AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Rozwijanie nauczania przez internet jako instrumentu wspierającego nauczanie przez uczelnie publiczne i niepubliczne lub przez specjalnie do tego celu powołaną uczelnię wirtualną typu "open university". Taki zapis znalazł się w gamie kierunkowych zmian zawartych w dokumencie Założenia do ustawy o zmianie ustawy - "Prawo o szkolnictwie wyższym", który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w drugiej połowie marca br. na swoich stronach internetowych. To samo Ministerstwo już podczas zeszłorocznych wakacji przeprowadziło pierwsze środowiskowe konsultacje w zakresie przygotowywanego rozporządzenia normującego kształcenie na odległość w ośrodkach akademickich.

Na temat prac Ministerstwa oraz projektu rozporządzenia opracowanego przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego pisaliśmy w poprzednim numerze "e-mentora". A zatem można uznać, iż dzieje się... Czy aby jednak nie nazbyt powolnie? Środowisko akademickie zaczęło stosować nowoczesne technologie w dydaktyce i doceniło ich zalety dobrych kilka lat temu. Równie żywy ruch w tym obszarze, choć w początkowej fazie, możemy aktualnie obserwować w szkolnictwie niższego szczebla. Kiedy zatem będziemy w Polsce kształcić online tysiące studentów (jak np. University of Phoenix) oraz uczniów (jak np. Insight Schools, notabene zakupione niedawno przez Apollo Group za niebagatelną sumę 15 milionów dolarów), a nauczanie tradycyjne nasyci się nowoczesnymi technologiami i będzie w pełni czerpać z wartości, jakie daje blended learning? Zatem jeżeli już uznano za konieczne normowanie tej formy zajęć dydaktycznych, warto nie odwlekać daty wprowadzenia w życie stosownych przepisów. Inaczej będziemy trwać w takim stanie, gdzie każda aktywność e-edukacyjna uczelni, szkoły bądź jej pracowników będzie w pierwszej kolejności rozpatrywana pod kątem zgodności z prawem, a nie meritum, metodyki czy też po prostu wartości dla procesu dydaktycznego.

Innym, głośnym, ale i kontrowersyjnym punktem powyższych Założeń do ustawy o zmianie ustawy... jest propozycja zniesienia obowiązku pisania i obrony prac magisterskich, co ma stanowić próbę przeciwdziałania patologii, jaką jest zjawisko plagiatowania. Problematyka ta znalazła również swoje odbicie na łamach bieżącego numeru "e-mentora". Artykuł autorstwa dr. Sebastiana Kawczyńskiego, otwierający dział e-biznesu, prezentuje zgoła inne systemowe rozwiązanie w tym zakresie. Szczególnej uwadze Czytelników należy również polecić artykuł prof. Witolda T. Bieleckiego nt. wpływu globalnej gospodarki sieciowej na e-learning. Zachęcam również do lektury opracowania poświęconego zarządzaniu wiedzą dostarczaną przez otoczenie przedsiębiorstwa oraz dwu recenzji - bestsellera Thomasa Friedmana - Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku oraz dzieła Henry Jenkinsa - Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów.