AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007

Współczesny rynek wydawniczy oferuje wiele książek z dziedziny zarządzania, w tym pozycji poświęconych dynamicznie rozwijającemu się nurtowi zarządzania wiedzą. Publikacja Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia autorstwa Adama Kowalczyka i Bogdana Nogalskiego jest także jedną z wielu podejmowanych prób przybliżenia zarządzania wiedzą szerszemu odbiorcy. I warto dodać, iż jest to próba udana. Autorzy bowiem w umiejętny sposób połączyli czysto akademickie ujęcie, koncentrujące się na ramach teoretycznych zarządzania wiedzą, konfrontując je z podejściem praktycznym i możliwością stosowania omówionego dorobku przez firmy.

W pierwszych rozdziałach książki autorzy przedstawiają genezę koncepcji w erze postindustrialnej oraz ogólne ujęcie procesu zarządzania wiedzą, a następne rozdziały omawiają poszczególne poziomy zarządzania wiedzą (poziom megaprocesowy, poziom strukturalny, poziom integrujący) wraz z narzędziami realizacji. Warto przy tym zauważyć, iż autorzy omawiane zagadnienia teoretyczne ilustrują przykładami firm-liderów w zarządzaniu wiedzą. Dalsze części publikacji koncentrują się na elementach praktyki zarządzania wiedzą, czyli na narzędziach diagnozujących oraz przedstawiają wyniki badań prowadzonych w Polsce i Wielkiej Brytanii na próbie firm konsultingowych. Jedynym niedociągnięciem publikacji są potknięcia redakcyjne i błędy w nazwach firm lub nazwiskach autorów kluczowych dla przedstawianej koncepcji.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawcy: www.difin.pl

B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007

Na polskim rynku wydawniczym wśród publikacji z zakresu budowania gospodarki opartej o wiedzę dotychczas mogliśmy znaleźć głównie prace przyjmujące za optykę analizy perspektywę makrogospodarczą. I oto zespół autorów krakowskich zdecydował się podjąć próbę przygotowania spójnej publikacji przedstawiającej problematykę zarządzania w gospodarce opartej o wiedzę, chodzi mianowicie o Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy.

Wychodząc od charakterystyki takiej gospodarki oraz organizacji opartych na wiedzy (pierwszy rozdział książki), autorzy przedstawiają kolejno modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia (rozdział drugi). W dalszej kolejności podejmują próbę syntetycznego przedstawienia problematyki kapitału intelektualnego organizacji oraz zarządzania wiedzą w organizacji (rozdziały trzeci i czwarty). Szczególną rolę zdają się przy tym przypisywać kulturze organizacyjnej organizacji działających w nowych warunkach gospodarczych, poświęcając jej odrębny rozdział książki. Szczególnie interesującym, nieczęsto spotykanym pomysłem, jest zebranie i przedstawienie w postaci swoistego przeglądu, instrumentów i metod wspomagających rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy.

Podstawy zarządzania..., jak niemalże każda książka zbierająca międzynarodowy dorobek w danej dziedzinie wiedzy, prezentowany w syntetyczny sposób, nie unikają wprawdzie pewnej powierzchowności i wybiórczości w przedstawianym materiale, niemniej stanowią bardzo dobry przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej o wiedzę.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawcy: www.difin.pl


Witold Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007

Problematyka wykorzystania w gospodarce nowoczesnych systemów elektronicznego biznesu staje się coraz częściej obiektem badań naukowych. Oparta na długoletnich badaniach, książka prof. Witolda Stefana Chmielarza przedstawia warunki powstania, rozwój i funkcjonowanie usług elektronicznego biznesu w relacjach między firmami oraz pomiędzy firmą a indywidualnymi klientami. Pokazuje korzyści i przeciwwskazania do stosowania elektronicznego biznesu w praktyce. Autor dogłębnie analizuje też narzędzia marketingu internetowego i otoczenie elektronicznego biznesu w postaci systemów elektronicznej administracji publicznej. W książce pominięto natomiast kwestie związane z elektroniczną bankowością i finansami. Część teoretyczną uzupełniają wskazówki praktyczne, jak budować elektroniczny biznes i jakie może on mieć zastosowania w różnych branżach elektronicznej gospodarki.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawcy: www.difin.pl


Szkolenia w Polsce 2007 (Kompendium), Nowoczesna firma, Warszawa 2007

W maju br. ukaże się na rynku wydawniczym kompleksowy poradnik poświęcony branży szkoleniowej w naszym kraju. Głównym celem kompendium jest wszechstronna prezentacja i promocja rynku szkoleniowego w Polsce. Zostało one podzielone na m.in. takie zagadnienia tematyczne, jak: potrzeby szkoleniowe w Polsce - reprezentatywne badanie; trendy 2007 - prognozy kierunków rozwoju branży szkoleniowej; najlepsze wdrożenia - case study firm szkoleniowych; kto jest kim - sylwetki trenerów i coachów; katalog firm szkoleniowych - prezentacje i rekomendacji; kalendarz ofert szkoleniowych - propozycje na II półrocze 2007

Poradnik dostarcza wiedzy i inspiracji z zakresu szkoleń i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych w Polsce. Zawarto w nim wszechstronne informacje dotyczące rynku szkoleń, przygotowane na podstawie badania opinii zarówno potencjalnych uczestników szkoleń, jak i osób decydujących o ich zakupie czy przedstawicieli firm szkoleniowych. Istotną część kompendium stanowi ocena oferty szkoleniowej dostępnej na polskim rynku w 2006 roku. Ciekawym fragmentem poradnika jest prezentacja popytu na usługi szkoleniowe w polskich firmach i wśród osób indywidualnych w zależności od formy kształcenia (szkolenia otwarte, zamknięte, e-learning, studia uzupełniające) oraz tematyki (szkolenia biznesowe, IT, kursy językowe, umiejętności osobiste). Warty polecenia jest również dział prezentujący ciekawe rozwiązania z praktyki szkoleniowej firm, m.in. proces analizy potrzeb szkoleniowych, dostosowanie oferty do wymagań klienta, przygotowanie programu szkoleniowego oraz opiekę i badania efektów poszkoleniowych.

Polecana publikacja jest przeznaczona głównie dla menedżerów szkoleń. Opracowana w formie praktycznego poradnika może stać się w ich rękach skutecznym narzędziem do planowania i zakupu produktów oraz usług związanych ze szkoleniami, natomiast dla teoretyków jest bogatym źródłem wiedzy o przemianach i przebiegu rozwoju kształcenia dorosłych w Polsce.

Więcej informacji na: http://produkty.nf.pl/produkty/wydawnictwo/index.htm