniu aktualnych informacji nt. działalności poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku. Kontakt: redakcja@e-mentor.edu.pl

Województwo łódzkie1. Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 600
Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 1, 90-419 Łódź, tel. (042) 654 27 07, 656 84 60, 687 97 31
Kierunki kształcenia: dwa wykłady tygodniowo z różnorodnej tematyki, m.in. z medycyny, historii sztuki, filozofii, turystyki, geografii świata i historii cywilizacji; zajęcia fakultatywne w sekcjach medycznej, gerontologicznej, literacko-kulturoznawczej, plastycznej, informatycznej, turystycznej, muzycznej, gimnastycznej; lektoraty z języków nowożytnych na wszystkich poziomach.


2. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
Rok powstania: 1979, Liczba słuchaczy: ponad 1000
Kontakt: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, tel. (042) 632 11 93
Kierunki kształcenia: wykłady o różnorodnej tematyce; działalność w ramach sekcji: biologiczno-medycznej, gimnastycznej, historii sztuki i muzealnictwa, historycznej, językoznawstwa, kulturoznawstwa, języka i kultury japońskiej, lalkarskiej, literackiej, nauk społecznych, plastycznej, pływackiej, psychologicznej, scenicznej, teatralnej, turystycznej; ponadto odbywają się warsztaty makramy, jak również warsztaty literackie oraz istnieje możliwość uczestniczenia w lektoratach językowych (ŁUTW oferuje naukę następujących języków: angielski, esperanto, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski).

Więcej informacji na: http://www.3wiek.uni.lodz.pl/


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 180
Kontakt: ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, tel. (042) 22 54 690
Kierunki kształcenia: wykłady z zakresu tematyki zdrowia, historii, polityki, psychologii, sztuki, literatury, geografii; UTW prowadzi również sekcje zainteresowań: informatyczną, turystyczna, plastyczną, językową (angielski, niemiecki, francuski).

Więcej informacji na: www.um.pabianice.pl/metadot/index.pl?iid=2870&isa=Category


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Słowackiego 116 p.223, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. (044) 732 74 08, ostrow1@interia.pl
Kierunki kształcenia: co 2 tygodnie wykłady o różnorodnej tematyce w zależności od potrzeb słuchaczy, możliwość działania w ramach sekcji turystycznej, plastycznej, poetyckiej i historycznej, zajęcia na basenie oraz gimnastyka, kurs komputerowym; w lektorat z języka angielskiego, wyjazdy rekreacyjne i rehabilitacyjne, wycieczki po regionie i międzynarodowe.

Więcej informacji na: http://www.piotrkow.edu.pl/uniwersytet_trzeciego_wieku.php


Województwo lubelskie1. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1985, Liczba słuchaczy: 1000
Kontakt: ul. I Armii Wojska Polskiego 3/24, 20-078 Lublin, tel. (081) 532 12 27
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne (ogólne, z wiedzy o zdrowiu, przyrodzie), działalność w edukacyjnych zespołach zainteresowań (wiedzy o sztuce, literackim, wiedzy o kulturze europejskiej, plastycznym, chórze, zespole śpiewania dla przyjemności, pamiętnikarskim, zespole "psychologia na co dzień", obsługi komputera i korzystania z internetu, zespołach wzmacniających sprawność fizyczną ("Ruch przy Muzyce", pływania w basenie, gimnastycznym, turystycznym), zespołach doskonalących umiejętności w zakresie języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, działalność w ramach Samorządu LUTW (m.in. redagowanie gazetki "Z życia LUTW", organizowanie imprez, takich jak: bal noworoczny, zabawa wiosenna).


1a. Filia w Białej Podlaskiej
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 90
Kontakt: ul. Piaskowa 9, 22-500 Biała Podlaska, tel. (033) 344 02 57
Kierunki kształcenia: wykłady, ruch przy muzyce, zajęcia komputerowe, lektoraty języków angielskiego i niemieckiego, ćwiczenia gimnastyczne, wycieczki turystyczne.


1b. Filia w Biłgoraju
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 30
Kontakt: Dom Kombatanta, ul. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj, tel. (084) 688 03 47
Kierunki kształcenia: Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne, spotkania integracyjne i okolicznościowe.


1c. Filia w Chełmie
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: ok. 70
Kontakt: Plac. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. (082) 563 11 92
Kierunki kształcenia: wykłady powszechne, udział w zespołach: wiedzy i umiejętności praktycznych oraz ćwiczeń gimnastycznych.


1d. Filia w Kraśniku
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: ok. 100
Kontakt: Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, tel. 825 63 36
Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne, udział w zespołach: obsługi komputera i korzystania z internetu, krajoznawczo-turystycznym, integracyjnym, gimnastycznym, rehabilitacyjnym w basenie, plastycznym, lektoratach języków: angielskiego, niemieckiego i włoskiego.


