„E-mentor” otrzymał 40 punktów w wykazie czasopism naukowych 2021

W dniu 9.02.2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych. Zaktualizowana lista zawiera 31 433 tytuły i „e-mentor” jest jednym z nich. Za publikację artykułu recenzowanego w „e-mentorze" autor otrzymuje 40 punktów. 

 

Zobacz Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

okladka big pobierz pdf

Data wydania: 31 grudnia 2022
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.