AAA

European Citizenship
- New Technologies in Adult Education

Praga 15-18 września 2005 r.
Seminarium kontaktowe programu Socrates
z perspektywy uczestnika

Maria Zając

Relacja z konferencji

W połowie września br. odbyło się w Pradze seminarium kontaktowe, zorganizowane w ramach Akcji Minerva, będącej częścią programu Socrates. Organizatorem była Czeska Agencja Narodowa tego programu, która zgromadziła na tym spotkaniu ponad 30 uczestników z 11 krajów. Seminaria kontaktowe są integralną częścią aktywności krajowych Agencji Socratesa i służą jednemu celowi: umożliwiają spotkanie i poznanie się ludziom z różnych krajów Unii Europejskiej1 zainteresowanym wspólną realizacją projektów. Ponieważ celem Akcji Minerva2 jest wspieranie współpracy europejskiej w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, taki też jest obszar działania w ramach realizowanych projektów.

Program spotkania

Zazwyczaj seminaria kontaktowe mają taką samą strukturę programu - niezależnie od miejsca, gdzie się odbywają - i obejmują:

  • wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej,
  • przykłady dobrych praktyk - projekty, które zakończyły się sukcesem,
  • prezentację pomysłów (projekty na najbliższy konkurs),
  • dobór partnerów i pracę w grupach w oparciu o zaprezentowane pomysły,
  • prezentację wstępnych wersji przygotowywanych projektów.
Poznawaniu partnerów, a dokładniej państw, które reprezentują, służy też degustacja produktów kulinarnych charakterystycznych dla danego kraju lub regionu3.

Występując w imieniu KE German, Bernal Rios przedstawił ogólne założenia programu Sokrates, ze szczególnym uwzględnieniem akcji Minerva oraz programu eLearning. Heiko Jacob, reprezentujący Technical Assistance Office, omawiał kwestie dotyczące przygotowania wniosków aplikacyjnych, zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy i nieścisłości. O dużym zapotrzebowaniu na tego typu wskazówki może świadczyć fakt, iż na prośbę uczestników organizatorzy zmodyfikowali częściowo program przeznaczając sobotnie przedpołudnie na warsztaty, podczas których na przykładzie jednego z planowanych projektów4 zostały szczegółowo omówione wszystkie elementy wniosku.

W grupie przykładów praktycznych pojawiły się dwa projekty: Richard Selby, reprezentant Praskiej Akademii Rolniczej, przedstawił projekt Managerial challenges of ICT-based learning, finansowany w ramach akcji Minerva i właśnie zakończony, a Miloslav Nic z Instytutu Technologii Chemii w Pradze mówił o projekcie, który nie zyskał aprobaty komisji oceniającej, pomimo iż autorzy w swoim odczuciu dołożyli wszelkich starań, aby dobrze przygotować wniosek. Tematem projektu było: Education without barriers - ICT as a gateway to science for blind people. Obecność przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także eksperta oceniającego zawartość merytoryczną wniosków dała okazję do żywej dyskusji na temat kryteriów oceniania i selekcji zgłaszanych wniosków projektowych.

Istotną część seminarium stanowiły także prezentacje potencjalnych projektodawców z Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Węgier i Hiszpanii. Ciekawą inicjatywę przedstawił Michael Goriany z Austrii, proponując utworzenie wspólnego forum wymiany informacji. Prowadzenie tego forum tak od strony technicznej, jak i merytorycznej miałoby być tematem zgłaszanego projektu, a jego pierwszymi adresatami i użytkownikami - właśnie uczestnicy praskiego seminarium. Pomysłodawca zapowiedział też zorganizowanie konferencji online dla tych, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie.

Przy okazji warto zaznaczyć, że wśród dokumentów aplikacyjnych na seminarium znajduje się Formularz Opis Projektu (Project Description Form). Choć w zasadzie jest on przewidziany na opis proponowanego projektu, warto go wypełnić, nawet jeżeli nie ma się jeszcze sprecyzowanego pomysłu. Trzeba podać krótką charakterystykę instytucji, oddającą profil jej działania i obszar zainteresowań. Uczestnicy seminarium otrzymują drukowane kopie wszystkich nadesłanych opisów - jest to swoiste "who is who" - użyteczny przewodnik, w którym można znaleźć informacje o potencjalnych partnerach, a równocześnie można też "dać się poznać" innym.

Podsumowanie

Seminaria kontaktowe organizowane są kolejno przez Agencje Narodowe różnych krajów. Na początku września podobne spotkanie miało miejsce w Dublinie, w październiku br. zainteresowanych współpracą będzie gościł Kraków. Jest to już właściwie "ostatni dzwonek" na tego typu spotkania, gdyż terminem zgłaszania wstępnych propozycji projektów (pre-proposals) jest 1 listopada br. Przy okazji warto zaznaczyć, iż akcja Minerva programu Sokrates kończy się w 2006 roku, czyli de facto najbliższy konkurs jest praktycznie ostatnią szansą na skorzystanie z tego źródła finansowania projektów międzynarodowych. Z racji "zachodzenia na siebie" obszarów badań przypisanych poszczególnym akcjom (np. Minerva i Lingua, Minerva i Grundtvig) od roku 2007 przewidziane jest połączenie tych akcji i restrukturyzacja całego programu, tyle że dziś nikt jeszcze dokładnie nie wie, na jakich zasadach ten "przebudowany" program będzie funkcjonował.

Czy warto brać udział w tego typu spotkaniach? Z pewnością tak - jest to doskonała okazja nie tylko do nawiązania międzynarodowych kontaktów, ale także do wymiany pomysłów i poglądów na temat nowych inicjatyw w zakresie wykorzystania komputerów i internetu w edukacji. Szkoda tylko, że zasady przyznawania grantów na uczestnictwo w seminariach pozwalają korzystać z tej formy spotkań międzynarodowych raz na 12 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli ktoś po pierwszym udziale w tego typu spotkaniu chciałby następnym razem wykorzystać świeżo nabyte doświadczenia, będzie miał na to szansę dopiero za rok, co w przypadku akcji Minerva, z racji jej zakończenia, stanie się już praktycznie niemożliwe. Dla pełności informacji należy podkreślić, iż wspomniane wyżej ograniczenie dotyczy osób, a nie instytucji, tyle że na ogół za projekty międzynarodowe w uczelniach i firmach odpowiedzialne są konkretne osoby i wysyłanie delegatów nieprzygotowanych merytorycznie mija się z celem.

INFORMACJE O AUTORACH

MARIA ZAJĄC
Autorka jest adiunktem, kierownikiem Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalistą ds. jakości kształcenia w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce personalizacji w kształceniu - zarówno od strony uwarunkowań psychologicznych, jak i rozwiązań informatycznych, które pozwalają na dostosowywanie środowiska nauczania do indywidualnych preferencji uczących się. Opublikowała ponad 80 opracowań dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu, w tym w nauczaniu online.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Także z krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz kandydujących (Bułgaria, Rumunia i Turcja).

2 oficjalna strona programu Sokrates-Minerva europa.eu.int/comm/..., strona Agencji Narodowej Programu Sokrates-Minerva w Polsce: www.socrates.org.pl....

3 "Polski stolik", na którym serwowano m.in. oscypki, kabanosy oraz czekoladki firmy "Wawel" i "Wedel", cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

4 Projekt zaproponowany przez Francisco Matineza Asisa z Hiszpanii dotyczył nauczania języków obcych metodą online.