AAA

The economy of gift and open collaboration communities - new directions of social studies

Martyna Kobus, Dariusz Jemielniak

Abstract

The presented article covers the topic of gift economy in Internet communities, as a new, fascinating field of research. It shows that gift economy and open collaboration communities' organization of work may be perceived as a new paradigm of reciprocal exchange. It describes the phenomena of gift economy and open collaboration in economics, and, specifically, management science. It also proposes that this area is worth a particular attention of researchers, especially coming from the new generations of scholars.

Bibliography

 • Anderson S.P., Goeree J.K., Holt C.A., A theoretical analysis of altruism and decision error in public goods games, „Journal of Public Economics” 1998, Vol. 70, No. 2, s. 297-323, http://dx.doi.org/10.1016/S0047-2727(98)00035-8.
 • Andreoni J., Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm-glow giving, „The Economic Journal” 1990, Vol. 100, No. 401, s. 464-477, http://dx.doi.org/10.2307/2234133.
 • Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, t. 3, nr 182, s. 99-132.
 • Benabou R., Tirole J., Belief in a just world and redistributive politics, „The Quarterly Journal of Economics” 2006, Vol. 121, No. 2, s. 699-746, http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.699.
 • Benkler Y., Coase's Penguin, or, Linux and „The Nature of the Firm”, „Yale Law Journal” 2002, Vol. 112, No. 3, s. 369-446, http://dx.doi.org.10/2307/1562247.
 • Benkler Y., The Penguin and the Leviathan: How Cooperation Triumphs Over Self-Interest, Crown Business, New York 2011.
 • Benkler Y., The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom, Yale University Press, New Haven 2006.
 • Bourne D., On identity reformation and local transition: a case from Poland, „Journal of Organizational Change Management” 2010, Vol. 23, No. 6, s. 710-730, http://dx.doi.org/10.1108/09534811011084375.
 • Bruns A., Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage, Peter Lang, 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Cenite M., Wang M.W., Peiwen C., Chan G.S., More Than Just Free Content. Motivations of Peer-to-Peer File Sharers, „Journal of Communication Inquiry” 2009, Vol. 33, No. 3, s. 206-221, http://dx.doi.org/10.1177/0196859909333697.
 • Ciesielska M., Hybrid Organisations. A study of the Open Source - business setting, Copenhagen Business School, Copenhagen 2010.
 • Crowston K., Howison J., Hierarchy and centralization in free and open source software team communications, „Knowledge, Technology & Policy” 2006, Vol. 18, No. 4, s. 65-85, http://dx.doi.org/10.1007/s12130-006-1004-8.
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 11, s. 3-6.
 • David P.A., Shapiro J.S., Community-based production of open-source software: What do we know about the developers who participate?, „Information Economics and Policy” 2008, Vol. 20, No. 4, s. 364-398, http://dx.doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.10.001.
 • Demil B., Lecocq X., Neither market nor hierarchy nor network: The emergence of bazaar governance, „Organization Studies” 2006, Vol. 27, No. 10, s. 1447-1466, http://dx.doi.org/10.1177/0170840606067250.
 • Dyduch W., Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością, [w:] Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Falk A., Fischbacher U., A theory of reciprocity, „Games and Economic Behavior” 2006, Vol. 54, No. 2, s. 293-315, http://dx.doi.org/10.1016/j.geb.2005.03.001.
 • Filiciak M., Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, t. 1, nr 9, s. 65-76.
 • Greenstein S., Goldfarb A., Tucker C., Introduction to „Economics of Digitization”, [w:] Greenstein S., Goldfarb A., Tucker C. (eds.), Economics of Digitization, University of Chicago Press, Chicago 2013.
 • Hergueux J., Jacquemet N., Social preferences in the online laboratory: a randomized experiment, „Experimental Economics” 2012, s. 1-33, http://dx.doi.org/10.1007/s10683-014-9400-5.
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97-116.
 • Jemielniak D., Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich, Poltext, Warszawa 2013.
 • Kamińska M., Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Internecie, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, t. X, nr 3, s. 170-183.
 • Keen A., The cult of the amateur: how today's internet is killing our culture, Broadway Business, New York 2007.
 • Kobus M., Jemielniak D., Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, w druku.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, „e-mentor” 2009, nr 3(30), s. 4-13, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648.
 • Krzyworzeka A., Krzyworzeka P., Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, „e-mentor” 2012, nr 1(43), s. 66-69, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/906.
 • Krzyworzeka P., Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Latusek D., Cook K.S., Trust in Transitions, „Kyklos” 2012, Vol. 65, No. 4, s. 512-525, http://dx.doi.org/10.1111/kykl.12004.
 • Latusek D., Jemielniak D., (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, „The International Journal of Technology, Knowledge and Society” 2007, Vol. 3, No. 10, s. 117-125.
 • Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
 • Nahapiet J., Gratton L., Rocha H.O., Knowledge and relationships: when cooperation is the norm, „European Management Review” 2005, Vol. 2(1), s. 3-14, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500023.
 • Ostrom E., Collective action and the evolution of social norms, „The Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 3, s. 137-158, http://dx.doi.org/10.1257/jep.14.3.137.
 • Ostrom E., Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Raymond E.S., The cathedral and the bazaar, „Knowledge, Technology & Policy” 1999, Vol. 12, No. 3, s. 23-49, http://dx.doi.org/10.1007/s12130-999-1026-0.
 • Shirky C., Here comes everybody: The power of organizing without organizations, Penguin, New York 2009.
 • Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 9-25.
 • Surowiecki J., The wisdom of crowds, Anchor Books, New York 2004.
 • Tkaczyk J., Zachowania konsumenckie w środowisku wirtualnym (on-line), [w:] Pilarski S., Awdziej M., Czaplicka M., Tkaczyk J., Zięba K. (red.), Klient i marketing, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.
 • Tumlin M., Harris S.R., Buchanan H., Schmidt K., Johnson K., Collectivism vs. Individualism in a Wiki World: Librarians Respond to Jaron Lanier's Essay „Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism”, „Serials Review” 2007, Vol. 33, No. 1, s. 45-53, http://dx.doi.org/10.1016/j.serrev.2006.11.002.
 • Uricchio W., Cultural citizenship in the age of P2P networks, [w:] Bondebjerg I., Golding P. (eds.), European culture and the media, Intellect Books, Bristol 2004.
 • Von Hippel E., Von Krogh G., Open source software and the „private-collective” innovation model: Issues for organization science, „Organization Science” 2003, s. 209-223, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.14.2.209.14992.
 • Wasko M.M., Faraj S., „It is what one does”: why people participate and help others in electronic communities of practice, „The Journal of Strategic Information Systems” 2000, Vol. 9, No. 2, s. 155-173, http://dx.doi.org/10.1016/S0963-8687(00)00045-7.
 • Wasko M.M., Faraj S., Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, „MIS Quarterly” 2005, Vol. 29, No. 1, s. 35-57.
 • Weber S., The Success of Open Source, Harvard University Press, Cambridge 2004.
AUTHORS

Martyna Kobus
The Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences

Dariusz Jemielniak
Kozminski University

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em56.1116

The article is in the printed version on pages 4-9.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

M. Kobus, D. Jemielniak, Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy - nowe kierunki badań społecznych, „e-mentor” 2014, nr 4 (56), s. 4-9, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1116.