Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004

Komentarze do artykułu:

czy można gdzieś dowiedzieć się 'czym jest zarządzanie wiedzą' 'czym w ogóle jest wiedza?' Według prof. P.Senge wiedza to umiejętność znalezienia, odszukania i wykorzystania informacji do skutecznego, sprawnego i efektywnego działania. Informacja z kolei to nie dane a wszystko to co zmniejsza entropię -- u odbiory jego/jej nieokreśloność, niewiedzę, niejasność, ... . Dalej zarządzać można tylko działaniami ludzi (Leavitt -- zarządzanie to osiąganie celów za pośrednictwem innych). Informacja i dane to nie jest jednoznaczność potrzeba danych by w oparciu o nie intelekt człowieka wygenerował informację -- owo COŚ -- pożądany stan świadomości. Dowodzą trafności takiego postrzebania tych pojęć cechy wiedzy, wymienione w artykule. Temat naturalnie nie jest możliwy do wyczerpania w krótkiej notce, która ma tylko zasiać wątpliwości i wskazać na braki, niekonsekwencje i niespójności definicyjne, pojęciowe, z którymi musimy sobie radzić szczególnie dzialąc się swymi spostrzeżeniami z bliźnimi. Ukłony, Marian Kuraś

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 1 grudnia 2004 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.