1e. Filia w Puławach
Rok powstania: 1992, Liczba słuchaczy: 190
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 28 48 61
Kierunki kształcenia: w programie wykłady, spotkania autorskie, zajęcia gimnastyczne, zajęcia rehabilitacyjne dla osób z grupą inwalidzką, ruch przy muzyce, pływanie, wycieczki, lektorat języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, chór.


1f. Filia w Radzyniu Podlaskim
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 54
Kontakt: ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (083) 352 73 14


1g. Filia w Tomaszowie Lubelskim
Rok powstania: 2001, Liczba słuchaczy: ok. 100
Kontakt: ul. Traugutta 12/47, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. (084) 664 20 16
Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne oraz zespoły: obsługi komputera, profilaktyki zdrowia, turystyczny, wydawniczy (redaguje gazetkę "Tu i Teraz" i drukuje zbiory wspomnień słuchaczy) oraz chór i lektorat języka angielskiego; ponadto słuchacze podejmują działalność charytatywną.


1h. Filia w Świdniku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: ponad 140
Kontakt: ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, tel. (081) 468 21 80
Kierunki kształcenia: zespoły zainteresowań: integracyjny, wiedzy o sztuce, rehabilitacji – pływanie, gimnastyka, literacki, komputerowy, turystyczny, warsztaty muzyczne, lektoraty języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wykłady audytoryjne.

Więcej informacji na: http://umcs.lublin.pl/index.html?akcja=art&id=104301&lang=1


2. Zamojskie Towarzystwo "Renesans"
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, tel. (084) 639 18 08
Kierunki kształcenia: wykłady, spotkania, lekcje muzealne i biblioteczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, szkolenia komputerowe. Realizacja dwóch specjalnych programów: zdrowotnego i informatycznego, poza systematycznymi wykładami z wielu różnorodnych dziedzin życia, sportem i rekreacją.


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Włodawa
Rok powstania: 2003
Kontakt: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. (082) 572 11 07
Kierunki kształcenia: zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, wykłady i seminaria z zakresu wiedzy ogólnej, działalność środowiskowa, zespoły zainteresowań, aktywność osób starszych w życiu społecznym


Województwo podkarpackie1. Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 182
Kontakt: ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, tel. (016) 624 46 50, rzecznik@pwszjar.edu.pl
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów obejmuje m.in. zagadnienia z medycyny, historii sztuki, demografii, krajoznawstwa, prawa i religioznawstwa. Realizowane zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe: informatyka, języki obce, muzykoterapia, taniec towarzyski, gimnastyka w wodzie, gry i zabawy ruchowe, siłownia, pilates, koszykówka i tenis stołowy, zajęcia plenarne, malarstwo, haftowanie i wyszywanie.

Więcej informacji na: www.pwszjar.edu.pl


2. Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja EDUCARE ET SERVIRE
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 55
Kontakt: Kontakt: Fundacja EDUCARE et SERVIRE, Rynek 21, 30-200 Dębica, tel./faks (14) 681 36 03
Kierunki kształcenia: wykłady monograficzne z zakresu takiej tematyki, jak: historia, geografia, medycyna i zdrowie, psychologia, socjologia, tematyka regionalna (historia, geografia , turystyka); kury obsługi komputera i języka angielskiego; zajęcia w sekcjach tematycznych; zajęcia rekreacyjne: basen, gimnastyka itp.

Więcej informacji na: http://www.educare.pl


3. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 312
Kontakt: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400, Krosno, tel. (13) 43 688 21 wew. 34, utw@cku.krosno.pl
Kierunki kształcenia: wykłady o różnej tematyce, podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański), gimnastyka i rehabilitacja ruchowa, pływanie (basen), wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne, wycieczki zagraniczne, okolicznościowe spotkania integracyjne, spotkania z autorami, twórcami i ciekawymi ludźmi, udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki, praca w zespołach (warsztatach tematycznych) wg własnych zainteresowań, np. kultura żywego słowa, muzykowanie, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, racjonalne żywienie, brydż).

Więcej informacji: http://3wiek.cku.krosno.pl


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim
Rok powstania: 1983, liczba słuchaczy: 350
Kontakt: ul. Piłsudskiego 21a, 35-074 Rzeszów, tel. (017) 852 45 46, biuroutw@univ.rzeszow.pl
Kierunki kształcenia: Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, słuchacze mogą uczestniczyć w ciekawych wykładach z różnych dziedzin wiedzy, np. historii, biologii, medycyny, filozofii, kultury czy polityki, a także w zajęciach prowadzonych m.in. w takich sekcjach, jak: literacka, kultury, historyczo-muzealna, turystyczna, komputerowa, warsztaty malarstwa, rękodzieła, układania kwiatów, psychoterapii, zespół chóru, zespół terapii wodnej i ruchowej, organizowana jest nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego).

Więcej informacji: http://www.univ.rzeszow.pl/utw.php