„E-mentor” otrzymał 140 punktów w wykazie czasopism naukowych 2023

W dniu 17.07.2023 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych. Za publikację artykułu recenzowanego w „e-mentorze" autor otrzymuje 140 punktów. 

 

Zobacz Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.